58. Nene Nali Ng’wana Masanja Kamo

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Waliho mayu umo na ngoshi wakwe. Mayu uyu witanagwa ng’wana Masanja. Bhose bhubhili wabho bhikalaga ng’wa nsabhi umo wa ng’ombe. Na bhuli ng’wene bhali na nimo gokwe heke. Ng’wana Masanja unimo gwakwe kubhazugila shiliwa bhadimi. Na ngoshi walina nimo gwa kusoloja ng’ombe ahikanza bhalija kwidima, na hikanza lya kushoka.
Lushiku lumo nsabhi akabheja jigukulu bhulya na kuhaya, “Talya twiguta giki? Uadamu nu Eva ulu ninalinene, ninatahubhile giko.” Nu ng’wana Masanja nawe uhaya, “Unene ulu ninali Eva ninatahubhile.

Aha shiku iti ningi, nsabhi agita hangi jikukulu. Shiliwa pye shigenhwa, shutulwa ha meza. Naha Meza henaho, nsabhi akatula kashiseme kado kasoga. Kna nkundikijo. Umushiseme ijo yaliliho noni imo. Iyo yaliyakundikijiwa.

Aha yabhita yeniyo bhakalya bhiguta gete. Aho bhatinakundula umu kajiseme ako, ikanza lidakulile winga unsabhi, ubhaleka bhabhili aha meza, ng’wana Masanja nu ngoshi wakwe.

Nsabhi akaja kujubhambilija bhadimi. Aho winga unsabhi, ung’wana Masanja uhaya, “Nene nali ng’wana Masanja kamo.” Akasula hanze, uyomba “Mpaga nasule umujiseme iji.” Ng’wana Masanja ukundula ilikundikijo kubhuluka kanoni kulala. Ng’wana Masanja nu ngoshi bhuzonga noi. Bhuli ng’wene alibhuja.

Nsabhi aho washoka wingila mukaya. Ubhasanga ung’wana Masanja nu ngoshi wakwe bhasunduhalaga no. Nsabhi umana giki bhakundulaga akajiseme.

Nsabhi ukundula umukajiseme umo kali akanoni ubhuja giki, “Ing’wakundula ijiseme iji?” Ng’wana Masanja akapinihala gete. Ngoshi wakwe akahaya nu ng’wana Masanja wakundulaga akanoni kulala ng’wigulya

Kiswahili: Mimi Ni Bint Wa Masanja Hasa (Mara Moja) (Tajiri Na Mwana Masanja).

Alikuwepo mama mmoja na Bwana wake. Mama huyo alikuwa anaitwa Mwana Masanja. Wote wawili walikuwa  wakiishi kwa tajiri mmoja wa ng’ombe. Mwana Masanja kazi yake ilikuwa kupika chakula cha wachungaji. Na wanapokwenda machungani na wakati wa kurudi huwahesabu.

Siku moja tajiri alifanya sikukuu wakala na  kusema, “Tumekula tumeshiba hivi? Huyu Adamu na  Eva kama ningelikuwa mimi nisingelikosa namna hiyo.”  Mwana Masanja naye akasema,  “Mimi ningelikuwa Eva nisingelikosa.

Baada ya siku si nyingi, tajiri alifanya tena sikukuu. Chakula chote kililetwa kikawekwa mezani. Pale pale mezani tajiri akaweka chombo kidogo kizuri  kina mfuniko. Katika chombo hicho  kilichofunikwa alikuwemo ndege.

Baada ya hayo walikula na kushiba sana. Kabla ya kufunua kwenye chombo kile, muda haukupita tajiri aliondoka akawaacha wawili pale mezani, Mwana Masanja na Mmewe.

Tajiri alikwenda kuwasaidia wachungaji. Alipoondoka tajiri, mwana Masanja akasema, “Mimi ni Mwana Masanja hasa.”  Akachungulia nje, akasema, “Lazima niangalie kwenye chombo hiki.”

Mwana Masanja akafunua mfuniko, akatoka ndege ndani ya chombo na kuruka angani.  Mwana Masanja na mmewe wakahuzunika mno, kila mmoja akiwaza.

Tajiri aliporudi akaingia ndani, akawakuta mwana Masanja na Bwana wake wamehuzunika sana. Tajiri akafahamu kwamba wamefungua kwenye chombo hicho. Tajiri akafunua kwenye chombo alimokuwamo ndege.

Akawauliza kwamba, “Mlifungua kwenye chombo hiki?”

Mwana Masanja alihuzunika sana. Mme wake akasema,  “Huyu Mwana Masanja alifungua na ndege akaruka juu.

vintage honey

 

ENGLISH: I’M MASANJA’S SPECIAL DAUGHTER

There once lived a woman and her husband in a certain village. The woman was called Ng’wanaMasanja (Masanja’s daughter). Both were living with a man who had a big herd of cows. Ng’wanaMasanja cooked food for the shepherds. The shepherds counted the cows when they went to the bush to graze them and when they returned home.

One day, the rich man organised a feast. After they had eaten, the people said, “We’ve eaten and are very full.” Again, they said, “If we’re Adam and Eve, wouldn’t we have committed such a mistake. Ng’wanaMasanja also said, “If it were me, wouldn’t I have done so, too?”

A few days later, the rich man organised another feast. All the food was brought to the table. He put on the table a beautiful container covered with a lid. There was a bird in the container.

After they had eaten the people were very happy. Before opening the container, the rich man went where the shepherds were to help them with some work, leaving Ng’wanaMasanja and her husband at the table.

When he’d left, Ng’wanaMasanja said, “I’m Masanja’s special daughter.” She looked outside and said, “I want to see what is in this container.”

Ng’wanaMasanja opened the lid. The bird came out of the container and flew into the sky. She covered the container with the lid again. Everyone thought that Ng’wanaMasanja and her husband were very sad about the bird’s disappearance.

When the rich man came back, he found Ng’wanaMasanja and her husband very sad. He opened the container and then asked, “Did you open the container?”

Ng’wanaMasanja was very sad. Her husband said, “This Ng’wanaMasanja opened it and the bird flew away.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.