990. B’AKONGI B’ALIHO B’AB’ULILWA GUDUHU.

Ulusumo lunulo, lwandija kubhanhu abho bhankogaga ng’wana uyo olilaga. Abhanhu bhenabho bhikomejaga ugunhumuja ung’wana ng’wunuyo, bho nduhu uguyimana inguno iyo olililaga, kunguno oliadayiyombaga. Abhoyi bhagagayiwa uogumb’ulila kunguno ya bhuliji bhokwe bhunubho ung’wana ng’wunuyo. Hunagwene bhagayomba giki, “b’akongi b’aliho b’ab’ulilwa guduhu.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo agapandikaga makoye ochilwa mpaga wandya gulima, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, ulu upandika amakoye, bhanhu bhingi bhagajaga ugujumkonga kunguno ya bhutogwa bhobho ukuli weyi. Abhoyi bhagadumaga ugunshidaka UMulungu uyo adulile kunsola munhu oseose, kunguno ya bhudula bhokwe bhunubho.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nu ng’wana uyo okongagwa na bhakongi bhakwe, kunguno nuwei agapandikaga makoye wandya gulila mpaga opandika bhakongi bha gunhumuja. Hunagwene abhakongi bhenabho, bhagayombaga giki, “b’akongi b’aliho b’ab’ulilwa guduhu.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gugabokela amakoye gabho bho kunzunya Mulungu, kugiki bhadule gwilunguja chiza umumayange gabho genabho, umuwikaji bhobho.

Mathayo 3:1-3.

Luka 21:35-36.

Wafilipi 1:21.

Ayubu 1:21-21.

Ufunuo 14:13.

Ayubu 7:7-9.

Ayubu 7:15-16.

KISWAHILI: WENYE KUMTULIZA WAPO WENYE KULAUMIWA HAWAPO.

Methali hiyo, ilianzia kwa watu waliokuwa wakinyamazisha mtoto aliyekuwa akiliwa. Watu hao, walijibidisha kumtuliza mtoto huyo bila kufahamu sababu ya kulilia kwake kwa sababu ya yeye kutoitaja. Wao walikosa wa kumlaumu kwa sababu ya kuendelea kulia kwake mtoto huyo. Ndiyo maana walisema kwamba, “wenye kumtuliza wapo wenye kulaumiwa hawapo.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye hupata matatizo ya msiba na kuanza kulia, katika maisha yake. Mtu huyo, akipata msiba, hupata watu wengi wa kumtuliza kwa sababu ya upendo wao kwake. Wao hukosa wa kumshitaji kwa sababu ya imani yao kwa Mungu mwenye uwezo wa kufanya lolote atakalo kwa viumbe wake.

Mtu huyo, hufanana na yule mtoto aliyepata watulizaji alipokuwa akilia, kwa sababu naye hupata watulizaji hao anapopata matatizo mbalimbali yakiwemo yale ya msiba. Ndiyo maana watulizaji hao husema kwamba, “wenye kumtuliza wapo wenye kulaumiwa hawapo.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kupokea mapenzi ya Mungu kwa kumwamini Yeye aliyewaumba, ili waweze kufarijiana vizuri, katika misiba itokeayo maishani mwao.

Mathayo 3:1-3.

Luka 21:35-36.

Wafilipi 1:21.

Ayubu 1:21-21.

Ufunuo 14:13.

Ayubu 7:7-9.

Ayubu 7:15-16.

boy-11

people-12

ENGLISH: SOOTHERS ARE PRESENT BUT THERE IS NO ONE TO ACCUSE.

This proverb originated from the people who silenced a child who was crying. These people tried to calm the baby down without even being successful. They had no one to blame for its crying. That is why they said that, “soothers are present but there is no one to accuse.”

This proverb is equated to a man who gets into trouble and begins to cry. This person finds many people who comfort him when he gets problems because of their love for him. He does not blame anyone in those problems because of his faith in the will of God who is capable of doing whatever He wants to His creatures.

This person resembles the child who received comfort when he was crying, because he also finds such comforters when he experiences various problems, including those of misfortune in his life. That is why he says that, “soothers are present but there is no one to accuse.”

This proverb instills in people an idea on how to receive God’s will by believing in Him who created them, so that they can comfort each other well in the heartbreaks that befall their lives.

Matthew 3: 1-3.

Luke 21: 35-36.

Philippians 1:21.

Job 1: 21-21.

Revelation 14:13.

Job 7: 7-9.

Job 7: 15-16.

sad-11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.