828. GUFUNYA ILI GUTULA JIDIMILA ADAKWIJAGA.

Olihoyi munhu uyo ohayaga gupandika sabho ningi bho gulima ngunda ntale. Umunhu ng’wunuyo, agafunya hela ja gugulila ilale na gulilimila. Aho alilima ililale linilo, agapandika sabho ningi kugila ijo olinajo igwandya. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “gufunya ili gutula jidimila adakwijaga.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo agazunyaga gujitumila ginhu jilebhe kugiki apandika jikolo jitale kukila ijagwandya, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, adajilundikaga sagara isabho jakwe, kunguno ahayile ajikwije bho gujitumila chiza ijo alinajo. Uweyi agapandikaga sabho ningi umubhutumami bhokwe, kunguno ya gujitumila chiza ijo alinajo, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nuyo agafunya hela ja gugulila ilale na ja gulilimila, mpaga upandika sabho ningi, kunguno nuweyi agajitumilaga chiza isabho jakwe mpaga opandika ningi kukila ija gwandya. Uweyi agabhalangaga abhanhu bhakwe inzila ja gujikwigija isabho jabho, bho gujifunya ijo bhalinajo, kugiki bhadule gupandika jingi ijo jili ningi kulebha ijakale, umukikalile kabho. Hunagwene agabhawilaga abhanhu giki, “gufunya ili kutula jidimila adakwijaga.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gujitumila chiza isabho jabho bho gujifunya, umubhutumami bhobho, kugiki bhadule gupandika sabho ningi, umuwikaji bhobho.

Mathayo 25:14-30.

KISWAHILI: KUTOA NI KUWEKA MSHIKILIAJI HAONGEZI.

Alikuwepo mtu ambaye alitaka kupata mali nyingi kwa kulima shamba kubwa. Mtu huyo, alitoa pesa za kulinunulia shamba hilo na za kulilimia. Alipolilima shamba lake hilo, alipata mali nyingi kupita zile alizokuwa nazo hapo mwanzoni. Ndiyo maana watu husema kwamba, “kutoa ni kuweka mshikiliaji haongezi.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye hukubali kutoa kitu fulani ili aweze kupata kile ambacho ni kikubwa zaidi, katika maisha yake. Mtu huyo, huwa hajilundikii hovyo mali zake, kwa sababu anataka kupata nyingi kwa kuzitumia vizuri alizo najo. Yeye hufanikiwa kupata mali nyingi katika utekelezaji wa majukumu yake, kwa sababu ya kuzitumia vizuri mali alizo nazo, maishani mwake.

Mtu huyo, hufanana na yule aliyetoa pesa za kununulia shamba na za kulilimia, mpaka akapata mali nyingi kupita zile za mwanzoni, kwa sababu naye huzitumia vizuri mali zake, mpaka anazipata zile zilizo nyingi zaidi ya zile za mwanzoni. Yeye huwafundisha watu wake njia za kuziongezea mali zao kwa kuziwekeza zile walizo nazo, ili waweze kupata nyingi, katika maisha yao. Ndiyo maana huwaambia watu kwamba, “kutoa ni kuweka mshikiliaji haongezi.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuzitumia vizuri mali zao, kwa kuziwekeza, katika utekelezaji wa kazi zao, ili waweze kupata mafanikio ya kuwa na mali nyingi zaidi, maishani mwao.

Mathayo 25:14-30.

haiti giving

cattle-

cow--

ENGLISH: HELPING  OTHERS IS  SAVING, THE  ONE  WHO  DOES  NOT  GIVE  DOES  NOT  GET  MORE.

There was a man who wanted to make a lot of money by plowing a large field. He gave money to buy the field that was bid enough to cultivate it. When he plowed his field, he gained more wealth than he had at first. That is why people said that, “helping  others is  saving, the  one  who  does  not  give  does  not  get  more.”

This proverb is likened to a man who agrees to give something so that he can get what is greater, in his life. He does not accumulate wealth, because he wants to get more out of it by making good use of what he has. He manages to acquire many properties in the enactments of his duties, because of the good use of the resources he has in life.

This man is like the one who gave money to buy land and cultivate it, until he had more money than what he had before, because he also uses his wealth well, until he gets more than what he had before. He teaches his people various ways for increasing their wealth by investing what they have, so that they can get more in their lives. That is why he tells people that, “helping  others is  saving, the  one  who  does  not  give  does  not  get  more.”

This proverb imparts in people an idea on how to use their wealth wisely, by investing it in fulfilling their daily duties, so that they can be more successful in having more wealth in their families.

Matthew 25: 14-30.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.