776. SHILI MU MHINDA YA NG’WIYO UTUSHIMANA.

Imbuki ya lusumo lunulo, ilolile bhudamu bho gujimana iginhu ijo jili mumhinda ya ng’wiyo. Iginhu jinijo, jigikalaga jibhisile ukubhanhu abho bhali bhadibhinhikile mhinda yiniyo, kunguno bhadajidebhile ijo jatuulwa moyi. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “shili mu mhinda ya ng’wiyo utushimana.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo ali na widohya bho gugadegeleka amiganiko ga bhanhu bhakwe, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agahoyaga chiza na bhiye kunguno adebhile igiki galihoyi miganiko miza umumioyo ya bhiye bhenabho ayo adagadebhile. Uweyi agatumamaga milimo kihamo na bhiye bhenebho, kunguno ya widohya bhokwe.

Ijokolo ijo jili mumhinda ya ng’wiyo jinijo, jigikolaga na miganiko ayo gali mumoyo go ng’wiyo, kunguno nago udugamana mpaka ubhize na widohya bho gubhadegeleka abhiyo umumahoya gabho. Umunhu uyo alina widohya agabhadegelekaga abhiye umumahoya gakwe. Hunagwene agabhawilaga abhiye bhenabho giki, “shili mu nhinda ya ng’wiyo utushimana.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gubhiza na widohya bho gwikala na bhichabho chiza, umukikalile kabho, kugiki bhadule kupandika matwajo mingi umubhutumami bho milimo yabho, shigu jose.

1 Wakorintho 2:11-12.

KISWAHILI: KILICHOMO MFUKONI MWA MWENZAKO HUTAKIFAHAMU.

Chanzo cha methali huo, chaangalia ugumu wa kukihafahamu kitu kilichomo mfukoni mwa mwenzako. Kitu hicho, huwa kimefikichika kwa wengine kwa sababu hawafahamu kile kilichowekwa ndani yake. Kitu hicho hufahamika kwa yule aliyeweka kwenye mfuko huo, ambaye ndiye mwenye mfuko huo. Ndiyo maana watu husema kwamba, “klichomo mfukoni mwa mwenzako hutakifahamu.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye ana unyenyekevu wa kuyasikiliza mawazo ya watu wake, katika maisha yake. Mtu huyo, huongea na wenzake vizuri, kwa sababu anafahamu kwamba mawazo yaliyomo ndani ya mioyo ya wenzake hao hawezi kuyafahamu, asipoongea nao na kuwasikiliza kwa makini. Yeye hufanya kazi zake kwa ushirikiano na wenzake kwa sababu ya unyenyekevu wake huo.

Vitu vilivyomo mfukoni mwa wenzako, hufanana na mawazo yaliyomo moyoni mwa mwenzako, kwa sababu nayo huyafahamu mpaka uwe na unyenyekevu wa kumsikiliza vizuri. Mtu mwenye unyenyekevu huo, huwasikiliza wenzake katika maongezi yao. Ndiyo maana yeye huwaambia watu kwamba, “kilichomo mfukoni mwa mwenzako hutakifahamu.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwa na unyenyekevu wa kuishi na wenzao vizuri, katika maisha yao, ili waweze kupata mafanikio mengi, katika utekelezaji wa majukumu yao, siku zote.

1Wakorintho 2:11-12.

ENGLISH: YOU WILL NEVER KNOW WHAT IS IN YOUR FELLOW’S POCKET.

 

The above proverb looks at the difficulty of recognizing something which is in your partner’s pocket. Such object is hidden from others because they do not know it. It is however known to the person who placed it in such pocket, who is the owner of it. That is why people say, “You will never know what is in your fellow’s pocket.”

This proverb is likened to a man who has humility to listen to thoughts of his people, in his life. He in turn, communicates well with his colleagues, because he realizes that the thoughts that are in the hearts of his colleagues cannot be understood, unless he speaks to them and listens attentively. He performs his duties in cooperation with his colleagues because of his humility.

The things which in your partner’s pocket are similar to the thoughts which in your partner’s heart, because you also cannot understand them until you have the humility to listen to him or her well. Such humble person listens to others during their conversations. That is why he tells people that, “you will never know what is in your fellow’s pocket.”

This proverb teaches people on how to be humble enough to live well with others, in their lives, so that they may always be more successful in carrying out their daily responsibilities.

1 Corinthians 2: 11-12.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.