166. IGEMBE LIKABHINZIKILAGA KU NGUNDA

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lunulo ililola igembe na bhutumami bholyo. Iligembe jilijilanga jagutumamila bho gulima mungunda, nulu bhogusimba hasi, igasendamilaga na bhulingisilo bho bhanhu abho bhalilitumamila.

Gashinaga umugulitumamila chiniko, liganogaga lyab’inzikila mumo munimo golyo. Iligembe linilo ulu lyubhinzika mgulimaga, mumho lyabhinzikilaga guko kunimo golyo.

Ulu lyita chene, abhanhu bhagombaga giki ‘igembe ligab’inzikilaga kungunda.’ Ubhunubho huwandijo bho guhayiwa go lusumo lunulo. Ikolile na ng’wanajeshi uyo wifunyaga guja kuchulugu, nulu agalabhukila kunuko, mumho aliguko kunimo gokwe.

Ung’wunuyo aguhayiwa giki olab’ukilaga kunimo gonghana, ugogubhalanghana abhanhu. Huna gwene agalenganjiyagwa na munhu uyo wifunyaga guja kubhulugu nulu agacha agub’iza wachilaga ha nghana.

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kulimunhu uyo agatumamaga miliyo yakwe bho guidililila chiza. Umunhu ng’wunuyo azunije nulu gulab’uka kunguno ya guitumama chiza imilimo yakwe yiniyo. Nulu agalab’uka, abhanhu bhaguyomba giki igembe lyab’inzikilaga kungunda, nguno ukwene hukunimo golyo.

Kuyiniyo lulu, ulusumo lunulo lulilanga bhanhu higulya ya gub’iza na bhukomezu bho guitumama imilimo yabho chiza na bhukalalwa bhutale.  Ilichiza ugub’iza na bhukamu bho gulwa mamilimo, kugiki abhanhu bhadule gupandika matwajo mingi. Umubhutumami bhunubho, nulu bhagaminyika mumho bhaminyikilaga munghana, nguno ‘iligembe ligab’inzikilaga kungunda.’

Ijinagongeja, ulusumo lunulo lulilanga bhanhu higulya ya gwifunya kuja kujuitumama imilimo iyawiza, iyo idulile gub’inja abhanhu mukakoye bho gujilanghana na kujib’eja chiza ikaya ni chalo jabho. Nulu bhagalab’ukila kuwifunya bhunubho, abhanhu bhaguhaya giki, ‘igembe ligab’inzikilaga kungunda.’

KISWAHILI: JEMBE HUVUNJIKIA SHAMBANI

Chanzo cha methali hiyo kinaangalia jembe na ufanyaji kazi wake. Jembe ni silaha au dhana ya kulimia shambani au kuchimbia chini, kwa kadiri ya lengo la watu walitumialo.

Kumbe katika kulifanyia kazi hivyo, jembe hilo laweza kuvunjikia kwenye kazi yake hiyo. Ikitokea hivyo, watu husema kwamba, ‘jembe limevunjikia shambani.’ Huo ndiyo mwanzo wa kutumika kwa methali hiyo.

Hali hiyo hufananishwa na mwanajeshi anayejitolea kwenda vitani na kubali kuumia akiwa kazini kwake huko. Ikitokea hivyo, watu watasema kwamba, ‘jembe huvunjikia shambani.’

Methali hiyo hulinganishwa kwa mtu ambaye huijali kazi yake vizuri kwa kuitekeleza kwa umakini mkubwa. Mtu huyo hukubali hata kuumia kwa sababu ya kuifanya vizuri kazi yake hiyo.  Mtu huyo akiumia akiwa kazini kwake, watu watasema kuwa ‘jembe huvunjikia shambani’, kwa sababu huko ndiko mahali pake.

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuwa na ukomavu wa kuzifanya kazi zao vizuri. Ukomavu huo utawawezesha kuziletea maendelea familia, jumuiya na nchi zao. Yawahimiza watu kukubali hata kuumia kwa ajili ya kuwaletea maendeleo watu wao, kwa sababu jembe huvunjikia shambani.

Zaidi ya hayo, methali hiyo hufundisha watu juu ya kujitolea kwenda kuwaokoa watu walioko kwenye matatizo kwa kuzifanya kazi zile ziwezazo kuwaondolea matatizo yao, ili watu hao nao waweze kuishi kwa amani katika familia zao nan chi zao.

2Wamakabayo 7:1-2.

2Wamakabayo 7:9-14.

2Timotheo 4:6-8.

Mathayo 10:17-22.

africa hoe

 

 

ENGLISH: A HOE IS BROKEN WHILE IN THE FARM

The above proverb is about a hoe and its function. A hoe is a tool for cultivating or for general digging, depending on the user.

But the hoe can be broken in the process of work, whereupon people would say, ‘the hoe has been broken in the field’. That is the foundation of the proverb.

The overhead proverb can be likened to a soldier who volunteers to go to war and who is ready to take risks. So, in the event of injury in the line of duty, people will say ‘the hoe has been broken while in the field.’

The proverb can be likened to a person who keenly cares for his/her work. Such a person is resilient enough and ready for any form of injury or pain. When that person falls ill while at work, it is said that, ‘the hoe has been broken while in the field’.farm-lady

The proverb teaches people about cultivating maturity in their endeavors, which in turn enables them to bring up prosperous families, communities and even countries. It encourages people to be enduring even in difficult situations for the sake of development, because ‘the hoe is broken while in the field.’

In addition, the maxim imparts in people the virtue of volunteering to rescue those in distress, for instance, by helping alleviate their troubles so they may live a peaceful life with their families.

2 Chronicles 7: 1-2.

2Ch 7: 9-14.

2 Timothy 4: 6-8.

Matthew 10: 17-22.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.