159. NZILA YA LEKANYA B’ITOGILWE

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lunulo ililola nzila iyo igusimizilagwa na bhanhu bhabhili abho b’itogilwe. Inzila yiniyo igab’alekanya abhanhu bhenabho, kunguno b’uling’wene igigelelwa giki ab’itila inzila iyo idulile ugumshisha uko olajile.

Abhasuguma b’ilomelaga giki, ikale bhalihoi bhanhu bhabhili abho bhalib’itogilwe. Bhahoyaga ukunu b’agusiminzaga umulugendo lob’o.

B’ahayushika hanhu inzila jigab’iza ib’ili aho igigelelwa giki bhuli ng’wene aib’itile inzila iyo idulile gunshisha uko olajile. Iki abhanhu bhenabho b’alib’itogilwe, aho bhahaya gulekana b’agayomba giki, ‘inzila yalekenya b’itogilwe, huna bhulekana.’

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu bhose abho bhagabhulanghanaga chiza ub’utogwa bhobho ahikanza lya gulekana na b’itogwi bhabho, kugiki bhuli ng’wene adule ugujuitumama imilimo yakwe chiza.

Kuyiniyo lulu, ulusumo lunulo lulilanga bhanhu higulya ya kujideb’a inzila ja gubhulab’ila chiza uwitogwi bhobho kub’ichab’o. Igab’inhaga ikujo lya gwikala na bhutogwa na mholele na b’ichabho.

KISWAHILI: NJIA ILIACHANISHA WAPENDANAO

Chanzo cha methali hiyo kinaangalia njia iliyokuwa inatumiwa na watu wawili wapendanao. Njia hiyo iliwachanisha watu hao kwa sababu ya kila mmoja wao kulazimika kupitia njia ile iliyoweza kumfikisha kule alikokuwa akienda.

Wasukuma walisimuliana kwamba, hapo zamani walikuwepo watu wawili waliokuwa wakipendana ambao walizoea kuwa pamoja. Watu hayo walikuwa wakiongea pamoja huku wakiwa wanatembea katika safari yao.

Walipofika sehemu fulani, njia zikawa mbili hali ambayo iliwabidi kila mmoja afuate njia yake, itakayomwezesha kufika kule alikotarajia kwenda. Kwa vile watu hao walipendana, walipotaka kuachana waliambiana kwamba, ‘njia iliachanisha wapendanao,’ ndipo wakaachana.

Kwa hiyo, methali hiyo hulinganishwa kwa watu wale wautunzao upendo wao hasa wakati wa kuachana kwao, ili kila mmoja aweze kwenda kuyatekeleza majukumu ya kazi zake.

Kwa hiyo, methali hiyo hufundisha watu juu ya kuzielewa njia za kuwasaidia katika kuutunza vizuri upendo wao kwa wenzao. Huwawezesha watu kupata hekima ya kuishi kwa upendo na amani na wenzao maishani.

aways

THE WAY SEPARATED THOSE IN LOVE

The above proverb is about a path used by two lovers. It is said that the pair eventually separated because each of them was compelled to pick the path that would take him/her to his/her destination.

The Sukuma people narrated to each other that in the past there were two lovers who liked each other’s company a lot. They would enjoy conversing as they made their journey.

At some point along the way, the road diverged into two; a situation which required that the two friends go their different ways to get to their expected destinations. And since these people loved each other, they would say, as they parted ways: ‘The way separated those who love each other.’

Such proverb is likened to those who care for their love especially as they separate to go and undertake their various duties and responsibilities.

Thus, the proverb imparts in people the knowledge of maintaining the love for each other. It enables them to acquire the wisdom necessary for a loving and peaceful co-existence with others in their lives.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.