136. UGWICHUBHULA MAGULU

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Mbuki ya lusumo lwenunu ilolile magulu, ayo gagatumamaga milimo ya guziminza gwinga halebhe mpaga halebhe. Umunhu hung’wene uyo agasiminzaga bho gugatumila amagulu genayo. Ulu usiminza bho witegeleja gagubhila mhola. Aliyo, ulu uluusiminza bho nduhu witegeleja, amagulu gakwe gagulabhuka.

Ulusumo lwenulo lugalinganijiyagwa na Munhu uyo agubhejaga nimo, nulu agwitaga mhayo uyo gudulile gumwenhela nhabhala, nulu makoye ukushigu ijabhutongi, nulu ukushigu ijiliza.

Abhanhu abhangi abho bhalimhona igiki umo alitumamila unimo gunuyo, nulu umo alihayile umhayo gunuyo, adulile gupandika makoye ukugushigu ijakubhutongi, bhanghugulaga, bho gung’ila giki, “ugwichubhula magulu.” Igiko humo lugandija, ulusumo lwenulo umumahoya aga bhanhu.

Ulusumo lwenulo, lulilanga bhanhu higulya ya gwitegeleja tamu bhuli nimo haho bhatali ugugutumama. Ilichiza ugwitegeleja tamu haho munhu atali uguguyomba nulu ugugugwita umhayo gosegose.

Igelelilwe gwibhuja, nulu gwiganika tamu, haho munhu atali ugugwita umhayo gosegose. Ijina gwita cheniko, munhu adulile gupila ugwingila umumakoye, ayo adulile gugapandika kulwa gwita mihayo nulu milimo bho nduhu ugwitegeleja chiza.

Mithali 29:3.

Waefeso 2:1-3.

Luka 15:13-19.

KISWAHILI: UTAJICHUBUA MIGUU

Chanzo cha methali hii, huangalia miguu ambayo hufanya kazi ya kutembea kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mwanadamu ndiye ambaye hutembea kwa kutumia miguu hiyo. Akitembea kwa umakini itakuwa salama. Lakini akitembea bila kuwa na umakini, miguu yake itaumia.

Methali hiyo, hulinganishwa na mtu ambaye hufanya kazi fulani, au mtu ambaye asema neno fulani ambalo laweza kumletea matatizo kwenye siku za usoni, au siku zijazo.

Watu wengine ambao humuona mtu huyo jinsi afanyavyo kazi yake, au jinsi asemavyo maneno yake, na kutambua kuwa, ataweza kupata matatizo, humuonya kwa kumwambia hivi, “Utajichubua miguu.” Hivyo, ndivyo methali hiyo ilivyoanza kutumika katika maongezi ya watu.

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwa na umakini kwa kufikiria vizuri kwanza, kabla ya kufanya jambo fulani, au neno fulani. Ni vizuri kuwa makini kwa kufikiria vizuri kabla ya kufanya kazi yoyote au kusema neno lolote.

Inatakiwa kujiuliza au kufikiria kwamza, kabla mtu hajafanya jambo fulani, au kabla hajasema neno lolote. Kwa kufanya hivyo, mwanadamu, ataweza kuepuka kuingia kwenye matatizo ambayo angeweza kuyapata kwa sababu ya kufanya jambo fulani, au kusema neno fulani, kabla ya kulifikiria vizuri kwanza.

“Mtu apendaye hekima huleta furaha kwa baba yake, bali aambatanaye na malaya hutapanya mali yake.

Kwa haki mfalme huipa nchi uthabiti, bali mfalme aliye na tamaa ya rushwa huiangamiza.

Ye yote amsifuye jirani yake isivyostahili, anautandaza wavu kuitega miguu yake.” (Mithali 29:3-5).

“Kwa habari zenu, mlikuwa wafu katika makosa na dhambi zenu, ambazo mlizitenda mlipofuatisha namna ya ulimwengu huu na za yule mtawala wa ufalme wa anga, yule roho atendaye kazi ndani ya wale wasiotii. Sisi sote pia tuliishi katikati yao hapo zamani, tukifuata tamaa za mwili na mawazo yake. Nasi kwa asili tulikuwa wana wa ghadhabu, kama mtu mwingine ye yote.” (Waefeso 2:1-3).

“Yesu alipomwekea mikono Yake, mara akasimama wima akaanza kumtukuza Mungu. Lakini mkuu wa sinagogi, akakasirika kwa sababu Yesu alikuwa ameponya mtu siku ya Sabato. Kwa hiyo mkuu wa sinagogi akaendelea kuuambia ule umati wa watu, “Kuna siku sita ambazo watu wanapaswa kufanya kazi, katika siku hizo, njoni mponywe, lakini si kuja kuponywa siku ya Sabato.” Lakini Bwana akamjibu, “Enyi wanafiki! Je, kila mmoja wenu hamfungulii ng’ombe wake au punda wake kutoka zizini akampeleka kumnywesha maji siku ya Sabato? Je, huyu mwanamke, ambaye ni binti wa Abrahamu, aliyeteswa na Shetani akiwa amemfunga kwa miaka yote hii kumi na minane, hakustahili kufunguliwa kutoka katika kifungo hicho siku ya Sabato?” Aliposema haya, wapinzani Wake wakaaibika, lakini watu wakafurahi kwa ajili ya mambo ya ajabu aliyoyafanya.

Kisha Yesu akauliza, “Ufalme wa Mungu unafanana na nini? Nitaufananisha na nini? Umefanana na punje ya haradali ambayo ni ndogo sana, ambayo mtu aliichukua na kuipanda katika shamba lake. Nayo ikakua, ikawa mti na ndege wa angani wakatengeneza viota vyao kwenye matawi yake.”” (Luka 15:13-19).

african-women-walking-along-road

ENGLISH: YOU WILL HURT YOUR FEET

The source of this proverb looks at the feet that move around from one place to another. A person is the one who walks through his or her feet. Walking carefully will be safe. But while he or she was walking without being careful, his or her feet were injured. This proverb is likened to a person who performs a certain task or someone who says something that might cause problems in the future.

Some people who see the person doing his or her job, or how he or she says his or her words, and realize that he or she will get problems, warns him or her by saying, “You will hurt your feet.” That was how the proverb started to be used in conversation.

Such a proverb teaches people to be careful in doing saying or doing something. They should first think carefully before doing or saying something. It is good to be careful by thinking well before doing any work or saying any word. One must ask himself or herself or think about the matter before doing or saying it. By so doing a human being will be able to avoid getting into trouble that he or she could get into because of doing something, or saying something, before having first thought carefully about it first.

Proverbs 29: 3.

Ephesians 2: 1-3.

Luke 15 13-19.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.