119. NONI NA LYIMBO

Collected by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey  (African Proverbs, Sayings and Stories)

Diyu imo bhanhu bha mu chalo jise bhagamisa bhogwipunha noi. Bhagandya gulima ngunda gwise. Umuchalo jise olihoi ng’wana umo uyo witanagwa, Furaha (bhuyegi). UFuraha olatogilwe gumisha dilu noi guti na bhabyaji bhakwe umo bhamisijaga. Ulushugu lunulo abhabyaji aho bhamisa nanghwe agamisha.

Aliyo uwei adajile ugujulima ukundunda, agasaga hakaya agwigushaga. Ahowela hadoo agigwa lyimbo linonu noi ilo noni jimbaga mimbo gajo. Agigwa uyega na gukumwa uguligwa ilyimbo ilinonu giko noi.

Loli lukangala lokwe lo gwandya ugwigwa giko. Agilalangija bhuli lwande, kugiki wibhone inoni yiniyo. Adibhonile wangu kulwa nguno yaliib’isa mumatambi ga linti litale.

Adanogile uguichola. Agandya gunchola ng’wana ng’wiye uyo witanagwa Amani. Nanghwe agamona uFuraha agulolaga mulinti, umuja, “Furaha ugulolaga kiyi?” UFuraha agashosha, “Nagulolaga noni imo iyo ilimba lyimbo linonu noi.” Amani umuja, “Ilihei nadibhonaga?” Furaha agashosha, “Yalinahenaha linti linili.” “Ilimba ginehe?” Agabhuja uAmani. “Ihaha yoyaga ugwimba. Hamo yadogohaga. Aliyo yalimbaga giki. ‘Mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.’”

UAmani agatogishiwa noi ni mihayo ya lyimbo linilo. Agashika uhaya nanghwe wibhone inoni yiniyo.

Kubahati ya wiza, inoni yiniyo yalihoi umulinti linilo yahumula sele. Yamanaga yubhalola uFuraha nu Amani umobhalikoyela. Aho yabhona giki bhahaya gugwa ngholo, igandya ugwimba;

 “Mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.”

Abhana bhenabho bhagayeka noi uguligwa ilyimbo linilo. Hangi uAmani ahaooligwa agayomba, “Lo! Gashinaga nghana ilimba lyimbo linonu noi. Ehe, lililyimbo linonu noi. Nzugu uilole umo yili. Yiliyapi, ubhoya bhoyo bhunogoleku niyo ili nisunzu lwawiza noi ukuntwe goyo.” UFuraha agayomba.

 “Ndugu one, ilelo duli na bahati ya gwigwa lyimbo linonu giti linili.” Agayomba uAmani. Oganoga umuja uFuraha “imihayo yose yiniyo iyawiza ilinabhulingisilo ki?”

UFuraha agashosha, “Ha! udamanile? Nulu hadoo, lindaga naguwile. Ubhulingisilo bho lyimbo linili ni giki:

 “Mvivu shika jembe, (Nkokolo dimaga igembe), mvivu shika jembe, (Nkokolo dimaga igembe),  mvivu shika jembe.” (Nkokolo dimaga igembe),

“Abheja noi,” Agalumbilija uAmani.

Inoni yiniyo igalala yuja kumigunda ukunu igwimbaga ilyimbo lyayo linilo.

UFuraha nu Amani bhagendelea ugwimba ilyimbo linilo kulushuku lugima. Abhabyaji bhabho aho bhashoka ugufumila ukundunda bhagawigwa abhana bhabho bhose wagwimbaga umuchalo,

“Mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.”

Bhagakumya kulwa nguno ilyimbo linilo ligimbagwa na noni. Bhadamanile ni nani uyoobhalangaga abhana bhenabho. Ilyimbo linilo lyimbagwa na noni bhuli ng’waka. Aliyo lyimbagwa mumakanza ga malima duhu.

Abhanhu ulu bhumala ugulima, inoni yiniyo yingikaga gete, nuko yajaga, olinduhu uyo olamanile. Bhuli ikanza lya malima ulu lyashika inoni yiniyo yizaga na gwimba ilyimbo lyayo linilo.

Abhanhu bhazunije giki, inoni yiniyo igizaga gubhokomeleja abhagokolo bhalime.

 

KISWAHILI: NDEGE NA WIMBO

Asubuhi moja watu wa kijiji chetu waliamka mapema sana. Walianza kulima shamba letu. Katika kijiji chetu palikuwa na mtoto mmoja jina lake Furaha.

Furaha alipenda kuamka asubuhi sana, kama wazazi wake walivyokuwa wakiamka. Siku hiyo wazee walipoamka, naye aliamka pia. Lakini yeye hakuenda kulima shambani, alibaki nyumbani akicheza. Kulipopambazuka kidogo alisikia wimbo mmoja mtamu sana wakati ndege walipokuwa wakiimba nyimbo zao.

Alisikia akafurahi, kisha alishangaa kuusikia wimbo mmoja mtamu sana. Ilikuwa mara yake ya kwanza kuusikia. Alitazama kila upande ili amtazame na kumwona ndege yule. Hakumwona upesi kwa sababu alijificha katika matawi ya mti mkubwa.

Hakuchoka, bali alianza kumtafuta mtoto mwenzake aliyeitwa Amani. Naye alimwona Furaha akitazama mtini, alimwuliza, “Furaha unatazama nini?” Furaha alijibu, “Natazama ndege mmoja ambaye anaimba wimbo mtamu sana.” “Yuko wapi simwoni? Aliuliza Amani. “Alikuwa kwenye mti huu.” Furaha alijibu. “Anaimba namna gani?” Amani aliuliza.  Furaha akajibu, “Sasa ameacha kuimba. Labda anatuogopa sisi,  lakini anaimba hivi,

“Mwolo kola ichaka,  mwolo kola ichaka,  mwolo kola ichaka.”

Amani alipendezwa sana na maneno ya wimbo ule. Alifika akataka naye amwone yule ndege. Kwa bahati ndege yule alikuwa yuko mtini katulia kimya. Alikuwa akiwaangalia Furaha na Amani wanavyohangaika. Halafu alipoona kwamba wanataka kukata tamaa, alianza kuimba;

“Mwolo kola ichaka,  mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.”

Watoto wale walifurahi sana kuusikia wimbo ule. Tena amani alipousikia alisema, “Lo! Kumbe kweli anaimba wimbo mzuri sana.”

“Ndiyo  huo ni wimbo mzuri sana. Njoo umtazame alivyo. Ni mweusi, manyoya yake mororo na ana kishungi kizuri sana kichwani pake.” Furaha alisema. “Ndugu yangu leo tuna bahati ya kusikia wimbo mtamu kama huo.” Amani alisema, kisha alimwuliza Furaha maneno yote hayo matamu yana maana gani? Furaha alijibu, “Ha! Hujui? Hata kidogo, ngoja nikueleze maana ya wimbo huo ni hivi;

“Mvivu shika jembe, mvivu shika jembe, mvivu shika jembe.”

“Asante sana,” Amani alishukuru. Yule ndege aliruka akaenda shambani akiendelea kuimba wimbo wake. Furaha na Amani waliendelea kuuimba wimbo huo siku nzima.

Wazazi wao waliporudi kutoka shambani waliwasikia watoto wote wa hapo kijijini wakiimba,

“Mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.”

Walishangaa, maana wimbo ule huimbwa na ndege. Hawakujua ni nani aliyewafundisha watoto wale. Wimbo ule huimbwa na ndege kila mwaka. Lakini huimbwa wakati wa kilimo tu.

Watu wakisha kulima, basi ndege  yule hutoweka  kabisa, anakokwenda hakuna anayejua. Kila kipindi cha kilimo kinapoanza, naye huja kuimba wimbo wake huo. Watu wanaamini kwamba, ndege yule huja kuwahimiza wavivu walime.

tree bird

boys-

ENGLISH: A BIRD WITH ITS SONG

One morning, the people of our village woke up very early as had been their custom. They went to farm land. In our village, there was one child named Furaha (which means Happiness).

Furaha woke up in the morning, as his parents were waking up. On that day, the elders went to the farm. But Furaha did not go to farm. He stayed home playing. While playing, he heard one very sweet song as one bird san a song.

When he heard the song, Furaha was very excited. He was surprised to hear that very sweet song. It was his first time to hear the song. He looked on every side to see the bird. He did not see it immediately. The bird hid itself in the branches of the tree.

Furaha did not give up He looked around to see if he could find his friend called Amani (which means peace). After a few minutes, Amani saw Furaha looking at the fig tree. He asked, “What are you looking at?” Furha replied, “I am looking at one bird who sings a very beautiful song.” “Where is it? I do not see it”, asked Amani. “It was on this tree.”, he replied. “How does it sing?” he asked. He exclaimed, “Now it has stopped singing. Maybe it is afraid of us, but it sings like this “Mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.”

Amani was very interested in the words of the song. He came and wanted to see the bird. Fortunately, the bird was in the fig tree seated quietly. It was looking at Furaha and Amani. When the bird realized that they were about to despair, it began to sing again; “Mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.”

Those children were very happy to hear the song. When he heard it, Amani said, “Oh! In fact it is singing a very good song. ”

“That is a very good song. Come and watch the bird. It is black and its feathers very well decorated on its head.”  Furaha said. “My brother today we are fortunate to hear such a sweet song,” Amani said.  Then, he asked Furaha what all these sweet words meant. He exclaimed, “Ha! Don’t you know? Let me tell you what the song means. It means,

“The lazy, hold the hoe, the lazy hold the hoe, the lazy hold hoe.”

“Thank you very much,” Amani thanked Furaha for the interpretation. The bird flew to the field and went on singing its song. Furaha and Amani continued to sing the song throughout the day.

When their parents returned from the field, they heard all the children in the village singing, “Mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.”

They were amazed, because the song is usually sung by the bird. They did not know who taught the children that song. The song is sung by birds every year. But it is only sung during the cultivating season.

When the people have ploughed, the the bird disappears completely. No one knows where it goes. When each farming season begins, it comes to sing his song again. People believe that the bird comes to encourage the lazy to to actively take part in cultivating.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.