Mbuki ya Bhulaga Numba: Mbuki-Wandijo wa Mihayo

Collected by: Don Sybertz,  

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Waliho ngosha, akatojiwa na Ise. Aliyo walatantongilwe  unke. Akahadikijiwa Nuse, wiyumilija kwikala nang’hwe unkima ng’weji ngima.  Aho gwashila ung’weji uja kujudima ng’ombe  ha  ng’wabho bhuko wiza watungaga maswa.

Aho wiza lulu unke uhaya kung’wanukula  kanigo kenako. Ung’wila,  “Lekaga  kunanukula,  shilimo shikolo shitale.”   “Shikolo ki?”  “Ilimo mbuki  yane.”  Maswa aya gukatulwa  ha lugutu.

Aho wandya kushema,  unkima  nang’hwe uhaya,  “Nilole mbuki iyo yaluhayiwagwa.” Aho wadima maswa, alole ishilimo umugati,  ungosha walushemaga  wiponya  inhunda  ya mabhele ulila ng’hungu, “Wadima ha mbuki yane.”  Wandya lulu kuntula unke.  Ngosha uneka  unke, ushoka ku ng’wawe. Yubhiza lulu mbuki yabhulaga kaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s