83. Mbuki ya Bhulaga Numba: Mbuki-Wandijo wa Mihayo

Collected by: Don Sybertz,  

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Waliho ngosha, akatojiwa na Ise. Aliyo walatantongilwe  unke. Akahadikijiwa Nuse, wiyumilija kwikala nang’hwe unkima ng’weji ngima.  Aho gwashila ung’weji uja kujudima ng’ombe  ha  ng’wabho bhuko wiza watungaga maswa.

Aho wiza lulu unke uhaya kung’wanukula  kanigo kenako. Ung’wila,  “Lekaga  kunanukula,  shilimo shikolo shitale.”   “Shikolo ki?”  “Ilimo mbuki  yane.”  Maswa aya gukatulwa  ha lugutu.

Aho wandya kushema,  unkima  nang’hwe uhaya,  “Nilole mbuki iyo yaluhayiwagwa.” Aho wadima maswa, alole ishilimo umugati,  ungosha walushemaga  wiponya  inhunda  ya mabhele ulila ng’hungu, “Wadima ha mbuki yane.”  Wandya lulu kuntula unke.  Ngosha uneka  unke, ushoka ku ng’wawe. Yubhiza lulu mbuki yabhulaga kaya.

Kiswahili: Kisa Kilichovunja Nyumba

Alikuwepo kijana mmoja aliozeshwa na baba yake. Lakini hakumpenda mke wake kwa vile alilazimishwa. Alivumilia kuishi na mke wake kwa muda wa mwezi mmoja. Lakini ulipomalizika muda huo, alikwenda kuchunga ng’ombe wa mkwewe.

Aliporudi kutoka huko, alifunga mzigo wa nyasi. Alipowasili nao pale nyumbani, mkewe alitaka kumpokea mzigo ule. Lakini alikataliwa, “Acha kunipokea kwani kuna kitu ndani.”  “Kuna kitu gani ndani?” mkewe aliuliza.

“Kuna mana.” Nyasi zile zikawekwa kando ya kizizi. Alipoanza kukamua, mwanamke naye akasema, “Ngoja niangalie mana ambayo imo ndani ya nyasi hizi.”

Alipoushika mzigo ili aangalie kilichomo ndani, mume aliyekuwa anakamua, chombo cha maziwa alikitupa, akalia kwa sauti kubwa na kusema, “Umeshika mana yangu.”  Hapo akaanza kumpiga mke wake na kumrudisha nyumbani kwa wazazi wake. Hicho ndicho kisa kilichovunja mji.

English: A Case That Broke  marriage.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.