79. Jigano: Ngikulu Na Makelule Gakwe

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Kale ya kale waliho ngikulu umo, lina lyakwe witanagwa Yamikala. Aliyo wali nogi ntale no. Na wali na makelule mingi ga nyalogi logi. Bhanhu bhali bhang’ogohile no.

Hambunu muchalo jenijo ja si ya Makungu, ikajuka sata, bhanhu bhuyucha no. Bhazengi bha Si yeniyo, bhali bhatazunyaga giki ili sata ya gwenhwa na Welelo. Maganiko gabho pye gabhatumaga giki bhanhu bhalimalwa na gamboshi ya ng’wa Yamikala.

Sha lushiku lumo bhazengi bhakafula mhembe ya kwibhilinga. Aha bhakwila bhituma bhanjile uYamikala nogi. Bhize bhamuje ni bhuli bhanhu bhabho alibhamala.

Aha bhituma guja, Yamikala wikalaga na salago na kanoni, aliyo salago jikabhina na kanoni kung’wila- “Yamikala simizaga, bhaliza bhanishi.” Haho na haho Yamikala na kizukulu gakwe kaniki bhufuma bhuja mungunda, bhukingila nguno gwali hihi haho.

Aho bhashika abhatung’wa bhenabho hakaya henaho, bhusanga nduhu nulu munhu. Gashinaga umo wa bhanhu uyo wali bihi wamonaga ungikulu ng’wenuyo aho alingila umungunda. Ubhawila, aho bhigwa giko, bhituma bhugiza pye bhugunyamanija ungunda.

Hambunu aho wabhona chene Yamikala, wigalucha ubhiza Dundo pye na kizukulu gakwe. Bhulala kwigulya bhuja na guja, bhugagwila kule gete.

Bhang’wano bhakiyunga bhatabhonile nuluki, pye bhumana hape giki idundo jenijo wali nu Yamikala na kizukulu gakwe. Bhubalasana bhuja bhuli ng’wene kaya, kulwa yeniyo, aho jakwila shiku, Yamikala wiza bhujiku na bhiye, usomba pye ishikolo shakwe usama na gusama.

Kwinga henaho ichalo ju hola. Aliyo uko agasamila Yamikala –aha jakwila ishiku, chalo ijo ju sebha, nose abha munzengo bhuyu nkobha kuntema panga, aliyo bhakaduma. Nose Yamikala uyuhaya, “Unene nabhiza shigishigi ulu unifuta munhu.”

Sha lushiku lumo, Yamikala usata no. Akagema pye inzila ija kwilagula uduma. Ubhawila abhahemba bhakwe giki, “Ng´wizukulu wane, ludimilage ululembo ulwangalile. Kwike umane giki, Welelo italemelagwa. Gisi unene yaniduja, nduhu natupila gete. Ucha na kucha.

Kiswahili: Hadithi: Bibi Kizee Na Udanganyifu Wake

Zamani za kale alikuwepo Bibi kizee, jina lake aliitwa, Yamikala. Alifikiriwa kuwa mchawi na watu wapigao ramli. Alikuwa na udanganyifu mkubwa wa kimazingaombwe. Watu walimwogopa sana.

Hivyo katika kijiji hicho cha nchi ya Makungu, uliingia ugonjwa. Watu walikuwa wanakufa mno. Wakaaji wa nchi hiyo, hawakukubali kwamba ugonjwa huo uliletwa na Mungu. Mawazo yao yote yaliwatuma kwamba watu wanamalizwa na gamboshi ya mwana Yamikala.

Ilifika siku moja wakaaji walipuliza pembe ya kukusanyika. Walipokuwa wengi wakatumana kumwendea yule Yamikala waliyemfikiria kuwa mchawi. Lengo lao lilikuwa kuja kumuuliza ni kwanini alikuwa anawamaliza.

Walipotumana kwenda, Yamikala alikuwa na chale (hisia za kutambua kitu fulani kinatokea) na ndege. Chale zilicheza na ndege kumwambia, “Yamikala tembea, wanakuja maadui.” Hapo Yamikala na kajukuu kake kasichana, wakatoka kwenda shambani, wakaingia kwa sababu lilikuwa karibu hapo.

Walipofika wale waliotumwa nyumbani kwake hawakukuta hata mtu. Kumbe mmoja wa watu waliokuwa karibu walimuona akiingia shambani humo. Akawaambia, waliposikia hivyo, wakatumana wote wakaja wakalizingila shamba hilo.

Hivyo, alipoona hivyo Yamikala, akajigeuza akawa ndege aitwaye “Dundo” wakaluka juu wakaenda, wale watu wakakosa kabisa mle.

Watu wa yowe walizunguka bila kuona hata kitu. Wote wakajua wazi kwamba, ndege yule “dundo” walikuwa Yamikala na kijukuu chake. Wakasambaa wakaenda kila mmoja nyumbani kwake. Kwa hiyo, zilipopita siku nyingi, Yamikala alikuja usiku na wenzake. Akasomba vitu vyake akahama.

Tokea hapo kijiji kikawa kimepoa. Lakini alikohamia Yamikala, zilipopita siku nyingi, watu walianza kuamini kuwa kijiji hakikuwa sawa. Hali hiyo wale wakaaji wanaomini hivyo, wakaanza kumtafuta kumkata panga, lakini walishindwa. Mwishowe Yamikala, akawa anasema akitamba kuwa, yeyé alikuwa tishio, mtu akimfuata atakufa.

Siku moja, Yamikala aliuugua mno. Alijaribu njia zote za kujiuguza akashindwa. Akawaambia wafuasi wake hivi, “Mjukuu wangu, shikilila dhana hii uitunze. Lakini ufahamu kwamba, Mungu hakataliwi. Hivi mimi ameniweza, hapana sitapona kabisa. Baada ya kusema hivyo, akafa.

(Hadithi hiyo, inafundisha kwamba, Mungu ana uwezo mkubwa kupita shetani. Yafaa tumwamini Mungu na kumfuata Yesu kwa Imani moja iliyo ya kweli).

old-lady

English: The Old Lady’s Story And Her Deception

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.