70. Jigano Ja Ng’hwimi – Jitegile

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Aho kale alaliho munhu umo uyo witangwa Jitegile. Witanagwa giko kunguno alatogilwe kutega ndimu, noni, na shingi shose isho jikomile gutegwa.

Lushiku lumo agaja gujutega ng’wipolu, aho watega lukangala lwa kwandya upuja kagi. Nako kagi guntayila gete akalekeje ajidugabhulaga. Jitegile nang’hwe uzunya ukalekela akagi.

Lushiku lwa kabhili upuja ganoni, nakene kung’wila nigiko, nanhwe ukalekela. Lushiku lwa gadatu upuja kalung’wando, nako kunomba gukalekeja, nang’hwe wita nichene. Na lushiku lwa kane upuja mhuli, nayo yunomba nigiko, nang’hwe wilekeja.

Aho jabhita shiku ningi, lushiku lumo jitegile ubhucha nhola na ukampandika ng’waniki wa kuntola. Aliyo mpaga tamu ashigilije malagilo ayo gali madamu gete.

Lilagilo lya kwandya ng’waniki uyo wali wantogwa agagulanyiwa mu bhaniki bhingi, abho ali ikolile nabho gete. Jitegile agawilwa anchagule uyo ali okwe.

Aho wali atali wilalangija ung’wiganda lyenilo, Kagi kagiza mpaga ha matu gakwe, kung’wila giki, “Uyo nalagandane nang’hwe, ulu uginga na nkono hu ng’wene nsolege, nako akagi kulala mpaga kugagwila hagutu gwa ng’waniki uyo Jitegile akantogwa kwandya. Nang’hwe akipuga ha gutu, haho na haho Jitegile ubhiza wahebha ilagilo lyenilo na upila kubhulagwa.

Lushiku lungi lo kabhili agawilwa kukong’onha bhusiga ubho bhugitwa igunila igima. Haho na haho, aho wandya duhu kusong’onha kanoni kagiza na bhiye bhugombagula bhusiga pye ubhose, na kubhuswila ng’wigunila nyenilo makanza maguhi duhu.

Jitegile uhebya ilagilo lyenilo, hangi upila ugubhulagwa. Lushiku lungi lwa kadatu uwilwa kuditila lyochi mjisabo, aha wafuma hanze kujuyela ng’wipolu, akamanhya na kasayayi, nako kumuja, “Bhageshi Jitegile, ulikobha Ki?” Nang’hwe ushosha, “Nalikobha isala lya kuditila lyochi mjisabho.” Nako kasayayi kung’wila Jitegile giki, “Nukulanja isala.

Kiswahili: Hadithi Ya Mwindaji – Vilivyotegwa

Hapo  zamani kulikuwa na mwindaji mmoja ambaye alikuwa anatega wanyama. Mawindo hayo yalisaidia sana maisha yake. Siku moja mwindaji huyo alimunasa mnyama Mhanga.

Lakini mnyama huyo alimsihi na kumbembeleza sana akisema, “Bwana unihurumie nami nitakusaidia wakati wa shida zako.” Mwindaji  huyo akafikiri na akajiinamia, baadaye mnyama huyo akamwachilia. Akatega tena mtego wake, akakuta amenasa mdudu (Inzi).

Mwindaji huyo akawa na mawazo mengi sana akafikiri moyoni na kusema, “Balaa gani  mtego wa mnyama anaswe Inzi?” Hapo Inzi hakujua ni kitu gani anafikiri. Mwindaji akaamua kumwua tu huyo Inzi.

Inzi akamsihi asimuue akamwambia, “Unihurumie nami nitakusaidia baadaye.” Inzi huyo akaachiliwa akaenda. Naye mwindaji hakukata tamaa akaendelea na uwindaji tu.

Baba yake na yule mwindaji akamwambia atafute mwanamke wa kuoa. Akaenda  hata akafika katika familia ya Mtemi na akamwona hapo mwanamke wa kuoa, akampenda, hivyo akamposa na wakakubaliana. Mwindaji huyo akarudi nyumbani kutoa taarifa yake. Akamwambia babaye, “Nimeposa kwenye familia ya Mtemi fulani.”  Baba yake akaenda kwa Mtemi kupangiana mahari. Nao pia wakaelewana, Mtemi akachukua mahari.

Baada ya siku chache mwindaji huyo akaenda kwa wakwe zake kumfuata mke wake. Alipofika alitoa hoja kuwa, “nimekuja kumchukua mke wangu twende nyumbani.”  Mtemi akamshukuru na kumpa mashariti  magumu kama ilivyokuwa desturi yao.

Akamwambia basi kesho utashinda hapa na nitakuruhusu tu. Mtemi akachinja ng’ombe mmoja na kuwaamuru watu wampike ng’ombe huyo bila kubakiza aina yoyote ya nyama, na ilipoiva akapelekewa nyama yote huyo mkwe (mkwilima mwindaji) ili asipoimaliza auawe, tena asiweze kumchukua mke wake. Basi akiwa ndani ya chumba kizuri pamoja na mshenga wake akaanza kulia tu, huku akijifikiria ni jinsi gani atapona.

Mara Mhanga akajitokeza bila kujua ametokea wapi na kuambiwa, “Usisumbuke na hali hii tu, nitakusaidia.” Mhanga  akachimba shimo ndani ya nyumba na kumwambia,  “Haya mwaga nyama yote ndani ya shimo hili.” A kafanya kama alivyoambiwa.

Mhanga  akalifukia shimo hilo, mwindaji akawa na furaha sana na Mhanga akatoweka hapo hapo. Watumishi wa Mtemi walifuata vyombo walikuta nyama yote imekwisha wakasitaajabia. Na Mtemi (mfalme) alipoona hivyo akastaajabu sana na kujisemea moyoni, lipi basi atalishindwa, ng’ombe mzima amemalizwa na watu wawili tu. Ajabu zipo.

Mtemi akamwita mkwe (mkwilima) wake akamwambia, “basi mwanangu kesho utakwenda nyumbani baada ya chakula cha mchana.”  Kulipokucha  chakula kiliandaliwa mapema wakala.

Baada ya kula Mtemi akamwambia mkwe (mkwilima) wake, “Mchague mkeo kati ya wanawake hawa watatu.” Mmoja alikuwa mama mkwe wake ambaye alifanana sana na binti yake. Na wadogo zake na mke wake wawili waliofanana pia. Hilo ni jaribio la pili nala mwisho. Mtemi akawaambia wajipange na mkwe (mkwilima) achague mke wake.

Jinsi walivyokuwa wanafanana na jinsi nguo zao walivyovaa, akasema moyoni,  “Leo ni mwisho wangu tu.” Hapo katika kufikiri mara Inzi akaja akamwuliza, “Mbona una mawazo na unasikitika kiasi hicho?” Mwindaji akasema, “Nataka nimchague mke wangu, lakini wanafanana na mama mkwe na wadogo zake, nisipompata nitauawa.”

Inzi akasema, “Nitakayemwangukia jichoni na kunipunga kwa mkono huyo ndiye.”  Inzi akaruka mpaka kwa wanawake hao, naye akaangalia kwa makini.

Akatua kwa mke wake kama alivyosema na akapunga mkono. Mkwilima huyo akamchagua mara, na watu wakapiga vigelegele na kumsindikiza kwa furaha nyumbani.

africa-2

ENGLISH: THE STORY OF THE HUNTER – CACHED.

In the past, there was one hunter who used to trap animals. Those hunting activities were very useful in his life. One day, the hunter caught the wild animal.

But the animal begged and pleaded with him, saying, “Lord have mercy on me and I will help you in your time of trouble.” The hunter thought and released him. He rebuilt his trap and found the insect (the fly).

The hunter had so much thought and thought in his heart and said, “What is the curse? In the trap of an animal, you catch the fly?” Then the fly did not know what the hunter was thinking. The hunter decided to kill such fly.

The fly begged him not to kill him and said, “Have mercy on me and I will help you later.” The fly was let free.It went. And the hunter did not despair and went on hunting.

His father told him to find a woman to marry. He went to the family of the Chief and saw a woman to marry. He loved her, and so he engaged her and she agreed to marry him. The hunter returned home to inform his relatives. He said to his father, “I have passed over to the family of a certan Chief.” They went to arrange dowry.They agreed and the Chief took the dowry.

After a few days, the hunter went to his father-in-law to fetch his wife. When he arrived he said, “I have come to take my wife and go home with her.” The Chief thanked him and gave him the difficult conditions as was the custom.

He said to him,“Tomorrow,you will spend the whole day here and I am the one who will let you go.” The Chief slaughtered one cow and ordered the people to boil the bull without retaining any meat.When it was cooked, it was given to the son-in-law, as an attempt to kill him. He was told that he would die if he didnot finish the meat and he would not take his wife. So, the hunter remained in a nice room with his companion. He simply cried, while thinking about how he would solve the riddle.

Once Mhanga appeared without knowing where he came from and told the hunter, “Don’t worry about this situation, I will help you.” Mhanga dug a hole in the house and told him, “Take all the meat into this hole.” He did as he was told.

Then Mhanga ran out of the hole by covering it, and the hunter was very happy and Mhanga was gone. The crew’s staff followed the containers and found all the meat finished.They were very surprised. When the chief saw this, he was so astonished and spoke in his heart.Then he thought he would fail as the whole herd was finished by only two people. Wonders exist.

The chief then called his son-in-law and said, “Then my son tomorrow you will go home after dinner. The next day food was prepared.They ate.

After eating the Chief said to his son-in-law, “Choose your wife amongst these three women.” One was his mother-in-law who resembled her daughter very much. His two sister-in-laws also looked alike. That is the second and last trial. The Chief told them to arrange themselves and his son-in-law should choose his wife.

How they looked like the clothes they were wearing, he said in his heart, “Today is my end.” Then Inzi (the fly) came and asked, “Why are you thinking hard and you look sorry?” The hunter said,“I want to choose my wife but she looks likemy mother-in-law and her young ones. If I don’t identify her, I will be killed.”

The fly said, “The one into whose eye I’ll fall   that the one who will wave a hand is the one.” The fly flew down to the women, and she looked closely.

She stayed on the hunter’s wife as it had said. The son–in-law chose her without delaying, and the people shouted loudly and happily.They escorted him home.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.