5. MUDAFULAGWA NYAGA BHULI?

Pindi tu, unapo hisi njaa, kwa nini una tamani kula mapema iwezekanavyo? (Swahili)

Quand tu as faim, pourquoi tu veux toujours manger le plus tôt possible? (French)

As soon as you experience hunger pangs (feel hungry) why do you always want to eat? (English)

 

SUKUMA: MUTAFULAGWA NYAGA BHULI?

Kahayile kenaka, kaliyombela higulwa ya bhanhu abhabhatub’ile, iki akikalile ka bhanhu, kagabhizaga ka bhuyegi ulu b’ikala bhigutile. Huguhaya giki, ukwikala bhigutile bhuli makanza abhanhu igenhaga bhuyegi ukubhoi.

Ihali ya bhanhu ulu bhutubha igalenganijiyagwa na luyaga. Mumho bhafulagwa luyaga. Huna igahayiyagwa na bhanhu, imihayo yeniyo ya luyaga lwa mu nda ya munhu. Ulu bhanhu bhahakaya ndebhe bhutubha mumho bhafulagwa luyaga ahakaya yeniyo. Igabhizaga jidamu ugwiguta abhanhu bhenabho, kulwa nduno, bhutubhu bhobho bhugabhachalilaga kubulaku.

Huguhaya giki, abhanhu abhatubhu bhadigutaga. Amasala gabho gagab’izaga galiganika higulwa ya shiliwa ukumanza gabho amingi.

Akahayile kenako kalilanga higulwa ya gub’iza na kajile kawiza mjiliwa na mukang’wele. Ili chiza uguleka kajile ka bhulaku bho jiliwa bhung’wi bho gub’itilija. Gugaleka amasala ga gaduta shiliwa duhu. Igelelilwe umunhu akutumile amasala gakwe mugwiyenhela maendeleyo ga mili na ga moyo, kukila mu bhu bulaku na bhung’wi bho gubhilitija.

Bharumi 14:17.

KISWAHILI: PINDI TU, UNAPO HISI NJAA, KWA NINI UNA TAMANI KULA MAPEMA IWEZEKANAVYO? (KWA NINI HAMPULIZWI UPEPO?)

Msemo huo unaongelea juu ya watu wenye njaa kwa vile maisha ya watu huwa ni ya furaha wakiwa wameshiba. Ndiyo kusema kwamba, watu wakiwa wameshiba kila wakati huendelea kuwa na furaha hiyo kwao.

Hali ya watu kujisikia njaa kulinganishwa na upepo. Ndipo wakati kama huo husemwa na watu, maneno hayo ya upepo wa ndani ya tumbo la mtu umempuliza mhusika huyo. Kama watu wakijisikia njaa kwenye familia fulani, maana yake, familia hiyo imepulizwa na upepo. Huwa inakuwa vigumu kula na kushiba kwa watu kama hao kwa sababu ya watu hao kujijengea tabia ya kuwa na ulafi wa chakula.

Hivyo, watu walafi huwa hawashibi. Akili zao huwa zinafikiria juu ya chakula kwa muda uliomwingi maishani mwao.

Msemo huo hufundisha watu juu ya kuwa na kiasi katika kula chakula na katika kinywaji. Ni vizuri kuacha tabia ya ulafi wa chakula na ulevi katika vinywaji.  Inatakiwa kutumia akili aliyonayo mwanadamu kwa kufikiria zaidi maendeleo mema ya kimwili ya kiroho badala ya kuwa na tabia ya ulafi na ulevi.

Waroma 14:17. ´Maana ufalme wa Mungu si shauri la kula na kunywa, bali unahusika na kuwa na uadilifu, amani na furaha iletwayo na Roho Mtakatifu.´

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s