1158. KALAGANAGA WIHELAGA NA WIPENBE.

Bhalihoyi bhanhu abho bhali bhigashije mukaya ya ng’wa munhu nhebhe. Umo obhanhu bhenabho oli na lipembe ilo lyalilyugi lya gudula gunchima munhu.

Aliyo lulu ung’wiye uyo bhali bhihelile nang’hwe oliadamanile igiki alina nalyo ilipembe linilo ung’wiye ng’wunuyo. Hunagwene abhanhu bhagang’wila giki, “kalaganaga wihelaga na wipembe.”

Akahayile kenako kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo alemile ugubhipijiwa amasala gakwe na bhanhu abhamiito gabhubhi, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo agikalaga ayilemile imihayo ya bhanhu bha miito gabhubhi, kunguno ya bhudimiji bhokwe ubho nhungwa ija wiza bhunubho. Uweyi agayilelaga chiza ikaya yakwe kunguno ya kulema gulubuniwa na bhanhu bha nhungwa ja bhubhi, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo agikolaga nuyo aganhugula ung’wiye uyo oliwihela na munhu wipembe, kunguno nuweyi agalemaga uhubhipijiwa amasala na bhanhu abho bhali na miito gabhubhi, umukikalile kakwe. Hunagwene agang’wilaga ung’wiye giki, “kalaganaga wihelaga na wipembe.”

Akahayile kenako kalanga bhanhu higulya ya gulema gwilanga nhungwa ja bhanhu bha miito gabhub’i umukikalile kabho, kugiki bhadule gujilela chiza ikaya jabho, umuwikaji bhobho.

Mathayo 7:15-16.

1Petro 5:8-10.

Luka 12:5.

KISWAHILI: KAA CHONJO UMEKAA KARIBU NA MWENYE PEMBE.

Walikuwepo watu waliokuwa wamekaa kwenye familia ya mtu fulani. Mmoja wa watu hao alikuwa na pembe ambalo lina ncha kali inayoweza kumchoma mtu. Lakini yule alikuwa amekaa karibu naye hakugundua kuwa mwenzake huyo ana pempe hilo la hatali. Ndiyo maana watu walimshitua mtu huyo kwa kumwambia kwamba, “kaa chonjo umekaa karibu na mwenye pembe.”

Msemo huo hulinganishwa kwa mtu yule ambaye hukataa kuharibiwa akili zake kwa kuambukizwa tabia mbaya na watu wenye matendo maovu, katika maisha yake. Mtu huyo hataki kulubuniwa na watu wenye matendo maovu kwa kuyakataa mawazo yao. Yeye huilea vizuri familia yake kwa sababu ya kuyashikilia vizuri maadili yake mema, maishani mwake.

Mtu huyo, hufanana na yule aliyemshitua mwenzake kwa kumwambia kuwa jirani yake alikuwa na pembe hilo la hatali, kwa sababu naye huyakataa mawazo ya watu wenye matendo maovu, katika maisha yake. Ndiyo maana yeye humshitua mwenzake kwa kumwambia kwamba, “kaa chonjo umekaa karibu na mwenye pembe.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kukataa kufundishwa tabia mbaya ya watu wenye matendo maovu katika maisha yao, kwa kuiyaishi maadili mema, ili waweze kuzilea vizuri familia zao, maishani mwao.

Mathayo 7:15-16.

1Petro 5:8-10.

Luka 12:5.

shofar-5170508__480

cor-4624028__480

alphorn-234661__480

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.