1058. ULINILOLA LISO LYA MPANGIJO.

Imbuki ya kahayile kenako, yingile kukilolele ka bhanhu abho bhali bhidumile. Bhalihoyi bhanhu abho bhali bhiduma abho bhikalaga muchalo ja Gabale. Abhanhu bhenabho bhikalaga bhidakilile bhuli ng’wene kunguno ya gwiiganikila shib’i umumioyo yabho. Abhoyi nulu bhagatung’wanha bhagwilola liso lyab’ukolwa. Hunagwene bhagiwilaga giki, “ulinilola liso lya mpangijo.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kubhanhu abho bhadalekejaga ulu bhakenyiyagwa na bhichabho, umukikalile kabho. Abhanhu bhenabho, bhagikalaga bhabhapelanilile abhanhu abho bhabhahubhila nulu igabhiza kale ginehe, kunguno ya guduma gulekeja gobho gunuyo, umuwikaji bhobho bhunubho. Abhoyi bhagikalaga bho nduhu ulubhango umukaya jabho kunguno ya guleka kubhalekeja abho bhabhahubhila, umiwikaji bhobho bhunubho.

Abhanhu bhenabho, bhagikolaga nabho bhikalaga bhidumile mpaga bhuyilola liso libhi, kunguno nabhoyi bhagikalaga bhabhapelanilile abhichabho abho bhiduma nabho, umukikalile kabho. Hunagwene abhoyi ulu bhibhona bhagayombaga giki, “ulinilola liso lya mpangijo.”

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya gubhiza na moyo go wilekeja ulu bhidumaga bho gwilola chiza umubhutumami bho milimo yabho, kugiki bhadule gujilela chiza ikaya jabho, umuwikaji bhobho.

1Yohane 4:11-12.

Mathayo 22:34-40.

Mathayo 5:43-48.

KISWAHILI: UNANIANGALIA JICHO LA INDA.

 Chanzo cha msemo huo, chatokea kwenye kuangalia vibaya kwa watu fulani waliokuwa wamekosana. Watu hao, walikosana kutokana na sababu mbalimbali walipokuwa wakiishi kwenye kijiji cha Gabale. Ugonji wao ulifikia hatua ya kuangaliana vibaya kila wanapokutana kwa sababu ya hasira ya kila mmoja wao ndani ya mioyo yao. Wao ikawa kila wanapokutana kila mmoja anamtazama mwenzake kwa jicho baya. Ndiyo maana walisema kwamba, “unaniangalia jicho la inda.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa watu wale ambao huwa hawawasamehi wale waliowakosea katika maisha yao. Watu hao, huwakasirikia wale waliokosana nao hata kama walikosana zamani kiasi gani, kwa sababu ya kutokusamehe kwao huko, maishani mwao. Wao huishi bila furaha katika familia zao, kwa sababu ya kushindwa kwao kusamehe katika mioyo, maishani mwao.

Watu hao, hufanana na wale walioishi katika ugonvi wa kufikia hatua ya kutazamana vibaya kila wanapokutana, kwa sababu nao huwa hawawasamehi wale waliowakosea katika maisha yao. Ndiyo maana wanapoonana husema, “unaniangalia jicho la inda.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuwa na moyo wa kusamehe kila wanapokasana kwa kuangaliana vizuri katika utekelezaji wa majukumu yao, ili waweze kuzilea vizuri familia zao, maishani mwao.

1Yohane 4:11-12.

Mathayo 22:34-40.

Mathayo 5:43-48.

africa-1251530__480

people-6464384__480

people-6464385__480

ENGLISH: YOU ARE LOOKING AT ME WITH INDA’S EYE.

The foundation of the above saying, came from a wicked look of some people who were in disagreement. Those people disagreed due to various reasons when they were living in the village of Gabale. Their anger reached at the point of looking at each other badly every time they met because of the present of anger in each other’s heart. It happened that every time they meet, each one looks at the other with a wicked eye. That is why they said that, “you are looking at me with inda’s eye.”

This saying is equated to people who never forgive those who have wronged them in their lives. These people get angry with those who disagreed with them no matter how long ago they disagreed, because of their absence of forgiveness in their lives. They live without happiness in their families, because of their failure to forgive others in their hearts.

These people are similar to those who lived in conflict to the point of looking at each other badly every time they meet, because they also never forgive those who have wronged them in their lives. That is why when they see each other, they say, “you are looking at me with inda’s eye.”

This saying imparts in people an idea of having a forgiving heart whenever they disagree in their lives by lovely looking at each other in implementing their responsibilities, so that they can nicely raise their families in their lives.

1 John 4:11-12.

Matthew 22:34-40.

Matthew 5:43-48.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.