976. KALAGU – KIZE. UBHABHA ONINHA SHU IBHILI LUMO NAGALUTUMILAGA ULUNGI NADALUTUMAMILAGA – B’UPANGA NA LUFU.

Ikalagu yiniyo, ihoyelile shu ib’ili. Ulushu ulo gwandya ulo nagalutumamilaga hu b’upanga, kunguno abhanhu dugikalaga mhola kulwa b’udula b’o Nsumbi wise. Uluhuu ulo kab’ili hu Lufu, kunguno aise bhanhu dugachaga. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “ubhabha oninha shu ib’ili lumo nagalutumilaga ulungi nadalutumilaga – b’upanga na Lufu.”

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli munhu uyo agabhutumilaga chiza, ubhupanga bhokwe, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agatumama milimo yakwe iya gung’wenhela jiliwa bho gumsendamila Mungu, kunguno ahayile apandike nguzu ja gugudamya umili gokwe. Uweyi apandikaga sabho ja gubhulanhanile chiza ubhupanga bhokwe nubho bhiye, kunguno ya bhutumami wiza bho milimo yakwe yiniyo, umukikalile kakwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nu lushu lo b’upanga ulo lugatumamilagwa kunguno nang’hwe agabhutumilaga chiza ubhupanga bhokwe bho gunsendamila Mulungu umu bhutumami bho milimo yakwe yiniyo, umukikalile kakwe. Hunagwene agayombaga giki, “ubhabha oninha shu ib’ili lumo nagalutumilaga ulungi nadalutumilaga – B’upanga na Lufu.”

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya gubhutumila chiza ubhupanga bhobho bho gwikala chiza na bhichabho, na gwikomeja gutumama milimo yabho, kugiki bhadule gwikala bho mholele mpaga ha lushigu lo gucha gobho.

Ufunuo 14:13.

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA.

BABA AMENIPA VISU VIWILI KIMOJA NINAKITUMIA KINGINE SIKITUMII – UHAI NA KIFO.

Kitendawili hicho, huongelea juu ya visu viwili ambavyo ni uhai na kifo. Kisu cha kwanza ni uhai kwa sababu huwa dunabaki salama kwa uwezo wake Muumba wetu.

Kisu cha pili ni kifo ambacho hatukitumii kwa sababu wanadamu wote hufa mahali popote ukifika muda wake. Hivyo hatukitumii kifo hicho. Ndiyo maana watu husema kwamba, “baba amenipa visu viwili kimoja ninakitumia kingine sikitumii – uhai na kifo.”

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huutumia uhai wake vizuri, katika maisha yake. Mtu huyo, hujibidisha kufanya kazi kwa kumtegemea Mungu awezaye kumlinda kwa sababu ya kutaka kupata chakula cha kumpatia nguvu za kuendelea kuwa hai. Yeye hupata mafanikio ya kuwa na mali nyingi kwa sababu ya bidii yake hiyo ya kuyatekeleza majukumu yakwe, kwa kumtegemea Mungu, maishani mwake. Mali hiyo, humuwezesha kuulinda uhai wake na wa wenzake.

Mtu huyo, hufanana na kile kisu cha uhai kitumiwacho, kwa sababu naye huulinda uhai wake kwa kuyatekeleza majukumu yake katika imani ya kumtegemea Mungu, maishani mwake. Ndiyo maana huwaambia watu kwamba, “baba amenipa visu viwili kimoja ninakitumia kingine sikitumii – uhai na kifo.”

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kuutumia uhai wao kwa kuyatekeleza majukumu yao, katika imani ya kumtegemea Mungu, ili waweze kuishi kwa amani na wenzao, hadi kufa kwao.

Ufunuo 14:13.

knives-

african-family

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

MY FATHER HAS GIVEN ME ONE TWO KNIVES, ONE I USE THE OTHER I DO NOT USE – LIFE AND DEATH.

This riddle speaks of two knives, namely life and death. The first knife is life because it keeps us safe by the power of our Creator.

The second knife is death that we do not use because all human beings die anywhere when its time comes. So we are not using that death. That is why people say that, “My father has given me two knives, one I use and the other I do not use – life and death.”

This riddle is equated to the person who spends his life well in his life. This person works hard by relying in God who can protect him and provide him with basic needs such as food, shelter and clothes because he needs them for keeping him alive. He achieves great wealth because of his diligence in fulfilling his responsibilities by relying in God.  He manages to get properties which can enable him to protect his own life and that of others.

This person resembles the knife of life which one uses, because he also protects his life by fulfilling his responsibilities in faith and trust by depending on God in his life. That is why he tells people that, “My father has given me two knives, one I use and the other I do not use – life and death.”

This riddle instills in people an idea on how to use their lives by fulfilling their responsibilities by depending on God, so that they can live in peace with one another until death.

Revelation 14:13.

war-

 

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.