836. BHUDUGU BHO GUGULU NA NKONO.

Ubhudugu bho gugulu nu nkono bhuli bho gwigunana bhuli ng’wene ulu opandikaga makoye. Ugugulu gugasiminzaga goguchala unkono hanhu uko bhuli ubhutumamilo, kunguno gulinabho ubhudula bhunubho.

Giko lulu, nu nkono nago gugagudimaga ugugulu ulu gulihaya gugwingija makoye ayo gulinago. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “bhudugu bho gugulu na nkono.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa ku bhanhu abho bhagiyambilijaga bhuli ng’wene ulu opandikaga mayange, umukikalile kabho. Abhanhu bhenabho, bhalina bhumo ubho bhugabhinhaga nguzu ja gugingija makoye gabho genayo. Abhoyi bhagagamalaga wangu amakoye gabho genayo, kunguno ya bhukihamo bhobho bhunubho, umuwikaji bhobho.

Abhanhu bhenabho, bhagikolaga nu wiyambilija ubho gugulu nu nkono, kunguno nabhoyi bhagiyambilija halumo uguginja amakoye ayo bhaligo, umukikalile kabho. Hunagwene abhanhu bhagabhitana giki, “bhudugu bho gugulu na nkono.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya kubhiza na bhumo bho gwiyambilija chiza, uguginja makoye gabho pye nu uguyitumama chiza imilimo yabho, kugiki bhadule gupandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho.

1 Wakorintho 12:12-14.

KISWAHILI: UNDUGU WA MGUU NA MKONO.

Undugu wa mguu na mkono ni wa kusaidiana katika kutatuliana matatizo. Mguu huwa unatembea kwa kuupeleka mkono kule ambako utafanyia kazi, kwa sababu unao uwezo huo.

Vivyo hivyo, na mkono nao huwa unaushiga mguu unapotaka kuutatulia matatizo yalioukumba, kwa sababu nao unao uwezo huo. Ndiyo maana watu huuita ushirikianao huo kuwa ni wa, “undugu wa mguu na mkono.”

Methali hiyo, hulinagnishwa kwa watu wale ambao huishi kwa kusaidiana kila mmoja anapokumbwa na matatizo, katika maisha yao. Watu hao, huwa na umoja ambao huwapatia nguvu za kuyatatua matatizo yao kwa pamoja. Wao hufanikiwa kuyatatua matatizo yao mapema kwa sababu ya huwafundisha pia watu wao namna ya kushikiriana vizuri katika kuleta maendeleo yao, maishani mwao.

Watu hao, hufanana na ushirikiano wa mguu ya mkono, kwa sababu nao husaidiana kwa pamoja katika kuyatatua matatizo yao, maishani mwao. Ndiyo maana watu huwaambia kwamba wana “undugu wa mguu na mkono.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwa na umoja wa kusaidiana vizuri katika kuyatatua matatizo yao, na katika utekelezaji wa majukumu yao, ili waweze kupata mafanikio mengi, maishani mwao.

1 Wakorintho 12:12-14.

foot-

child--1

african-mother-and-child-

ENGLISH: LEG AND HAND KIN.

The leg and hand union are mutually supportive in solving problems. The leg walks for moving the hand to where it is going to work because of having that ability.

In the same way, the hand can also support the leg when it wants to solve problems, because it also has such ability. That is why people call this partnership a “leg and hand kin.”

This proverb is applied to people who live by supporting each other when they are in distress in their lives. These people have a unity that gives them strength for solving their problems together. They succeed in deciphering them early because they also teach their people on how to work together enough to bring about development to their societies.

These people, in turn, resemble the mutual supportive relationship of the leg and hand in disentangling hitches, because they also support each other in unraveling their glitches in their lives. That is why people tell them that they have a “leg and hand kin.”

This proverb teaches people on how to be united together enough to support each other better in cracking their difficulties while they carry out their daily responsibilities, so that they can have more success in their lives.

1 Corinthians 12: 12-14.

         

One comment

 1. I find this proverb very useful and educative. Every when we fail, it is because we did alone.

  Helping others comes around to our own success. We can not succeed alone. We need to complement one another.

  Kweli, ng’wanangwa idashilaga.
  Nilanga ginhu jitale sana ja solobho mlusumo lwenulu

  Be blessed @sukumalegacy team

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.