770. BHUNAMHALA BHUTINA HEMBE.

Ulusumo lunulo, lulolile bhukuji bho bhanhu mpaga kubhu namhala. Umunhu ulu unamhala agabhizaga na makoye mingi kunguno ya kutumama milingi ya  gubhalunganija abhanhu bhabho abho bhidumaga. Uweyi aganogaga mpaka nose omala ubhuyegi, kunguno nugusimiza gugabhizaga ukoya. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “bhunamhala bhutina hembe.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo agayilang’hanaga chiza ikaya yakwe, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agabhalabhilaga chiza abhanamhala na bhagikulu, kunguno aidebhile imilimo yakwe. Uweyi agatumamaga milimo yakwe bho bhukamu bhutale mpaka opandika matwajo mingi ayogadulile gubhapandikila jiliwa abhanhu bhakwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nu namhala uyo agabhizaga na makoye mingi, kunguno nuweyi, agiluhyaga bho gutumama milimo mingi iyo idulille guyibheja chiza ikaya yakwe. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, “bhunamhala bhutina hembe.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gubhalabhila chiza abha namhala na bhagikulu bhabho, umukikalile kabho, kugiki bhadule gwikala bho mholele umubhutumami bho milimo yabho.

Warumi 8:18.

2 Wakorintho 4:16-19.

KISWAHILI: UZEE HAUNA RAHA.

Methali hiyo, huangalia kukua kwa mtu hadi kufikia uzeeni. Mtu akizeheka huwa na matatizo mengi kwa sababu ya kujibidisha kufanya kazi za kuwatunza na kuwaunganisha watu wake. Yeye huchoka mpaka kufikia hatua ya kukosa furaha kwa sababu ya kupata matatizo mengi hata kutembea huwa ni kwa shida. Ndiyo maana watu humwambia kwamba, “uzee hauna raha.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huiendesha vizuri familia yake, katika maisha yake. Mtu huyo, huwalinda vizuri wazee kwa sababu ya uelewa mzuri wa majukumu yake alio nao kwenye familia yake. Yeye hujibidisha kufanya kazi zake vizuri ili aweze kupata mafanikio ya kutosha kuiendesha familia yake hiyo.

Mtu huyo, hufanana na mzee aliyekosa raha, kwa sababu naye hujitesa kwa kuyatekeleza kwa bidii majukumu yake ili aweze kujipatia mafanikio mengi ya kuitunza familia yake. Ndiyo maana watu humwambia kwamba, “uzee hauna raha.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwatunza vizuri wazee wao, kwa kuwapatia mahitaji yao, katika maisha yao, ili waweze kuishi kwa amani katika utekelezaji wa majukumu yao.

Warumi 8:18.

2Wakorintho 4:16-19.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.