110. JIGANO JA NAMHALA B’AMBU

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Aho Mulungu omala ugusumba pye ijisumbwa na bhanhu, agalingisila gutuma nhulu ja solobho noi uku bhanhu abho bhali Musi. Huna lulu, ung’witana namhala B’ambu na gung’wila, “Jaga wangu wangu umo ilidulikanila, uMusi, ugab’awile abhanhu bhose giki, bhuliho bhupanga aha numa ya lufu. Abhanhu bhagwikala nu nene bhulunga kele.”

Aliyo aho Mulungu agung’wilaga unamhala uB’ambu inhulu jenijo, ngikulu Nole, oliwib’isa ukunu agudegelekaga ku mbisila, inhulu jenijo. Aliyo adajeleliwe chiza inhulu jenijo. Unole agelelwa giki, umunhu ulu ucha, mumho na ng’wisho.

Unole agapela wangu wangu noi, mpaga Musi na gubhawila abhanhu, “degelekagi, degelekagi bhabehi! Nalinamhulu ja solobho noi gufuma kuli Mulungu: baada ya (hanuma ya lufu) gucha, nduhu ubhupanga. Ulufu ni ngelelo (ng’wisho).”

Ubhambu uyoaginhiwa inhulu ja nhana gufumila kuli Mulungu osimizaga hado hado noi. Nose, agashika ubhawila abhanhu, “degelekagi! Degelekagi bhabehi! Nalina nhulu ja solobho noi gufuma kuli Mulungu. Giki, ahanuma (baada) ya lufu bhulihoi bhupanga bho gwikala nu Mulungu, bhulunga kele. Ulufu luti ngelelo (ng’wisho).

Abhanhu kulwa giki walibhamanila inhulu ja bhulomolomo, ijo bhaginhiwa nu Nole, bhaganseka na gundalaha bhalihaya, “ubhebhe nanhala b’ambu uli nhala o kajile ki! Ulidulemba duhu, nduhu ubhupanga aha numa ya lufu. Ulu munhu omalaga gucha, huna lulu, pye iyose yashilaga, ulufu hingelelo.

Kiswahili: Mzee Kinyonga

Mungu alipomaliza kuumba viumbe vyote pamoja na binadamu, alikusudia kutuma ujumbe wa maana sana kwa binadamu waliokuwapo duniani. Basi akamwita mzee Kinyonga na kumwambia, “Nenda upesi iwezekanavyo duniani ukawaambie binadamu wote kwamba, baada ya kifo kuna uzima. Binadamu wataishi nami milele.

Lakini Mungu alipokuwa akimweleza Kinyonga habari hizo, bibi Mjusi alikuwa amejificha huku akisikiliza kwa siri ujumbe huo. Lakini hakuuelewa sawasawa ujumbe huo. Mjusi alielewa kwamba binadamu akifa, basi ni mwisho.

Mjusi akakimbia haraka sana, hadi duniani na kuwaeleza binadamu, “Sikilizeni, sikilizeni jamani! Nina ujumbe wa maana sana kutoka kwa Mungu: Baada ya kifo hakuna uzima. Kifo ni mwisho.”

Kinyonga aliyepewa ujumbe wa kweli kutoka kwa Mungu alikuwa anatembea pole pole sana. Hatimaye, akafika akawaambia binadamu, “Sikilizeni! Sikilizeni  jamani! Ninao ujumbe wa maana sana kutoka kwa Mungu. Kwamba, baada ya kufa kuna uzima wa kuishi na Mungu milele. Kifo sio mwisho.

Binadamu kwa kuwa walizoea ujumbe wa uongo, waliopewa na Mjusi walimcheka na kumdharau wakisema, “Wewe mzee Kinyonga ni mjinga wa namna gani! Unatudanganya tu, hakuna uzima baada ya kifo. Kama mtu amekwisha kufa, basi mambo yamekwisha, kifo ni mwisho.

chameleon

 

lizard-1

 

CHAMELEON, THE OLD MAN

When God created all creatures with human beings, He intended to send a very important message to human beings on the earth. So he called Mr Chameleon and said to him, “Go quickly to the earth and tell all the people that after death there is life. Man will live with me forever.”

But when God was telling him the news,   lizard was hiding while listening to the message. But she did not understand the message well. It understood that when man dies, then it is the end of everything.

The lizard ran very quickly, to the earth and told the people, “Listen, listen! I have a very important message from God: After death there is no life. Death is the end of everything.”

Mr Chameleon who received a true message from God was walking very slowly. Finally, he arrived and told the people, “Listen! Listen my fellows! I have a very important message from God. The message is that after death there is life. You will live forever with God. Death is not the end.”

The people laughed at Mr Chameleon because they were accustomed to the false message received from the lizard, laughed at him and scorned him, saying, “You old man are a fool! You only deceive us, no life after death. When a man dies, then things are finished. Death is the end of everything.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.