100. Hotubha Ya Ng’wa Mt. Leo Papa O 440-Lushigu Lo Gubyalwa Yesu Kristo

 Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

100. Hotubha Ya Ng’wa Mt. Leo Papa O 440-Lushigu Lo Gubyalwa Yesu Kristo

Bhatogwa, dunumbilije Mulungu Bhabha gubhitila kuli ng’wana okwe Yesu Kristo mu Moyo Ng’wela (Moyo Ntakatifu), kulwa nguno ya bhutogwa bhokwe bhutale kubhiswe.

Agadubhonela isungu aho dalidacha kunguno ya shibhi jise. Agadita dubhize na bhupanga kihamo nu Kristo, kugiki dubhize jisumbwa jipya muli wei.

Dubhuponeji kule ubhumunhu wise ubho kale na nzila ja muyiniyo jose. Na gitumo dalidabhalilwa bhupya muli Kristo, dugaleme amabhi gose aga musi iyi.

Ubhebhe nzunya izukaga umuhimu bhoko na giki obhiza ihaha ulumanyiwe mu hali ya jimulingu. Udizushokela hali yako imbi ya shibhi (ya kugwita dhambi).

Gashinaga ni nani alintwe goko, nu bhebhe ulibheja mhili gokwe. Udizibha igiki ofuma mugiti na wenhwa mulisana lwa bhutemi bho Mulungu, mu sakramenti ya bhubatizo, umo ugabyalwa ku minzi na Moyo Ng’wela.

Obhizaga ikelesia lwa ng’wa Mulungu. Udizumpeja ungeni oko úntale, ku mambo ayogadafaile na kubhiza hangi nsese o shibhi, ku nguno uwiyabhi (uhuru) bhoko bhugigela ku damu ya ng’wa Yesu Kristo.

Kiswahili: Hotuba Ya Mt. Leo Papa  Wa  440-Siku Ya Kuzaliwa Yesu Kristo

Wapendwa, tumshukuru  Mungu Baba kupitia kwa mwanaye Yesu Kristo katika Roho Mtakatifu, kwa sababu ya upendo wake mkubwa kwetu. Alituonea huruma na tulipokuwa tumekufa kwa sababu ya makosa ya dhambi zetu, alitufanya hai pamoja na Kristo ili tuwe viumbe vipya katika yeye.

Tuutupilie mbali utu wetu wa zamani na njia zake zote mbaya. Na kama tulivyozaliwa upya katika Kristo, na tuyakatae mabaya ya dunia hii. Wewe! Mkristo kumbuka umuhimu wako na kwa kuwa sasa unashiriki hali ya Kimungu usirudie hali yako mbaya ya dhambi.

Kumbuka, ni nani aliye kichwa chako na wewe ndiwe kiungo cha mwili wake. Usisahau umetokea gizani na kuletwa katika mwanga wa ufalme wa Mungu, katika sakramenti ya ubatizo umezaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu.

Umekuwa hekalu la Mungu. Usimfukuze mgeni wako mkuu kwa mambo yasiyofaa na kuwa tena mtumwa wa dhambi, kwa kuwa uhuru wako umepatikana kwa damu ya Yesu Kristo.

pope

 

ENGLISH: SPEECH/HOMILY OF ST. LEO POPE, THE 440TH. ON THE BIRTHDAY OF JESUS CHRIST.

Beloved, we thank God the Father through His Son Jesus Christ in the Holy Spirit, because of His great love for us. He showed us mercy and when we died because of our sins, He made us alive with Christ to become new creatures in Him.

Throw away our old personality and all its evil ways. And as we have been born again in Christ, let us reject the evil of this world. You! Christian remember your importance and now that you are involved in the divine nature do not return to your sinful state.

Remember, who is your head and you are a part of his body. Do not forget you have come from the darkness and have been brought into the light of the kingdom of God, in the sacrament of baptism you have been born of water and the Holy Spirit.

You have been made the temple of God. Do not expel your great guest for things that are wrong and become a slave to sin, for your freedom has been acquired through the blood of Jesus Christ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.