81. Ng´wana Na Ndege

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Lushiku lumo ng´wana oyelaga na bhabha okwe. Huna ung´wana ng´wenuyo ubhona ginhu ijo jililala ng´wigulwa. Umuja ubhabha okwe, “Bhabha, iginhu ijo jililala ung´wigulwa ni ki?”

Ubhabha okwe, unshokeja, “Ng´wanone, iginhu ijo jilitanwa, ndege (Aeroplen). Bhaliho bhanhu umugati yayo, bhingi du.” Ung´wana ubhuja, “Abhanhu bhenabho umugati yayo bhagadula ginehe ugushiga ukunuko kwigulwa?”

Ubhabha ogo ushosha, “Ng´wanone, abhanhu bhenabho bhadashikile ukunuko kwigulwa, ili giki, indege, igika hasi gubhasola na gubhachala kwigulwa.

Mtoto Na Aeropleni
Siku moja mtoto alikuwa anatembea na Baba yake, mara yule mtoto akaona chombo kinachoruka juu angani. Akamwuliza Baba yake, “Baba, kile chombo kinachoruka juu angani ni nini?”

Baba yake akamjibu, “Mwanangu, kile chombo kinaitwa ndege (Aeroplen) kuna watu ndani yake, ni wengi tu.” Mtoto akauliza, “Je, hawa watu ndani yake waliwezaje kufika huko juu?”

Baba yake akajibu, “Mwanangu watu hawa hawakufika kule juu, bali ndege (Aeroplen) ilishuka chini kuwachukua na kuwapeleka juu.”

Kiswahili: Mtoto Na Ndege (Aeropleni)

Siku moja mtoto alikuwa anatembea na Baba yake, mara yule mtoto akaona chombo kinachoruka juu angani. Akamwuliza Baba yake, “Baba, kile chombo kinachoruka juu angani ni nini?”

Baba yake akamjibu, “Mwanangu, kile chombo kinaitwa ndege (Aeroplen) kuna watu ndani yake, ni wengi tu.” Mtoto akauliza, “Je, hawa watu ndani yake waliwezaje kufika huko juu?”

Baba yake akajibu, “Mwanangu watu hawa hawakufika kule juu, bali ndege (Aeropleni) hushuka chini kuwachukua na kuwapeleka juu.”

aeroplane

English: A Child And The Airplane.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.