75. Jigano Ja ngoko Na Ng’hungulume

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Ikale gete muna ngoko na muna ng’hungulume bhali bhati bhana noni bha mukaya. Bhali bhana noni bha mumapolu abho bhigashaga kihamo na noni jingi ija mu mapolu.

Huna lulu, lushiku yutula mbula nhale kwipolu kwenuko. Muna ng’hanga ung’wila umuna ngoko, “Jaga ku makaya ga bhanhu abho bhalitanwa magulu abhili, na makono gabho galabhili, na miso abhili, ukalombe moto twize tupembe twote, nguno ulunyili lwatigwanya.

Muna ngoko uja aho washika kubhanhu, wanukulwa chiza no, bhumuja inguno yakwe. Nang’hwe uyomba, “Unene ndi munhu wa ng’wipolu, nizaga kulomba moto, nguno ukubhise kutiko umoto”.

Aho wayomba giko, bhamagulu abhili bhenabho bhatang’winhile umoto. Bhongeja kung’wanukula chiza, na kung’winha sha kulya. Nang’hwe ubhona giki, magulu abhili alina bhuyegi gete. Wiwila bhangi bhalitobhola tulo niyo ya limi. Magulu abhili atashokile numa ongeja kung’winha shakulya. Muna ngoko aho witilwa giko wib’a nose isho watumagwa.

Bhakwipolu aha bhanoga ukulindila, bhuntuma muna ng’hungulume anondeje. Muna ng’hungulume atalemile uja, aho washika wanukulwa chiza no, kitumo wali witilwa muna ngoko.

Aho wingila mukaya unsanga umuna ngoko aliyuminoga tulo. Kunu atumanaga mhayo gose gose. Muna ngoko umishiwa, aha wamisha muna ng’hungulume umuja, “Ni bhuli icheniki bhageshi, ni bhuli sele duhu?”

Muna ngoko ushosha, “Nene natushokaga hangi ukwipolu, nguno haho nizila magulu abhili alinitila chiza no, ali nashoke kwipolu kwita ki lulu?”

Wakanoga ung’wila hangi giki, “Ni nzu ulye ishiliwa ijo nashijaga bhageshi”. Muna ng’hungulume ulya. Nang’hwe utogwa no, uyomba na kuyornba, “Nunene natujaga ung’wipolu”.

Hi nguno yene muna ngoko ulu aling’wa minzi akalangamilaga ng’wigulya kunumbilija nsumbi uyo akabhenheleja bhiza ng’wa magulu abhili. Aliyo ubhutengeke bho ng’wa magulu abhili bhuliho, aliyo ikanza lingi bhutiho. Bhutina kongeja kubhutongi gete.

Sha lushiku lumo, bhiza bhageni henaho hakaya ya ng’wa magulu abhili. Bhulola bhubhona shiliho ishiliwa, lelo amakubhi nduhu. Huna lulu bhitambuja bhuyomba, “Tutina kukoya koya, nguno isho shikagunanaga munhu shakwe.

Ndimagi umuna ngoko tung’wite ikubhi lya bhageni bhise. Litakulile ikanza muna ngoko uding’wa, nang’hwe ulila, “Natineneee, natinenee”. Kwike atigwilwe usinzwa duhu.

Muna ng’hungulume aho wabhona giko uyoga, “Go go go ligokoo!” Makulu kaho giki, “Muna ngoko wanilemba lemba”. Muna ng’hanga nose unoga ukulindila.

Waganoga wiza hihi na hakaya ya ng’wa magulu abhili. Witanana, “Muna ngoko bhebheee! Nakuwilaga jilaga moto nang’ho uja malali. Aliyo atigwile shilaka isho shilishosha. Witanana hangi. Muna ng’hungulume ushosha, “Yakale itihooo!

Utizingila mu bhuluhi ubhu”. Muna ng’hanga aha wigwa giki bhatushokaga hangi uja ng’wipolu mpaga na lelo aliho guko.

Kiswahili: Hadithi Ya Kuku Na Jogoo

Zamani kuku na Jogoo hawakuwa ndege wa majumbani. Walikuwa ndege wa porini waliokaa pamoja na ndege wengine humo kwenye mapori.

Hivyo, siku moja ilinyesha mvua kubwa sana huko porini. Kanga alimwambia kuku, “Nenda kwenye majumba ya watu waitwao wa miguu miwili, na mikono yao miwili, na macho mawili, ukaombe moto tuje tuwashe kwa ajili ya kuota kwa sababu bariki hii inatutesa mno.

Kuku alienda alipofika kwa watu, walimpokea vizuri mno, wakamuuliza sababu yake ya kuwafikia. Naye akasema, “Mimi ni mtu wa porini, nimekuja kuomba moto, kwa sababu kwetu hakuna moto.”

Aliposema hivyo, hao wa miguu miwili hawakumpa ule moto. Waliongeza kumpokea vizuri kwa ukarimu, na kumpa chakula. Naye akaona kwamba, miguu miwili ana furaha kabisa.

Akasema moyoni, wengine wanakula usingizi tena mchana. Miguu miwili hakurudi nyuma, aliongeza chakula. Kuku alipofanyiwa hivyo, akasahau mishowe kile alichotumwa.

 Wale wa porini walipochoka kusubiri, wakamtuma jogoo amfuate. Jogoo hakukataa kwenda, alipofika walimpokea vizuri sana, kama walivyomfanyia kuku.

Alipoingia ndani alimkuta kuku akifurahia usingizi. Akiwa hajui neno lolote. Kuku aliamshwa. Alipoamka jogoo alimuuliza, “Ni kwa nini hivi jamani, kwa nini kimya tu?”

Kuku akajibu, “Mimi sirudi tena huko porini, kwa sababu tangia nije hapa miguu miwili ananifanyia vizuri mno. Nirudi huko porini kufanya nini basi?”

Mwishowe alimwambia tena kwamba, “Hebu njoo ule chakula kile nilichobakisha ndugu yangu.” Jogoo akala. Naye akapenda mno, akasema na kusema, “Na mimi siendi porini.”

Ndiyo sababu kuku anapokunywa maji hutazama juu kumshukuru Muumba aliyewapeleka hadi akafika kwa wa miguu miwili. Lakini wema wa wa miguu miwili upo, wakati mwingine haupo. Hauna kuongeza mbele kabisa.

Siku moja wakaja wageni hapo nyumbani mwa miguu miwili. Wakaangalia na kuona kuwa chakula kipo, lakini mboga hakuna. Ndipo wakashaulina wakasema, “Hatuna haja ya kuhangaika, kwa sababu kile kinachomsaidia mtu ni chake.”

Shikeni kuku tumfanye mboga ya wageni wetu. Haukupita mda mrefu kuku akashikwa, naye akalia, “Siyo mimiiii, siyo mimiiii.” Lakini hakusikilizwa alichinjwa tu.

Jogoo alipoona hivyo, alipiga kelele, “Go go go go Likuku!” Maana yake hivi, “Kuku alinidanganya.” Kanga mwishowe alichoka kusubiri.

Alipochoka kusubiri akaja karibu na nyumbani mwa watu wenye miguu miwili. Akaita, “Kuku wewe! Nimekuambia fuata moto nawe umeenda kimoja.

Lakini hakusikia sauti inayojibu. Akaita tena. Jogoo akajibu, “Ya zamani haipooo! Usiingie kwenye mateso haya.” Kanga aliposikia kwamba hawarudi tena, akaenda porini mpaka leo yupo huko.

the-hen-

English: The story of the chicken and the Rooster.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.