1124. GUNG’WINHA MUNHU JEJA MISO.

Jeja miso jili ginhu ijo aginhiyagwa munhu uyo wikugaga jikolo ja ng’wa munhu uyo oliojijimija. Lililinong’ho nulu jisambo ja ng’wikuji ojikolo jinijo ijo jalijajimilaga. Hunagwene abhanhu bhagazunyaga “gung’winha munhu jeja miso.”

Akahayile kenako kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo alintungilija ukubhiye umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agabhalanhanijaga abhiye ijikolo jabho kunguno ya bhutungilija bhokwe. Uweyi agabhalangaga abhanhu bhakwe nhungwa ja wiza ja gufunya bhulumbi ukubhichabho abho bhagabhitililaga miito ga wiza abhanhu bhenabho, kunguno ya bhutungilija bhokwe bhunubho, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nuyo agang’winha jisambo ung’wikuji o jikolo jakwe, kunguno nuweyi agabhinhaga jisambo abhanhu abho bhagang’witilaga mihayo ya wiza, umuwikaji bhokwe. Hunagwene atogilwe “gung’winha munhu jeja miso.”

Akahayile kenako kalanga bhanhu higulya ya gubhiza bhatungilija bhagulanhana jikolo ja bhichabho, na gufunya bhulumbi ukubhichabho abho bhagabhitililaga mihayo ya wiza, kugiki bhadule kujibheja chiza ikaya jabho, umuwikaji bhokwe.

Kumbukumbu la Torati 22: 1-4.

KISWAHILI: KUMPA MTU UTOTOLE.

Utotole ni kitu kile anachoomba mtu yule aliyekuokotea kitu chako ulichopeza. Hiyo ni zawadi ya mtu aliyeokota kitu kilichopotea. Ndiyo maana watu hukubali “kumpa mtu utotole.”

Msemo huo hulinganishwa kwa mtu yule ambaye ni mwaminifu kwa wenzake katika maisha yake. Mtu huyo, huwatunzia wenzake mali zao kwa sababu ya uaminifu wake huo. Yeye huwafundisha pia watu wake tabia njema za kutoa shukrani kwa wenzao wanaowatendea mema, maishani mwao.

Mtu huyo hufanana na yule aliyempatia zawadi mtu yule aliyemuokotea kitu chake, kwa sababu naye huwapatia zawadi wale wanaomtendea mema, maishani mwake. Ndiyo maana hupenda “kumpa mtu utotole.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuwa na uaminifu wa kuwatunzia watu mali zao na kutoa shukrani kwa wale wanaowatendea mema, ili waweze kuzilea vizuri familia zao, maishani mwao.

Kumbukumbu la Torati 22: 1-4.

worshipping-god-2101347__480

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.