1074. NZUGU NAYO IBHILI.

Akahayile kenako, kahoyelile higulya ya bhulombi bho gunhi kulimunhu nhebhe. Olihoyi munhu umo uyo agaja gujulomba igembe habhuzenganwa bho gwiganika giki agupandika duhu kunguno ya widebhi bhokwe nu nzenganwa okwe ng’wunuyo.

Aliyo lulu aho oshiga ahakaya yiniyo, agagayiwa iligembe linilo kunguno bhalibhaja gujugalimia amagembe gabho pye agose abhanhu abha ha kaya yiniyo. Aho ogayiwa umunhu ng’wunuyo, agadebha igiki unombi ojikolo adulile gupandika nulu gugayiwa. Hunagwene abhanhu bhagang’wila giki, “nzugu nayo ibhili.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo agapangaga milimo yakwe bho nduhu ugumwisanya Mulungu uyo ayidebhile pye iyose. Umunhu ng’wunuyo agatumamaga milimo yakwe bho gwipangila weyi ng’winikili duhu kunguno ya gugayiwa guzunya gokwe ukuli Mulungu. Uweyi agadumaga uguimala chiza imilimo yakwe kunguno ya gwiisanya weyi ng’wikili duhu bho nduhu ugwiiganika iyo apangile Mulungu uyo agayimalaga pye iyose, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo agikolaga nuyo agajuugayiwa ijikolo ijo olandaga aha bhuzenganwa, kunguno nuweyi agiisanyaga weyi duhu umubhutumami bhokwe bho nduhu ugumana umo apangilile umulungu, umukikalile kakwe. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, “nzugu nayo ibhili.”

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya gwita iyo atogilwe UMulungu bho gung’wisanya weyi ubhutumami bho milimo yabho, kugiki bhadule gupandika mbango ja guimala chiza imilimo yabho yiniyo na gwikala chiza na bhichabho, umuwikaji bhobho.

1Samweli 17:38 – 51.

Yohana 21: 1-14.

Mathayo 4: 1- 14.

KISWAHILI: NJOO NAYO MAWILI.

Msemo huo, huongelea juu ya uombaji wa kitu fulani kwa mtu. Alikuwepo mtu mmoja ambaye alienda kuomba jembe kwa jirani yake akiwa na wazo la kupata bila kukosa kwa sababu ya uelewano waliokuwa nao kati yake na yule jirani.

Lakini basi alipofika kwenye familia hiyo, alikosa hilo jembe kwa sababu watu wa pale walikuwa wameenda kuyalimia majembe yote. Alipokosa alielewa kuwa, kumbe muombaji anaweza kupata au kukosa. Ndiyo maana watu walimwambia kwamba, “njoo nayo mawali.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye hupanga kazi zake bila kumshirikisha Mungu ambaye huikamilia yote. Mtu huyo, hufanya kazi zake kwa kujipangia mwenyewe tu bila kutegemea mpango wa Mungu kwa sababu ya kukosa imani kwa Muumba wake huyo. Yeye hushindwa kufanikwa katika kazi zake kwa sababu ya kukosa msaada ya Mungu awezaye kumpatia mafanikio hayo yote, maishani mwake.

Mtu huyo hufanana na yule aliyeenda kuazima kitu akitegemea kupata lakini akakosa, kwa sababu naye hufanya kazi zake kwa kujitegemea mwenyewe tu bila kumshirikisha Mungu, katika kazi zake hizo. Ndiyo maana watu walimwambia kwamba, “njoo nayo mawili.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuuelewa na kutimiza mpango wa Mungu kwa kumtegemea Yeye katika utekelezaji wa majukumu yao, ili waweze kupata Baraka za kufanikiwa vizuri katika kazi zao na kuishi vizuri na wenzao, maishani mwao.

1Samweli 17:38 – 51.

Yohana 21: 1-14.

Mathayo 4: 1- 14.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.