1068. KALAGU – KIZE. DULI NG’WIPOLU ABHANHU ABHATALE DULI BHABHILI – LIMI NA NG’WEJI

Ikalagu yiniyo, ihoyelile Limi na Ng’weji umu jigiyambiligijaga ugutumama imilimo. Ilimi nu Ng’weji jili ginhu jitale pye jose ijo jigatumamaga bho gutiima ukunhu jilikabhanya. Ilimi ligatiimaga ulu wela ubhujiku ilikanza ilo Ung’weji gugandyaga gutiima kunguno pye ijose jili nisana. Giko lulu iginhu jinijo jigikalaga jilitale umukikalile ka ng’wa munhu. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, “duli ng’wipolu abhanhu abhatale duli bhabhili – Limi na Ng’weji.”

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kubhitoji abho bhakilaga chiza umuwitoji bhobho bhunubho, umuwikaji bhobho. Abhanhu bhenabho, bhagatumamaga milimo ya gulela abhana bhabho bho gubhina isana lya gwikala chiza na bhichabho, umuwikaji bhobho. Abhoyi bhagabhakujaga chiza abhana bhabho kunguno ya gwikala gobho ng’wisana bhuli makanza chiniko, umuwikaji bhobho.

Abhanhu bhenabho bhagikolaga ni Limi nu Ng’weji ijo jigiyambilijaga chiza ugubhatiimila abha musi, kunguno nabhoyi bhagiyambilijaga chiza ugubhalanga ilanje ilya wiza abhana bhabho, umuwikaji bhobho. Hunagwene bhagayombaga giki, “duli ng’wipolu abhanhu abhatale duli bhabhili – Limi na Ng’weji.”

Ikalagu yiniyo, yalanga bhitoji higulya ya gwiyambilija chiza ugubhalela abhanhu bhabho bho gubhina ilange lya wiza, kugiki bhadule gwikala chiza na bhichabho, umuwikaji bhobho.

 Tobiti 8: 6.

Tobiti 8: 17.

Zaburi 104:19-23.

 

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA.

TUPO PORINI WATU WAKUBWA TU WAWILI – JUA NA MWEZI.

Kitendawili hicho, chaongelea juu ya uwepo wa Jua na Mwezi vinavyosaidiana kufanya kazi. Jua na Mwezi ni vitu vikubwa vyote vifanyavyo kazi ya kuumulikia ulimwengu kwa kubadilishana. Jua huanza Mchana na Mwezi huangaza usiku. Hivyo vyote ni vitu vikubwa machoni pa wanadamu. Ndiyo maana watu huhadithiana wakisema kwamba, “tupo porini watu wakubwa tu wawili – Jua na Mwezi.”

Kitendawili hicho hulinganishwa kwa wana ndoa waishio vizuri katika ndoa yao, maishani mwao. Watu hao, hushirikiana vizuri kuwalea watoto wao kwa kuwapatia malezi mema yawezayo kuwapatia mwanga wa kuishi vizuri na watu maishani mwao, kwa sababu ya ushirikiano wao huo mzuri. Wao huwakuza katika malezi mema watoto wao sababu ya wao wenyewe kuyaishi hayo maadili mema katika maisha yao.

Watu hao hufanana na Jua na Mwezi ambavyo husaidiana vizuri katika kuwamulikia walioko duniani, kwa sababu nao husaidiana vizuri katika kuwalea ndani ya maadili mema watoto wao, maishani mwao. Ndiyo maana wao husema kwamba, “tupo porini watu wakubwa tu wawili – Jua na Mwezi.”

Kitendawili hicho huwafundisha wana ndoa juu ya kushirikiana vizuri katika kuwalea watoto wao ndani ya maadili mema, ili waweze kuishi kwa amani na wenzao, maishani mwao.

Tobiti 8:6, 17.

Zaburi 104:19-23.

sun-1260227__480

solar-eclipse-1116853__480

solar-eclipse-7469532__480

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

WE ARE TWO BIG PEOPLE IN THE WILDERNESS – THE SUN AND THE MOON.

The overhead riddle talks about the presence of the Sun and the Moon that help each other to work. The Sun and the Moon are both large objects that work to illuminate the world in exchange. The Sun begins at Day and the Moon shines at night. So they are all great things in the eyes of people. That is why people tell stories to each other saying, “We are two big people in the wilderness – the Sun and the Moon.”

This paradox is compared to married people who live well in their marriage. These people, cooperate well enough to raise their children by providing them with good upbringing that can give to them a light of living well with others in their lives, because of their good cooperation. They raise their children in a good upbringing because they themselves live those good values ​​in their lives.

These people are like the Sun and the Moon which help each other well in enlightening those who live on earth, because they also help each other well in bringing up their children in good values, in their lives. That is why they say that, “We are two big people in the wilderness – the Sun and the Moon.”

This riddle teaches married couples to cooperate well in raising their children in good morals, so that they can live in peace with others in their lives.

Tobit 8:6, 17.

Psalm 104:19-23.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.