183. KALAGU – KIZE NG’WANA O MUJILUGU ADATULAGWA MBULA- NG’WANA UYO ALI MUNDA.

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs, Sayings and stories)

Imbuki ya kalagu yiniyo ililola ng’wana uyo alimunda, nulu uyo atali ugubyalwa. Ung’wana ng’wunuyo adiko nulu gutulwa mbula, kunguyo uwei agikalaga wib’isile mugati ya ng’wa nina. Kuyiniyo lulu, nulu igandya gutula mbula, agutulwa nu nina duhu.  Ung’wana ng’wunuyo, huyo ali o mujuligu, uyo adatulagwa mbula.

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli munhu uyo agikalaga ashegijiwe na munhu ungi umuwikaji bhokwe. Umunhu ng’wunuyo, agabhizaga alinawe nkhingi okwe. Ung’winuyo huyo gaganshigilaga amakoye gosegose. Gashinaga lulu, unkhingi okwe, ukuliweli, aliguti nina ong’wana uyo atali munda.

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya kubhalanhana chiza abho bhali hasilili yab’o. Abhanhu bhenabho bhali guti bhabyaji umo igelelelilwe bhabhalanhane chiza abhana bhabho, gitu nkima uyo alibhudito umo aganhanghanilaga ung’wana okwe uyo atali munda yakwe. Abhanebho lulu, ha bhana abha mujulugu, abho bhadatulagwa mbula.

Ijinagongela, ikalagu yiniyo yabhalanga abhabyaji higulya ya gubhambilija chiza abhana bhabho, abho bhatali ugutola, nulu ugutolwa, kunguno abhenabho bhatali mujulugu. Yigelelilwe bhab’agunane bho gub’inha bhulangwa bho wiza ubho gudula ugub’inja umumakoye gosegose.

Kuyiniyo, yigelelilwe abhanhu bhikale muli Mulungu uyo alijulugu ja kubhalanghana bhadizutulwa mbula. Imbula yiniyo, yadula gulinganijiwa na shetani. Abho abhazunya gwikala mukati ya ng’wa Yesu, agub’alanghana bho gwilanga muliwei. UYesu agub’inja umubhusese bho ng’wa shetani.

KISWAHILI: KTENDAWILI – TEGA

MTOTO ALIYE PANGONI HANYESHEWI MVUA- MTOTO ALIYEKO TUMBONI.

Chanzo cha kitendawili hicho chaangalia mtoto ambaye bado yumo ndani ya tumbo la mama yake. Mtoto huyo ni yule ambaye bado hajazaliwa. Kwa hiyo, mtoto huyo hawezi kunyeshewe mvua, kwa sababu yeye huwa amejificha tumboni mwa mama yake. Atakayenyeshewa na mvua hiyo, ni mama yake, ambaye kwake, mama huyo ni kama pango lake alimojificha, ili asipatwe na matatizo yoyote. Kwa maana hiyo, mtoto huyo hawezi kunyeshewa mvua kwa sababu yumo pangoni mwa mama yake.

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu ambaye huwa amekingwa na mtu mwingine maishani mwake. Mtu huyo, ni yule ambaye yuko chini ya mtu mwingine anayemtegemea kumtunza katika kujipatia mahitaji yake, yakiwemo yale ya kupata: chakula, mavazi na malazi yake.

Matatizo mbalimbali huwa yanamfikia yule aliye juu yake, hayamfikii yule aliyeko chini. Yule aliyeko chini hubaki salama, kwa sababu ya yeye kukingwa na yule aliyeko juu yake. Ndiyo kusema, mtoto aliyeko pangoni hanyeshewi mvua. Huyo ndiye mtoto aliyeko tumboni.

Kitendawili hicho hufundisha watu juu ya kuwalinda vizuri wale waliyoko chini yao, wakiwemo watoto wao, wanafunzi wao, wananchi wao, na kadhalika. Watu hayo, ni pamoja na wazazi ambao hutakiwa kuwalinda watoto wao ili wasipatwe na matatizo. Walimu pia hutakiwa kuwalinda kwa kuwafundisha vizuri wanafunzi wao, ili wasipatwe na matatizo ya kushindwa mitihani yao. Hao ni sawa na mapango yawakingayo watoto hao kunyeshewa mvua.

Zaidi ya hayo, kitendawili hicho, huwafundisha wazazi juu ya kuendelea kuwasaidia watoto wao ambao hawajafikia umri wa kuoa au kuolewa,  kwa kuwapatia malezi mema yawazeyo kuwakinga na matatizo mbali mbali maishani mwao.

Kwa hiyo, yafaa watu wakae ndani ya Muumba wao ambaye ni Mungu ili wasije wakanyeshewa mvua. Mvua hiyo huweza kufananishwa na shetani. Ndiyo maana, Yesu huwaita watu wamwendee yeye, ili awapumuzishe, kutoka kwenye matatizo yatokanayo na wao kubaki kwenye utumwa wa shetani. Yesu huwaondoa utumwani mwa shetani, wale wamwaminiyo, na kukaa ndani yake. Na sisi twaitwa kwenda kukaa  ndani ya Yesu Kristo, ili tusihangaike maishani.

Mathayo 11:28-30.

Isaya 49:15-16.

Zaburi 17:8-14.

Zaburi 91:1-6.

Isaya 66:12-13.

Zaburi 61:

belly-

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME

A CHILD WHO IS BURROWED IN THE CAVE DOES NOT GET RAINED ON – A CHILD IN THE MOTHER’S WOMB

The above riddle is about a baby who is still in the mother’s womb. In the event of rain, the baby cannot be reached by the rain because it is hidden in the safety of the mother’s womb. The mother, who is like a cave, gets rained on but shields the baby from any such stress.woman-pregnant

This puzzle is likened to a situation where someone is given support and protection by someone else in his/her life. The dependant person rides on the good will of his/her benefactor to secure his/her own needs, including food, clothing and shelter.

By virtue of taking responsibility for other people’s welfare, the person encounters various challenges. Meanwhile, the one who draws protection from him/her remains secure, just like the baby who is burrowed in the comfort of the cave that is its mother’s womb.

Such riddle teaches people about the importance of offering protection to those under their care, including their children, students, citizens, among others. For instance, parents are supposed to protect their children from harm; teachers are required to protect their students by imparting in them the necessary knowledge and skills to enable them excel in their examinations. Such people are like caves that protect the children from the rain.pregnant-beauty

In addition, the riddle tends to encourage parents to consistently care for and support their children throughout their youthful years. This would help them keep problems at bay.

Therefore, it is necessary for people to dwell in God, their Creator, so that they do not get wet from rain. The rain can be compared to the devil. That is why Jesus calls people to come to Him, so that He can give them liberation from the bondage of the devil. Jesus removes the bondage of Satan from those who believe and abide in Him. And we are called to dwell in Jesus Christ, so that we do not worry about life.

Matthew 11: 28-30.

Isaiah 49: 15-16.

Psalm 17: 8-14.

Psalm 91: 1-6.

Isaiah 66: 12-13.

Psalm 61: 4.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.