147. KALAGU – KIZE NIGUMHA HISHIGI B’ALULI B’IDAGUKA – MHANDE

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs, Sayings and stories)

Imbuki ya jigano jiniji ililola mhande na munhu uyo ajibhuchije. Ulu munhu uyo oub’uchaga mhande mlijiseme wiguumha hishigi, jigwidika aliyo lulu, jigab’izaga na yombo nhale gete.

Ijigano jinijo jigalenganijiyagwa kuli munhu uyo adajilab’ilaga chiza ijikolo jakwe. Agab’izaga adinabho ubhudiliji bho jikolo ijoalijipandika, kulwa nguno ya bhulekanija ubho alinabho.

Ugwigumha ahishigi na gwidika go mhande, jililomela ubhugawiwa bho b’uhuguku ubhogulanghana na gulab’ila chiza isabho ijo alinajo umunhu ng’hunuyo aho alikalila.

 Ijigano jinijo jilib’alanga abhanhu higulya ya kub’iza na b’ulab’iji wiza bho jikolo jabho. Idijichiza ugujilekanija isabho ijob’alinajo.

Kuyiniyo, igelelilwe umunhu ab’ize na bhuhuguku ubho bhukomile gumwambilija ugulanghana ijo alinajo, ijib’izile kihamo na sabho, bhupanga bhokwe, nimo gokwe, b’usuluja bhokwe, na witanwa bho b’utumami bhokwe ubho alinabho.

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA

NIMEJIKWAA KWENYE KISIKI AKINALULI WAKAMWAGIKA – NJUGU MAWE

Maana ya kitendawili hiki inaangalia njugu mawe na mtu alizo nazo. Mtu aliyebeba njugu mawe kwenye chombo akijikwaa kwenye kisigi, njugu mawe hizo humwagika na kupiga kelele kabisa.

Kitendawili hicho hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huwa havijali vizuri vitu vyake. Huwa hana utunzaji mzuri wa mali alizonazo kwa sababu ya utelekezaji wa vitu alionao.

Kujikwaa kwenye kisiki na kumwagika kwa njugu mawe hueleza hali hiyo ya kukosa uangalifu wa kutunza mali alizonazo, pale anapoishi.

Hivyo, kitendawili hicho hufundisha watu juu ya kuwa na utunzaji mzuri wa mali zao. Siyo vizuri kutelekeza hovyo mali wazipatazo.

Kwa hiyo, mtu anatakiwa kuwa na uangalifu uwezao kumsaidia kuzutunza alivyo navyo, ikiwa ni pamoja na mali, maisha yake, kazi yake, biashana yake, na wito wa utumishi alionao.

“Yesu akaendelea kusema: “Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, ‘Baba, nipe urithi wangu.’ Hivyo akawagawia wanawe mali yake. ‘‘Baada ya muda mfupi, yule mdogo akakusanya vitu vyote alivyokwa navyo, akaenda nchi ya mbali na huko akaitapanya mali yake kwa maisha ya anasa.” (Luka 15:11-13).

“Lakini yeye akaniambia, “Usifanye hivyo! Mimi ni mtumishi pamoja nawe na ndugu zako manabii na wote wanaoyashika maneno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu!’’ Kisha akaniambia, “Usiyafunge maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, kwa sababu wakati umekaribia. Atendaye mabaya na aendelee kutenda mabaya, aliye mchafu na aendelee kuwa mchafu, yeye atendaye haki na aendelee kutenda haki na yeye aliye mtakatifu na aendelee kuwa mtakatifu.’’ “Tazama, naja upesi! nikiwa na mshahara wangu, nami nitamlipa kila mtu sawasawa na alivyotenda.” (Ufunuo 22:9-12).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s