107. NTUNGILIJA NA NG’WANA WA JING’WENG’WE

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Olaliho  ngosha umo uyo witanagwa Ntungilija kunguno oladalemaga ugub’ambilija b’iye. Lushiku lumo Ntungilija agab’uka gujuyela ng’wipolu. Aho oshika ukwenuko agamanhya na kana kali Shing’weng’we, kung’wila giki, “B’ageshi Ntungilija, unene aho nabyalwa, abhabyaji bhane bhakanileka sagala. Nduhu nulu numba, kulwa yeniyo lulu nalilomba unizengele nulu kakulyandi unitule moyi naguluhaga noi ulunili. Ntungilija wita gitumo kana kali Shing’weng’we kagang’wilila.

Aho kana kalishing’weng’we kikala shigu ng’ehu duhu ung’widulyandi, gumadika, gung’wila hangi, Ntungilija, akazengele iluli pye nung’wene kokala. Aho kokala umunumba kung’wila, “ntungilija namanile giki ulintungilija, nane naduhayaga gugukoya. Nalulu giki bhageshi Ntungilija, jaga kumalugulu uganikob’ele ipilinga ilitale gete. Ung’wenumo lulu nadugukoya.”

Ntungilija agandya lugendo loguja kumapolu gujuchob’a lipilinga ilitale. Mpaga ugalala guko, upandika ilipilinga. Ntondo yene ushoga dilu ukawila akana ka Shing’weng’we giki, “opandikaga ilipilinga.” Nab’ub’uka pye bhajile gujulilola ilipilinga. Aho bhashiga, akana ka Shing’weng’we kingila ung’wipilinga. Kuligemela gwigasha moyi, kigelelwa.

Aho kigelwa kung’wila Ntungilija giki, “Ntungilija, aliyo nalina mhayo gumo uyo nalitogwa naguwile.”  Ntungilija uhaya,  “Niwilage duhu bhageshi.” Kana ka Shing’weng’we kung’wila Ntungilija. “Aliyo lulu bhageshi Ntungilija nalitogwa nagulye, kunguno ukuwelelo kulikuduhu.” Ntungilija nang’hwe agasunduhala sana uhaya, “hali bhuli bhageshi unilye, pye iyose iyo yawiza nagwitilile?”

Nako akana ka Shing’weng’we kushosha, “Ulu uduzunyaga iyo naliguwila jaga nahene ugab’ab’uje ab’aduguyo,  b’asumba b’iyo nu nkima oko ulu giki aliho Ntungilija ukunu kuwelelo. Ujidutoloka uje ilali kunguno nagumanile pye nab’aduguyo ji nammanile.”

Nang’hwe agaja kujub’ab’uja. Aho oshiga nagub’awila, nabho bhakakumya b’uhaya, pye imihayo iyose iyo ong’witilile ung’wana Oshing’weng’we yaya nagugulumba, ii! Gushinaga ukunu kuwelelo adiko Ntungilija.

Nang’hwe agaja kuli nke gujunaga giki, ashoganye aje agaliwe na Lishing’weng’we, ili lidi kana hangi kunguno lyakulile na lyab’izile Lishing’weng’we.

Nang’hwe unke uhaya giki anshindikile agilolele umo agumililagwa. Nabho bhabhili b’andya lugendo loguja kumalugulu. Aho b’ashiga, kana  ka Shing’weng’we bhukasanga kakulile, lyab’izile Lishing’weng’we. Nalyo ligamuja unkima “wizilaga ki ub’eb’e ukunu?” Nang’hwe ushosha. “Nizaga  kung’wilolela ungoshi wane umo ulimilila.” Nang’hwe Shing’weng’we uhaya, “Ingaga aha unene nadaguhayile ub’eb’e shogaga kaya.”

Nang’hwe nkima ushosha, “nadudula ugushoga ugukaya ing’wene kunguno inzila iyo dab’itilile ili na mashinhu mingi noi. Mayoka, Mashimba na angi mingi duhu, galihoi.”

Nang’hwe uShing’weng’we ung’wila giki, agung’winha b’ugota bhogubhashogelegeja na gubhabhulaga abhanashinhu bhenabo. Shing’weng’we ung’wila giki, asole bhugota ulu umanhya na mashinu genayo, ubhutula ubhugota hajiganza na uhaya giki, ukunu alifula, “Muna Nzoka chaga.” Nang’hwe agucha  upandika nzila yagub’itila.

Nulu muna Shimba chaga. Aho nkima winhwa ubhugota, agabhutula hajiganza na kubhufula ukunu alihaya, “Nang’ho muna Shing’weng’we chaga.” Haho na haho Shing’weng’we agacha. Nang’hwe ntungilija bhushoka kung’wabho kihamo na nkima.

KISWAHILI: MKWELI NA MTOTO WA ZIMWI

Alikuwapo mwanamume mmoja aliyeitwa Ntungilija (mkweli) ambaye alikuwa mwaminifu. Huyo  alikuwa na tabia ya kuwasaidia wengine. Siku moja Ntungilija alikwenda porini akakutana na zimwi mtoto. Yule zimwi akamwambia ntugilija, “nilipozaliwa wazazi wangu waliniacha  ovyo. Sikujengewa nyumba, hivyo naomba unijengee nyumba kwani nateseka mno kwa baridi.”

Ntungilija akamjengea nyumba yule zimwi. Baada ya kuishi katika nyumba ile kwa siku chache, akajaa mle. Zimwi akamwendea tena Ntungilija na kumwambia,  aende kumjengea ghala. Ntungilija alifanya hivyo. Zimwi alimsifu Ntungilija  kwa uaminifu wake na moyo wa kupenda kuwasaidia wengine, na mle akajaa.

Siku nyingine akamtaka Ntungilija aende mlimani akamtafutie pango kubwa la kuishi ili asihangaike tena.

Ntungilija akaenda kulitafuta lile pango kubwa, akalipata na akarudi kumwarifu zimwi. Hapo wote wawili walikwenda hadi kwenye pango kuliangalia. Walipowasili kwenye pango, zimwi aliingia ndani na kumwambia Ntungilija, “kwa vile humu duniani sijaona kitu kingine ila wewe njoo hapa nikutafune.” Ntungilija akashikwa na huzuni sana akasema, “kwa nini rafiki yangu unataka kunila, kwani huna shukrani kwa mema yote haya niliyokutendea?”

Zimwi akajibu, “kama hukubali, nenda ukawaulize ndugu zako, rafiki zako na mke wako kama kuna mtu  ye yote mwaminifu huku duniani! Ila usinitoroke. Hata kama utanitoroka ninakujua nyumbani kwako!”

Ntungilija akaenda kuwauliza. Nao walishangaa, wakasema, “Ala! Mbona wewe umemtendea mambo mema mengi hivyo, amekushukuru?” Akamwendea mkewe na kumwambia “Napenda kukuaga nakwenda kuliwa na zimwi.” Mkewe akajibu, “Nitakusindikiza ili nikashuhudie jinsi utakavyomezwa.”

Mume na mke wakaanza safari ya kwenda kwa zimwi. Kwa sauti ya kutisha zimwi akamwuliza mwanamke, “Na wewe umekuja huku kufanya nini?” Mwanamke akajibu, “Nimekuja ili kushuhudia jinsi mume wangu utakavyommeza.”

“Toka hapa! Mimi sikutaki wewe mwanamke! Rudi nyumbani kwako.” Zimwi alimfukuza yule mwanamke. Mwanamke akajibu, “siwezi kurudi nyumbani peke yangu, kwa sababu njia tuliyopita ina wanyama wakali wengi mno. Kuna simba na majoka na wengine wengi.

Shing’weng’we alijibu, “Nitakupa dawa ya kuwafukuza wanyama hao wakali. Utaiweka kwenye kiganja na kuipuliza ukisema, “hata simba, majoka kufa na wewe utapata njia ya kupita.”

Mara alipokabidhiwa ile dawa akaiweka kiganjani,  akaipuiliza na kusema “wewe zimwi kufa!” Palepale zimwi akafa. Ntungilija na mkewe wakarudi salama nyumbani.

mummyafrica-3

 

THE TRULY ONE THE CHILD OF THE THING

There was a man named Ntungilija (which means ‘honest’ in English) who was very faithful. He had the habit of helping others. One day, Ntungilija went to the wilderness and met the young of the ogre. It said to him, “When I was born my parents left me with nothing. I do not have a house. So, I beg you to build me a house because I am suffering from cold.”

Ntungulija built the house for the ogre as requested. After living in the house for a few days, the ogre had become so big that it made the house full. The young ogre came back to Ntungilija and told him to go and build him a bigger houe. Ntungilija did it.The ogre praised him for his loyalty and a willingness to help others. The ogre kept expanding. As a result, this other house was also full.

One day, the ogre asked Ntungilija to go to the mountains and find a great cave for it to live.

He went to look for the big cave as requested.  He found it and came but to inform the ogre. Both the ogre and Ntungilija went up to the cave to examine the cave. When they came to the cave, the ogre came in and told Ntungilija, “Since here on earth I have not seen anything else but you come here so that I eat you” Ntungilija was very sad and said, “Why do you my friend want to eat me? Don’t you have thanks for all this good I have done to you?”

The ogre replied, “If you don’t agree with me, go and ask your relatives, friends and wife if anyone is honest here on the earth! Don’t leave me. Even if you run away I know you in your home!”

Ntungilija went to ask them. And they were marveled, saying, “Aha! Why have you done such good things to it, thank you?” He went to his wife and told her, “I am going to be eaten by the ogre.” His wife replied, “I will accompany you just to witness you being swallowed by the ogre.”

The husband and wife set out the journey to the cave. In a frightening voice, the ogre asked the woman, “And what have you come here for?” The woman replied, “I have come to witness how you will swallow my husband.”

“Get out of here! I didn’t want you woman! Return to your home.” The ogre ordered the woman. The woman replied, “I can’t go home alone because the way we have gone through has many wild animals. There are lions and dragon and many others.”

The ogre replied, “I will give you some medicine to drive those wild animals. You will put it on the palm of your hand and blow it out, saying, “Let the lions die and you will find a way to pass.”

As soon as she was given the medicine and put it in her hand’s palm, she turned to it blew the medicine saying, “You ogre die!” Immediately the ogre died. Ntungilija and his wife went home safely.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.