35. Jishegena Na Mboku

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Bhaliho bhanhu bhabhili, uungi mboku uungi Jishegena bhalibhazengile jijiji jimo. Lushiku lumo bhumanyiwa guwinga nkilo ya mongo. Ubhuka gwandya ujishegena aho ogashika ha mongo usanga mongo ng’wingi gete uduma ugubhita alu winga bhononaga bhanhu bhalimba, bhaliyunja na jose jamalagagubhejiwa ijawiza.

Nyango guligulolelile guko ali jose jilinung’hila okalalagwa no. Ikanza ido ushiga nang’hwe umboku nu nang’ha gokwe. Jishegena umuja, “Ginehe nkoyi ujile he?” Mboku uhaya, “Namanyiwe guwinga niyo naliohagati gete unene, aliyo lulu mongo gokalaga gete nadum agukila nkilo, udiyigwaga iyombo nubhunung’hu bho shiliwa.

Mboku ushosha, “Naligwa noyi niyo.” Hanuma lulu dite ginehe dubhone gubhita duje uko jiza jili? Umboku ung’wila ujishegena giki, “Ubhebhe nkoyi ulina miso, lelo amagulu nduhu. Unene nane nalina magulu amiso nadinago.”

Nalulu nzugu nagusesele iki ubhebhe ulina miso, ugumanubhona aho hiza. Bhose bhizunilija, ujishegena useselwa nu mboku.
Ujishegena wandya ung’wila umboku bhitaga gumoso, imaga lyashiga isanzu, kajaga lizile igogo, uja nkono gonila. Bhanhu bhenabho bhukila mongo nabhuja kuwinga bhukalya malya chiza.

Kiswahili: Kiwete Na Kipofu

Kuliwepo na watu wawilli, mwingine kipofu na mwingine kiwete waliokuwa wakiishi kijiji kimoja. Siku moja waliaalikwa kwenda kwenye harusi ng’ambo ya mto.

Kiwete alikuwa wa kwanza kuianza safari, alipofika kwenye mto, alikuta mto una maji mengi kabisa akashindwa kupita. Wakati huo harusi ilikuwa imependeza sana, watu walikuwa wakiimba na kucheza vizuri, pia vyakula vizuri vilikuwa vimekwisha tengenezwa tayari.

Mlango ulikuwa umeangalia kule alikokuwa kiwete huyo, vyakula vyote vilikuwa vinamnukia na kumtamanisha mno. Kwa muda mfupi kipofu alifika naye akiwa na fimbo yake.

Kiwete alimuuliza, “Vipi rafiki unaenda wapi?” Kipofu alisema, “Nimealikwa kwenda kwenye harusi, tena mimi nilikuwa wa katikati kabisa, lakini mto umejaa kabisa nimeshindwa kuvuka ng’ambo, husikii kelele na kunukia kwa vyakula?”

Kipofu alijibu, “Nasikia tena sana.” Wakaulizana, “Sasa tufanye nini ili tupate kuvuka kwenda kule ambako vizuri vipo?” Kipofu alimwambia kiwete hivi, “Wewe rafiki una macho, lakini huna miguu. Mimi nami nina miguu lakini sina macho.”

“Basi njoo nikubebe mabegani kwa vile wewe una macho, utakuwa unaona pale ambapo ni pazuri.” Wote wakakubaliana, kiwete akabebwa mabegani na kipofu.

Kiwete alianza kumwambia kipofu “pita kushoto, simama kinakuja kichaka cha miiba, wahi linakula gogo, uende mkono wa kulia.” Watu hao walivuka mto na wakaenda kwenye harusi wakala vyakula vizuri.

wheelchair-athlete

ENGLISH: THE DISABLED AND THE BLIND

There were two people.One was blind and other was disabled.They lived in one village. One day, they were invited to go to the wedding ceremony on the other side of the river.

The disabled was the first to start the journey. When he got to the river, he found the river flooded. It had so much  water that he could not go. At that time, the wedding had reached a very interesting stage. People were singing and playing well.At that time, good and delicious food was already prepared.

The door of the house where the wedding was taking place was facing to the side where he was limping. A short time later,  the blind came at him with his stick.

The man with physical disability asked, “How is it my friend? The blind one said, “I was invited to go to the wedding, and I was to be a very important person, but because the river is flooded, I was not able to cross over. Poor us! Hear the noise and the smell of food!”

Then the two men asked each other, “Now what can we do to get across to the wedding?” The blind man said, “You friend have eyes, but you have no feet. I have legs but I have no eyes.Then come let me carry you on my shoulders because you have eyes, you will see where it is good.” They agreed.The crippled was carried on the shoulders of the blind.

Then the  crippled man took the lead. He could  tell the blind “Turnleft, stop the thorny bush is passing, hurry up, a logis coming, turn right.” Finally the two people crossed the river and got to the wedding party.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.