15. Jigano Ja Bhaniki Bhagaja Gujusena Ng`hwi- Sanjo

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Bhaliho bhaniki bhadatu bhagaja gujusena ng’hwi ng’wipolu. Aho bhashika ung’wipolu bhugabhona mang’ong’oli gina magi. Ung`waniki umo oho ulilomba ligi. Lyung’wila, “Nindage aligunuma, nindage aligunuma”. Lyubhita lijile duhu, lingi nalyo ulilomba lyung’wila, “Nindage aligunuma, nindage aligunuma”. Lyubhita lijile nalyo.

Liza lingi lya kadatu ulilomba, lyung’winha iligi, ng`waniki ung’ula ashokile kaya gujulitula iligi nagulikundikija nungu. Aho olikundikija omanulilola ilugiki lyalalukaga.

Lushiku lumo ohayulilola usanga lyatandukaga, nilyo lyafunyaga ng’wana ng’waniki. Ng’waniki ng’wenuyo agaaluka nose bhiza bhakwilima. Bhakwilima bhenabho bhaginhwa minzi bhoga. Aho bhoga ng`waniki ujila maguta guli mamaye winhwa. Aho winhwa uhaya mado.

Ng`waniki unomba hangi umamaye amaguta winhwa, uhaya mado. Ng’waniki wifugula uja mashimbe. Mamaye wandya kung’witana, ng’wana onhanda ng`waka yii, wigungu, wigungu ndindage, ajile duhu.

Ung`witana hangi umamaye, ng’wana onhanda ng’waka yii, Wigungu Wigungu ndindage, nene nading’ong’oli yii, ndindage, umamha yii, ndindage. Ung`waniki uzwa bhoya. Wandya gulala ulolela mang’ong’oli ugisanja uma ng’ong’oli miye.

15. Jigano Ja Bhaniki Bhagaja Gujusena Ng`hwi- Sanjo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s