9. BHANA BHAPINA BHADATU

   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Shilaka jingi jilihaya mulagagi. Wogoha ulabhula, haho na haho ugaluka ubhiza itale lyapi. Ukukaya bhalolela shiku ningi nduhu kumona. Nose nu ungi ubhuka kuja ko, nang’hwe ukalabhula ubhiza itale lyapi. Ilumbu lyabho usaga ing’wene duhu. Wakanoga ubhuka nang`hwe ajile ko. Uzwala mnyenda ya nyagosha, ushika haho kagikulu. Kung’wila, “Ubhebhe ulibhiza giti ulinkima ukuduja gete. Mazuli zuli duhu bhabhitile bhayanda bhabhili aliyo bhatinashoka na lelo.”

Sumbagwe nu bhebhe, nahene yiyi inhega uje. Ng’hana ng’waniki uja ukashika, aho washika wika ha Nzobhe yakwe, usola bhuluba uchibha amatu.

Wandya kuja kunoni yakwe. Nawe wigwa shilaka shilihaya, “Ndimagi, mulagagi.” Ng’waniki ajile duhu, nose wipandika. Aho wipandika wiwila nakupandika noni yane. Usanga noni ningi jikwimbaga. Iyo yalimukapundu kasoga wisola.

Aho alika uyiwila, “Bhadugu bhane bhajimilila henaha, nakubhabhona kinahe?” Noni yung’wila, “Solaga guyu ntumba gwa minzi uje usamagulila bhakumisha duhu.” Ng`hana wita gitumo wawililagwa. Bhuyufuma bhanhu bhingi, kushisha ubhapandika na bhasisayi. Bhanhu bhingi bhakayega no. ung’waniki bhunkuja.

Bhubhiza bhashoka bhuja kukagikulu, bhukasanga kachaga. Bhukajika bhusambala bhuli ng`wene kaya yakwe. Abhoyi nabho bhuja kaya nu ilumbu lyabho. Ng’hana inoni yeniyo yubhalang`hana mubhupanga wabho.

Kiswahili: Watoto Watatu Yatima

Walikuwapo watoto watatu, wavulana wawili na dada yao. Wazazi wao wote wawili walifariki dunia. Waliachwa peke yao katika nyumba ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Waliishi kwa furaha. Walipokua, vijana hao wakawa wawindaji wa wanyama pori. Walikuwa wakimwacha dada yao nyumbani. Siku moja yule msichana alijiwa na jitu pale nyumbani. Jitu likamwuliza,

“Wewe msichana hapa una nani?”

“Tupo watatu, mimi na kaka zangu,” msichana alijibu.

“Kaka zako wamekwenda wapi?”

“Wamekwenda porini kuwinda wanyama!”

Jitu likasifia, “Mmependeza sana. Nyumba yenu ni nzuri. Ila kunakosekana kitu kimoja.”

“Ni kitu gani hicho kilichokosekana?”

“Ikiwa mtampata ndege wa kuimba, nyumba yenu itakuwa nzuri kabisa. Tena atawasaidia katika shida zenu.”

“Tutampata wapi ndege wa aina hiyo?”

“Ndege huyo yuko mbali kidogo, na kupatikana kwake ni vigumu, kwa sababu ana walinzi wake. Anaishi katikati ya pori na njia ya kumfikia ina vikwazo vingi.”

Jitu lile lilipomaliza kusema hayo likatoweka. Msichana hakuliona tena. Waliporejea kaka zake, walimkuta dada yao amehuzunika na kukosa raha kabisa.

“Kwa nini umehuzunika vile dada?” kaka walimwuliza.

Dada aliwasimulia kaka zake yote aliyoelezwa na Jitu. Ila aliwafafanulia kuwa itakuwa vigumu sana kumfikia ndege  yule. Kaka mkubwa akasema, “Mimi nitakwenda kumleta ndege huyo.” Dada yake akamkatalia, “Usiende huko kuna matatizo hutarudi.”

“Hapana lazima nitakwenda, ilimradi uniandalie chakula.” Chakula kilipokuwa kimeandaliwa kweli, kaka mkubwa akaanza safari, alipanda punda. Alipofika mbali, aliiona nyumba, akabisha hodi. Akakubaliwa na bibi kizee. Baada ya kusalimiana, yule kaka alimwuliza yule bibi   kizee, “Tafadhali nionyeshe njia iendayo kwa yule ndege.”

Bibi kizee alitia mashaka kama kweli angeweza kufika huko.  Wengi wameshindwa, na hawakurudi.”

Mama, tafadhali unionyeshe tu njia hiyo ili niende,”kaka alibembeleza. Mwishowe, bibi kizee alimkumbalia. Akamkabidhi mpira (nhega) na kumwambia, “mpira huu ndio utakaokufikisha huko, na mahali utakaposikia ndege wakiimba, ujue kuwa umefika. Hapo ndipo utakaposikia sauti ya kukujaribu na kukudhihaki. Usisikilize wala kuangalia nyuma. Ukigeuka na kuangalia nyuma utakuwa jabali jeusi.”

Kijana aliutumia ule mpira hadi akafika mahali ambapo ndege atapatikana. Hapo aliyaona majabali meusi mengi  sana, na huku  ndege wakipiga kelele kwa mbali kidogo. Akaanza kupanda juu ya jabali. Alipokuwa katikati aliisikia sauti kutoka pande tofauti ikiuliza,  “we kijana, unakwenda wapi?” sauti nyingine ikafoka, “mpigeni kijana huyo!” sauti nyingine iliamuru, “muueni huyo! Muueni huyo!” Baadaye kijana yule aliangalia nyuma na papo hapo akageuka jabali jeusi.

Huku nyumbani walingoja siku nyingi  bila kumuona. Mwishowe na mwingine alianza safari na kwenda huko. Naye aliangalia nyuma, akawa jabari jeusi. Dada yao akabaki peke yake tu.

Baadaye aliondoka naye kwenda huko. Akavaa nguo za kiume. Akafika pale kwa bibi akamwambia wewe si unafanana kama mwanamke utaweza kweli? Juzi juzi wamepita vijana wawili lakini hawakurudi. “Sembuse na wewe.” Haya huu mpira uende.

Kweli akaenda huyo msichana. Alipofika akatelemka kwenye punda yake, akachukuwa pamba akajaza kwenye masikio, akaanza kwenda aliko ndege. Ikaanza kelele tena. Mkamateni, muuweni, mchomeni. Aliposikia  hivyo, msichana alienda tu.

Mwishowe akaipata akaiambia “nimekupata ndege wangu.” Alikuta ndege wengi wanaimba mwenyewe alikuwa kwenye katundu kazuri  akamchukua. Pale alipokuwa akishuka akaiambia “ndugu zangu  wamepotelea hapa nitawaona namna gani?” Ndege akamwabia chukua kibuyu cha maji uende kunyunyuzia wataamka tu.”

Kweli alifanya kama alivyoambiwa. Wakatoka watu wengi, mpaka akawapata na kaka zake. Watu wengi walifurahi mno. Wakamtukuza msichana yule.

Wakawa wamerudi kwenda kwa yule bibi kizee, wakakuta amefariki. Wakamzika, wakasambaa kila mmoja akaenda nyumbani kwake. Wao nao wakaenda nyumbani na dada yao. Kweli yule ndege aliwalinda katika uhai wao.

ENGLISH: THREE ORPHAN OFFSPRINGS

There were three children, two boys and their sister. Both of their parents died. They were left alone in a very nice house. They lived happily. When they grew up, the young men became wildlife hunters. They were leaving her sister at home. One day the girl was visited by a thing at home. The thing asked her,

“You girl here how many are you?”

“We are three, I and my brothers,” the girl answered.

“Where have your brothers gone?” It asked.

“They have gone to hunt wild animals!” she answered.

It praised, “You look very good. Your house is good. But one thing is missing.”

“What is missing?” she asked.

“If you find a singing music bird, your house will be very good. It will also help you in your troubles.” It said.

“Where are we going to find tchild-1565202__340he bird?” She asked.

“The bird is a little farther, and to find it, is difficult, because it has its guards. It lives in the middle of the wild and the way to reach it has many obstacles.”  It answered.

When such thing finished saying it disappeared. The girl did not see it again. When her brothers returned they found their sister sad and unhappy.african-child-2578556__340

“Why are you so sad like that Sister? Their brothers asked her.

Their sister explained to them all which the thing told her. However, she eraborated to them that, it will be so difficult to reach that bird. The elder brother said, “I will go to bring that bird.” His sister dinied him, “do not go there, because there are broblems. Otherwise you will not come back.”

“I have to go, provided that you prepare for me some food to eat.” He said. When the food was prepared, the big brother started the trip, climbing a donkey. When he got off, he saw the house, and he knocked at the door. He was accepted by an old lady. After greeting her, he asked her, “Please show me the way which goes to the bird.”

An old lady was so frustrated that he could actually get there. “Many have failed, and have not returned.” She said.elderly-3400597__340

“Mom, please show me the way so that I can go”, “He insisted. Finally, an elderly lady embraced him. She handed him a ball (steam) and said, “This ball will bring you there, and where you will hear the birds singing, know that you have arrived. There you will hear a voice of temptation ridiculing you. Do not listen to or look back. When you turn around and look back you will be a black pebble.”child-279975__340

The boy used the ball up to the point where the bird was available. There he saw a lot of black rocks, and the birds shouting at a distance. He began to climb on top of the jungle. While in the middle he heard a voice from different sides asking, “Boy, where are you going?” Another voice shook, “beat the boy!” Another voice commanded, “take him! The visitor! “Later the boy looked back and immediately turned into the black pebble.

While at home they waited many days without seeing him. Eventually the other started a journey and went there. And he looked back, became a black glitter. Their sister remained alone.

Later she left going there. She put on her mantles. When she came to the lady, she said to her, ‘did you not look like a woman would really be? Summer nights have passed two young men but they did not return. “Do not smoke with you.” Let this ball go.

Yes, the girl went. When she ran off her donkey took cotton and filled it with her ears and began to go to the bird. It started to cry again. ‘Catch her, come in, in the throat.’ When she heard that, the girl just went.

Eventually she found it and told it “I had found my bird.” She found many birds singing, herself was on good luggage and she took it. As she came down and said, “When did my brothers come here, how can I see them?” The bird approached her to pick up a sponge and go to the cushion to get up.”

She actually did as she was told. They came out of many people, until she found them and her brothers. Many people were very happy. They glorified the girl.

They went back to the old lady, and found her dead. When they buried her, they went each one to his/her home. They went home with their sister. Indeed the bird protected them in their lives.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.