Sukuma Sayings

970. HENAHO HASONGOMAJI.

Isongomaji li lipande ilo lililyagukamaaja. Ilihoyi ndimu imo iyo ikolile na nzob’e. Indimu yiniyo, ulu yubhona ginhu igajilolelaga mpaga jugajimila kunguno ya gujikamalila bhuli jene ijo ili jibhona. Hungwene aho yabhonelaga igahayigwa giki, “henaho hasongomaji.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo agajimijaga ikanza lyakwe bho gukamala bhuli hene aho bhanhu bhakwilaga, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agajaga aho bhisumbijaga abhanhu agilolela bhuli jene ijo jilitiwa hoyi, mpaka okeleja ugutumama imilimo yakwe kunguno ya bhukamazu bhokwe bhunubho. Uweyi agapandikaga makoye gagugayiwa ijiliwa aha kaya yakwe, kunguno ya kulijimija ilikanza lyakwe ilya kutumama milimo bho gukamalila ginhu ija nduhu solobho yoseyose, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga ni ndimu iyo igajimijaga likanza lyayo bho gukamalila bhuli jene ijo ili jibhona, kunguno nuweyi agalijimijaga ili ilikanza lyakwe bho gukamalila ginhu ijo jidina solobho, umuwikaji bhokwe. Hunagwene agayombaga giki, “henaho hasongomaji.”

Akahayile kenako kalanga bhanhu higulya ya gutumila ikanza lyabho bho gutumama milimo na guleka gukamalila mihayo iyo idina solobho ubhubhoyi, kugiki bhadule gupandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho.

Kumbukumbu 30:15-20.

KISWAHILI: MAHALI HAPA PANASTAAJABISHA.

Mahali pa kustaajabhisha ni sehemu yile inayoshangaza watazamaji wake. Kuna mnyama poli anyefanana na punda. Mnyama huyo, akiona kitu hukiangalia kokote kiendako mpaga kinapotea kwa sababu ya mshangao wake huo. Ndiyo maana pale alipoangalia huitwa, “mahali hapa panastaajabisha.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huupoteza muda wake kwa kushangaa kila sehemu wanapokusanyika watu, katika maisha yake. Mtu huyo, huenda pale wanapokusanyikia watu hao na kuangalia kile kilichopo pale mpaka anachelewa kuyatekeleza majukumu yake, kwa sababu ya kushangaa kwake huko. Yeye hupata matatizo ya kukosa chakula katika familia yake kwa sababu ya kuupoteza bure muda wake huo wa kufanya kazi, kwa kushangalia vitu visivyo kuwa na faida, maishani mwake.

Mtu huyo, hufanana na yule mnyama anayepoteza muda wake kwa kungalia kila kitu anachokiona, kwa sababu naye hupoteza muda wake kwa kushangaa kitu kisicho na faida, maishani mwake. Ndiyo maana yeye husema kwamba, “mahali hapa panastaajabisha.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kutumia muda wao kwa kufanya kazi badala ya kushangaa vitu visicho na faida kwao, ili waweze kupata mafanikio mengi, maishani mwao.

Kumbukumbu 30:15-20.

africa-1211

mustard-

ENGLISH: THIS IS A WONDERFUL PLACE.

A place of wonder is the part that amazes its viewers. There is an animal that looks like a donkey. This animal continues looking at what it sees to the point of disappearing because of its surprise. That is why the place resembles to it people call it that, “this is a wonderful place.”

This saying is likened to a man who wastes his time by marveling at every place where people gather in his life. This man goes to where the people are gathering and looks at what is there until he is late in carrying out his duties, because of his wondering at whatever he sees. He suffers from famine in his family because of wasting his free time of working by cheering for worthless things instead of working seriously in his family.

This man resembles the creature that wastes its time by looking at everything which it sees, because he also wastes his time by marveling at something useless which sees in his life, instead of using his time for working. That is why he says that, “This is a wonderful place.”

This saying imparts in people an idea on how to spend their time by working seriously instead of wondering about things that are not useful for them, so that they can have more success in their lives.

Deuteronomy 30: 15-20.

festival-

968. UMUNHU NG’WENUYU ADINIKUJO UKUBHANHU NULU ATINILANGE.

Ilikujo kalikikalile ka gubhitilaga ya wiza abhanhu bho gubhambilija chiza umumakoye gabho. Ilikujo linilo ligang’winhaga widohya bho gutumama milimo chiza uyo alinalyo.

Aliyo lulu uyo adinalyo ilikujo linilo, agashoshiyagwa kubhabyaji bhakwe kugiki aginhiwe bhupya ililange linilo, kunguno adalangilwe nzila ja gwikala chiza na bhanhu. Hunagwene abhanhu bhang’wilaga giki, “umunhu ng’wenuyu adinikujo ukubhanhu nulu adinilange.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli ng’waniki uyo otolwa ugabhadunya nulu ugabhalemela ukubhutolwa bhokwe, [ukubhukwiye]. Umunhu ng’winuyo, agitaga mihayo yabhubhi ukubhiye iyo ilikihamo na gubhadosa, bho gubhabyeda sagala kunguno ya bhugokolo bhokwe ugutumama imilimo, na nhinda jakwe jinijo, umukikilalie kakwe. Uweyi agashoshiwagwa kung’wawe kunguno ya gugayiwa ililange lya gubhakuja abhanhu abho agikalaga nabho bhenabho, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nuyo adinikujo nulu ililange ilya gwikala  na abhanhu, kunguno nuweyi adalangilwe ililange linilo ilya gwikala na bhanhu chiza, umukikalile kakwe. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, “umunhu ng’wunuyu adinikujo ukubhanhu nulu atinilange.”

Akahayile kenako, kalanga bhabyaji higulya ya kubhalanga abhana bhabho ikujo lya gwikala na bhanhu chiza, kugiki bhadule kujibheja chiza, ikaya jabho, umuwikaji bhobho.

Kutoka 20:12.

Mithali 9:10.

KISWAHILI: MTU HUYU HANA HESHIMA KWA WATU WALA HANA MAADILI MEMA.

Heshima ni namna ya kuishi vizuri na watu kwa kuwasaidia bila majivuno. Heshima hiyo, humpatia unyenyekevu wa kuyatekeleza majukumu yakwe vizuri yule aliye nayo.

Lakini yule asiye nayo, hiyo heshima hurudishwa kwa wazazi wake ili akafundishwe upya heshima hiyo, kwa sababu hana maadili hayo mema ya kumwezesha kuishi vizuri watu. Ndiyo maana watu husema kwamba, “mtu huyu hana heshima kwa watu wala hana maadili mema.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa msichana yule aliyeolewa akaenda kushindikana kule ukweni kwake. Msichana huyo, hutenda maovu ya kuwadharau watu kwa kuwafanyia kiburi na uvuvi wa kutokufanya kazi, kwa sababu ya kukosa maadili hayo mema kutoka kwa wazizi wake. Yeye hurudishwa nyumbani kwa wazazi wake ili akafundishwa upya, kwa sababu hana maadili hayo mema ya kumwezesha kuishi na watu kwa heshima, maishani mwake.

Msichana huyo hufanana na mtu yule asiyekuwa na heshima wala maadili mema kwa watu, kwa sababu naye huwadharau watu wa ukweni kwake, kutokana na kukosa maadili na heshima hiyo ya kumwezesha kuishi vizuri na watu. Ndiyo maana watu humwambia kwamba, “mtu huyu hana heshima kwa watu wala hana maadili mema.”

Msemo huo, hufundisha wazazi juu ya kuwalea watoto wao kwa kuwapatia maadili mema ya kuwawezesha kuishi vizuri na watu, ili waweze kuzilea na kuziendeleza vizuri, familia zao, maishani mwao.

Kutoka 20:12.

Mithali 9:10.

model-1

ENGLISH: THIS PERSON HAS NO RESPECT FROM PEOPLE AND HAS NO MORALS.

Respect is a way of living well with people by helping them without pride. Such honor, in turn, gives a person humility for carrying out well his duties.

But the one who does not have this honor is returned to his/her parents so that he/she can be re-taught that honor, because he/she does not have the good values ​​which necessary for living well with the people. That is why people say that, “This person has no respect from people and has no morals.”

This saying is likened to a married woman who went on a rampage. This girl, on the other hand, commits atrocities by insulting people, making them proud and idle fishing, because of the lack of good values ​​from her parents. He is sent home to her parents to be re-educated, because of not having those good values ​​for living peacifly with people in his life.

This girl is like the man who has no respect for the people, because she also despises the people who belong to her, due to the lack of morals and respect that will enable her to live well with people. That is why people say to her that, “This person has no respect from people and has no morals.”

This saying teaches parents about raising well their children by giving them good values ​​enough to enable them live well with people, so that they can nurture and develop well, their families, in their lives.

Exodus 20:12.

Proverbs 9:10.

965. NG’WENUYO WITALWA.

Akahayile kenako, kahoyelile munhu uyo abyalwa aliheke na bhiye akahaya yiniyo. Munhu ng’wunuyo, adikolile na bhiye aliyo bhali bha myaji umo, kunguno uweyi alina ndili yape yiyene kutinda abhiye. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, “ng’wenuyo witalwa.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo, agabhakomanyaga abhanhu bho gulola ndili jabho, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agikalaga na bhudoshi bho gubhadalaha abhanhu abho bhali na ndili iyo adaitogilwe uweyi. Uweyi agadumaga uguyilela chiza ikaya yakwe kunguno ya bhudoshi bhokwe bhunubho, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga na bhanhu abho bhamonaga witalilwe uyo obyalwa ope iyine akaya yiniyo, kunguno nuweyi agabhakomanyaga abhanhu bho gulola ndili jabho. Hunagwene agayombaga giki, “ng’wenuyo witalwa.”

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya kuleka nhungwa ja gubhakomanya abhanhu kunguno ya rangi jabho, kugiki bhadule gwikala kihamo na bho mholele, umuwikaji bhobho.

Wagalatia 6:10.

Yakobo 5:19-20.

Mathayo 9:9-13.

KISWAHILI: HUYO YUKO TOFAUTI NA WENZAKE.

Msemo huo, huongelea juu ya mtu aliyezaliwa akiwa tofauti na wenzake walioko kwenye familia hiyo. Mtu huyo, hafanani na wenzake waliozaliwa na mzaji mmoja, kwa sababu yeye ana ngozi nyeupe kuliko wenzake. Ndiyo maana watu humwambia kwamba, “huyo yuko tofauti na wenzake.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huwabagua watu kwa kuangalia rangi zao, katika maisha yake. Mtu huyo, ana majivuno ya kuwadharau watu walio rangi tofauti na yake. Yeye hushindwa kuilea vizuri familia yake, kwa sababu ya majivuno yake hayo, maishani mwao.

Mtu huyo, hufanana na watu wale waliomuona ametofautina na wenzake yule aliyezaliwa na akiwa na ngozi nyeupe pekee yake, kwa sababu naye huwabagua watu kwa sababu ya rangi zao. Ndiyo maana husema kwamba, “huyo yuko tofauti na wenzake.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuachana na tabia ya kubagua watu kwa sababu ya rangi zao, ili waweze kuishi kwa umoja na amani, maishani mwao.

Wagalatia 6:10.

Yakobo 5:19-20.

Mathayo 9:9-13.

africa-2

kenya-2

ENGLISH: HE/SHE IS DIFFERENT FROM HIS/HER FELLOWS.

The overhead saying refers to a person who is born different from his or her family members. This man is not like his fellow children ​​who are born by the same parents, because of having whiter skin than his fellows. That is why people say to him that, “he/she is different from his/her fellows.”

This saying is likened to a person who discriminates against people on the basis of their race or ethnic background. This man is proud of looking down on people who have different race. He fails to raise his family well, because of his pride in lives.

This person is like those people who saw such white skin child as different from his fellows, because he also discriminates against people because of their color. That is why they say that, “he/she is different from his/her fellows.”

This saying teaches people about stopping the habit of discriminating against people because of their race, so that they can live in unity and peace, in their societies.

Galatians 6:10.

James 5: 19-20.

Matthew 9: 9-13.

964. SHOKAGA NUMA HIGALAGALO.

Olihoyi namhala umo uyo agingila kulilwande lo bhatale ulo alidinashishiwa na bhiye. Unamhala ng’wunuyo, agakakilila akikalile kamzengo gokwe, kunguno abhanamhala bhalina kikalile kabho. Uweyi oli wigele lya higalagalo ili lidinashikilijiwa ukubhatale. Hunagwene bhagang’wila giki, “shokaga numa higalagalo.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo agitulaga mu luganda ulo ludi lokwe, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agigulaganyaga umubhanhu abho bhadulile kumsagambuja ikaya yakwe, kunguno ya gugayiwa witegeleja, umukikajile kakwe. Uweyi, ugipondaga soni ng’winikili kunguno ya wigulanya bhokwe ubho gugayiwa witegeleja bhunubho, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nu namhala uyo agingila muligele lya bhatale aliyo aliyo aliohigalagalo duhu, kunguno nuweyi agigulanyaga mu ligele ilo lidilyakwe, umubhutumami bhobho bhunubho. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, “shokaga numa higalagalo.”

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya kuleka nhungwa ja gwituula mumagele ga bhatale ayo gadigabho, kugiki bhadule gwitongela chiza, umuwikaji bhobho.

Mathayo 22:11-14.

Luka 14:22-24.

KISWAHILI: RUDI NYUMA SEBULENI.

Alikuwepo mzee mmoja aliyeingia kwenye chumba ambacho hajapitishwa na wenzake. Mzee huyo, alivunja kanuni za wazee wa kijiji chake, kwa sababu wazee hao, wana kanuni za kumwingiza kwenye kundi la wakubwa mzee anayesitahili. Yeye alisitahili kuishi sebuleni kwa sababu hajaingizwa rasmi huko. Ndiyo maana wazee hao walimwambia kwamba, “rudi nyuma sebuleni.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye hujichanganya kwenye kundi lisilo lake, katika maisha yake. Mtu huyo, hujichanganya kwa watu wanaoweza kumharibia familia yake, kwa sababu ya kukosa umakini, katika utekelezaji wa majukumu yake. Yeye hujiaibisha mwenyewe kwa sababu ya kutokuwa makini kwake, maishani mwake.

Mtu huyo, hufanana na yule mzee aliyejiingiza kwenye kundi la wakubwa ambalo hajaingizwa rasmi, kwa sababu naye hujichanganya kwenye kundi lisilo lake, katika utendaji wake wa kazi. Ndiyo maana watu humuambia kwamba, “rudi nyuma sebuleni.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuachana na tabia za kujiingiza kwenye makundi ya wakubwa yasiyo yao, ili waweze kuongozana vizuri, maishani mwao.

Mathayo 22:11-14.

Luka 14:22-24.

people-111

maasia-

ENGLISH: RETURN BACK TO THE LIVING ROOM.

There was an old man who entered a room of elders before being officially initiated to it by them. This old man broke the rules of the elders of his village, because those elders have various rules for including him in the group of elders as a worthy elder. He deserved to live in the living room because he was not officially initiated to it. That is why the elders ordered him to “return back to the living room.”

This saying is applied to a person who associates himself with a group that is not his own in life. This person in turn confuses himself with people who can ruin his family, because of a lack of focus in fulfilling his duties. He becomes ashamed of himself because of his carelessness in life.

This person resembles to the old man who joined a group of elders before being officially included in it, because he also associates himself with a group that is not his own in his daily activities. That is why the elders order him to “return back to the living room.”

This saying teaches people on giving up the habits of indulging in non-adult groups, so that they can get along well with family members in their societies.

Matthew 22: 11-14.

Luke 14: 22-24.

kenya-22

962. UNENE MAYU YAB’ILUNILEMELA.

Akahayile kenako, kahoyelile bhulemelwa bho gutumama nimo bho ng’wa munhu uyo omala nguzu. Umunhu ng’wunuyo alina nguzu ja gutumama milimo mingi aho oli atali ndoo. I haha jashilile nguzu jinijo kunguno ya bhukuji bhokwe. Hunagwene agayombaga giki, “unene mayu yab’ilunilemela.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo wambilijaga bhanhu bhingi aho olinsab’i, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, ojitumilaga isabho jakwe bho gubhambilija abhanhu abho bhali na makoye, guti bhanamhala na bhagikulu, kunguno bhadinajo nguzu ya gubhapandikalila ijiliwa jabho. Uweyi wikalaga na bhanhu bhingi abho obhambilijaga mpaga jushila isabho jakwe jinijo, kunguno ya bhutogwa bhokwe ubho oli nabho ukubhiye, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nuyo otumamaga milimo mingi aho alina nguzu, kunguno nuweyi obhambilijaga bhanhu bhingi aho alinajo isabho, mpaga jushila nose, umukikalile kakwe. Uweyi obhalangaga abhanhu abho bhali na sabho gujitumila isabho jinijo bho gubhambilija abhichabho, kunguno uweyi amala inguzu ja gwendelea guyitumama imilimo yiniyo. Hunagwene agayombaga giki, “unene mayu yab’ilunilemela.”

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya kujitumila inguzu ni sabho jabho bho gubhambilija abhakuji, na bhichabho abho bhali na makoye, kugiki bhadule gugamala wangu amakoye genayo, umuwikaji bhobho.

Yshua Bin Sira 3:1-9.

Waefeso 6:1-2.

KISWAHILI: MIMI MAMA IMEANZA KUNISHINDA.

Msemo huo, huongelea juu ya kushindwa kufanya kazi kwa mtu aliyeishiwa nguvu alizozitumia kuzitekelezea kazi hizo. Mtu huyo, alikuwa na nguvu za kufanya kazi nyingi alipokuwa kijana. Yeye hawezi kuzifanya Kazi hizo sasa kwa sababu ameishiwa nguvu baada ya kufikia umri wa uzee. Ndiyo maana husema kwamba, “mimi mama imeanza kunishinda.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye aliwasaidia watu wengi alipokuwa tajiri, katika maisha yake. Mtu huyo, alitumia mali yake kwa kuwasaidia wazee na wengine waliokuwa na matatizo, kwa sababu ya kuwajali watu wake kiasi cha kutosha kuwapatia chakula. Yeye aliishi na watu wengi hadi akazimaliza mali zake hizo, kwa sababu ya upendo alio nao kwa wenzake, maishani mwake.

Mtu huyo, hufanana na yule aliyefanya kazi nyingi alipokuwa na nguvu, kwa sababu naye aliwasaidia watu wengi alipokuwa tajiri, katika maisha yake. Yeye huwafundisha watu walio na mali juu ya kuwasaidia wenzao, kwa sababu yeye ameishiwa uwezo wa kuzifanya kazi hizo. Ndiyo maana huwaambia watu kwamba, “mimi mama imeanza kunishinda.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuzitumia mali na nguvu zao kwa kuwasaidia wazee na wenzao walioko kwenye mazingila magumu, ili waweze kuyamaliza haraka matatizo hayo, maishani mwao.

Yshua Bin Sira 3:1-9.

Waefeso 6:1-2.

woman-111

african-old

ENGLISH: WORKS HAVE BEGUN TO OVERWHELM ME MOTHER.

The above saying refers to the inability of a person to do the works which he used to before because of growing old. This person had mush energy enough perform many of those tasks when he was still young. He is now powerless to do those tasks because of losing his strength after reaching old age. That is why he says, “Works have begun to overwhelm me mother.”

This saying is compared to the man who helped many people when he was rich, in his life. This man spent his resources for supporting the elderly and others who were in need, out of concern for his people. He lived with many people in his family until he finished his possessions, because of the love he had for his family members.

This man is like the man who worked hard when he was strong, because he also helped many people when he was rich, in his life. He teaches rich people on how to help others out of love. Nonetheless, he has lost the ability to do those things. That is why he tells people that, “Works have begun to overwhelm me mother.”

This saying teaches people on how to use their wealth and power by helping the elderly and others who are in difficult situations, so that they can quickly solve their problems in lives.

Joshua Bin Sirach 3: 1-9.

Ephesians 6: 1-2.

portrait-of-a-black-man-