1093. GUB’I GOSE.

Imbuki ya kahayile kenako ingilile kubhuhambi bho minyembe bho munhu nebhe. Umunhu ng’wunuyo, ohambaga minyembe umuchalo ja Ng’watuma kunguno oliayidebhile isolobho ya minyembe yiniyo, umukikalile kakwe.

Aliyo lulu, abhanhu bha muchalo jinijo, bhang’wilaga giki alinoja duhu iki bhiganikaga giki agucha uyileka iminyembe itali ugwandya ugupya. Hunagwene bhang’wilaga giki, “gub’i gose.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo agiyumilijaga gwita mihayo ya wiza mumo bhagandalahija abhanhu umukikalile. Umunhu ng’wunuyo, agatumamaga milimo yakwe chiza na gubhambilija abhanhu gwikala kihamo, kunguno ya bhutogwa bhokwe ubho alinabho ukubhanhu bhakwe bhanabho, umuwikaji bhokwe. Uweyi agapandikaga sabho ninghi aha kaya yakwe ijo agajitumilaga gubhambilija nabho bhagandalahijaga umubhutumami bhokwe bhunubho.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nuyo ohambaga minyembe ukunu bhalindahalahija abhanhu, kunguno nuweyi agiyumilijaga gwita mihayo ya wiza, mumo bhagandalahija abhanhu, umuwikaji bhokwe. Hunagwene abhanhu bhenabho bhagang’wilaga giki, “gub’i gose.”

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya gwiyumilija gwita mihayo ya wiza bho nduhu gudilila mihayo ya gudalahijiwa na bhichabo, umubhutumami bhobho, kugiki bhadule gupandika matwajo minghi umuwikaji bhobho.

Waroma 3:9-12.

Luka 13:31-35.

KISWAHILI: KUBAYA KOTE.

Chanzo cha msemo huo, kilianzia kwenye upandaji wa miti ya miembe wa mtu fulani. Mtu huyo, alikuwa akiipanda miti hiyo ya miembe kwenye kijiji cha Ng’watuma kwa sababu alikuwa anazielewa faida za miembe hiyo katika maisha yake.

Lakini basi, watu wa kijiji hicho, walimwambia kwamba atakufa kabla miti hiyo ya miembe haijaanza kutoa matunda yake. Ndiyo maana walimwambia kwamba, “kubaya kote.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huvumilia kutenda mema hata kama watu watamdharau kiasi gani, katika maisha yake. Mtu huyo, huyatekeleza majukumu yake vizuri, na kuwasaidia watu kuishi pamoja kwa sababu ya upendo wake kwao, maishani mwake. Yeye hupata mafanikio ya kuwa na mali nyingi ambazo huzitumia kuwasaidia hata wale wanaomdharau katika utekelezaji wa majukumu yake hayo.

Mtu huyo, hufanana na yule mpandaji wa miti ya miembe ambaye watu walimdharau, kwa sababu naye huvumilia kwa kuendelea kutenda mema hata kama watu watamdharau kiasi gani, katika maisha yake. Ndiyo watu hao humwambia kwamba, “kubaya kote.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuvumilia kutema mema bila ya kujali maneno ya kudharauliwa na wenzao, katika utekelezaji wa majukumu yao, ili waweze kupata mafanikio mengi, maishani mwao.

Waroma 3:9-12.

Luka 13:31-35.

mango-tree-321075__480

ENGLISH: EVERYWHERE IS BAD.

This saying started from someone’s planting of mango trees. There was a man was planting mango trees in the village of Ng’watuma because he understood the benefits of them in his life.

But then, the people of that village, considered his work as a wastage of time by telling him that he could die before the mango trees begin to produce their fruits. That is why they told him that, “everywhere is bad.”

This saying is equaled to a person who endures to do good deeds no matter how people despise him, in his life. Such person performs his duties well, and helps people to live together because of his love for them, in his life. He achieves success of having many resources that he uses to help even those who despise him in the implementation of his duties.

This person resembles the mango planter whom people despised, because he also perseveres by continuing to do good deeds no matter how people look down on him, in his life. That is why those people tell him that, “everywhere is bad.”

This saying teaches people on how to tolerate spitting good deeds regardless of the disparaging words of their peers in fulfilling their duties, so that they can get a lot of success, in their lives.

Romans 3:9-12.

Luke 13:31-35. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.