803. IJIGWILILE MUMABHU JITASHILAGA UGUFULWA.

Iginhu ulu jugwila mumabhu jigakulikaga noyi. Ung’winikili ojo iginhu jinijo agajisolaga wandya gujingija amabhu genayo bho gugafula. Umunhu ng’wunuyo, agishokelaga mara hingi ugujifula iginhu jakwe jinijo, kugiki aginje  pye amabhu genayo. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “ijigwilile mumabhu jitashilaga ugufulwa.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo agamanaga ushokela gwita miito ga bhubhi, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agolechaga nhungwa ja bhubhi kunguno ya miito gakwe genayo ayo gadigawiza. Uweyi adebhile igiki, inhungwa jakwe jinijo jidijawiza kunguno jigang’wenhelejaga gubyedwa na bhiye. Giko lulu, agikomeja ugujileka inhungwa jinijo bho gulomba bhulekejiwa ukubhiye abho agabhahulilaga, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga ni ginhu ijo jigagwila mumabhu genjiwa bho gufulwa amabhu genayo, kunguno nuweyi agahubhaga olomba bhulekejiwa ukubhiye abho abhahubhilaga, umuwikaji bhokwe. Hunagwene agabhawilaga abhanhu giki, “ijigwilile mumabhu jitashilaga ugufulwa.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya guleka nhungwa ja gushokela gwita miito ga bhubhi, umukikalile kabho, kugiki bhadule gwikala bho mholele na bhichabho, umuwikaji bhobho.

Luka 13:1-5.

Luka 15:17-19.

KISWAHILI: KIANGUKACHO MAJIVUNI HAKIISHI KUPULIZWA.

Kitu kikiangukia kwenye majivu huchafuka sana. Mwenye kitu hicho hukiokota na kuanza kukiondolea majivu hayo, kwa  kukipuliza. Mtu huyo, hurudia kukipuliza mara nyingi kitu chake hicho, ili ayaondoe majivu hayo yote. Ndiyo maana watu husema kwamba, “kiangukacho majivuni hakiishi kupulizwa.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huwa anarudia kutenda maovu, katika maisha yake. Mtu huyo huonesha tabia mbaya kwa kutenda matendo maovu. Yeye anaelewa kwamba, tabia yake hiyo mbaya humpelekea kudharauliwa na wenzake. Hivyo basi, huwa na anajitahidi kuomba msamaha kwa wenzake aliowakosea, katika maisha yake.

Methali hiyo, hufanana na kitu kilichoangukia kwenye majivu kikasafishwa kwa kupulizwa, kwa sababu naye huwakosea wenzake na kuwaomba msamaha, maishani mwake. Ndiyo maana yeye huwaambia watu kwamba, “kiangukacho majivuni hakiishi kupulizwa.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuachana na tabia ya kurudia kutenda maovu, katika maisha yao, ili waweze kuishi kwa amani na wenzao, maishani mwao.

Luka 13:1-5.

Luka 15:17-19.

food with ashes

eating

eating2

ENGLISH: WHAT FALLS ON ASHES DOES NOT STOP TO BE BLOWN AWAY (IT COSTS MUCH TO MAKE CLEAN SOMETHING THAT WAS TAINTED).

When something falls on ashes becomes very dirty. The owner of it picks it up and begins to remove the ashes by blowing them away. This person, on the other hand, repeatedly blows the object for removing all the ashes. That is why people say that “what falls on ashes does not stop to be blown away (it costs much to make clean something that was tainted).”

This proverb is compared to a person who repeatedly commits evil deeds in life. Such person shows evil attitudes by doing them. He/she understands that his/her evil habits have led to the point of being despised by others. Therefore, he/she often tries to apologize to them for those evils in life.

This person is like something that fell on ashes and was cleansed by blowing, because he/she also offends others by doing evils and apologizes to them in daily life. That is why he/she tells people that “what falls on ashes does not stop to be blown away (it costs much to make clean something that was tainted).”

This proverb imparts in people an idea of stopping evil deeds which they repeat in their lives, so that they can live in peace with each other, in their daily lives.

Luke 13: 1-5.

Luke 15: 17-19.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.