43. Wabudulilwa Ngabhuji

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

1. Bhudugu bhukabhulagwa na nyama ya kudaswa. Bhalilya nyama kihamo namhala adugije kundasa, kung’ongeja nyama. Kwidasa nimo gwa bhose, nulu nyama adugije kundasa ngw’iye lulilumeng’ho lwa kwitogwa.

2. Ng’ombe yucha ha bhuzenganwa, bhitambulila, tubhinhe bhazenganwa nyama bhakazuge bhalye. Hukudaswa, lumeng’ho lwa kwitogwa, kutuma bhaha kaya bhabhatwalile bhazenganwa nyama.

Bhadugu bhaha kaya iyo yadasagwa, bhigwa giki bhadasagwa aliyo bhalema kubhinha bhalihaya giki tadasagwa kado itigelile bhise duhu tutudula kung’winha.

Bhinga ho bhasayaga, bhudugu ki wakutugopa nyama, lyacha na libhudugu. Bhudugu bhukabhulagwa na nyama ya kudaswa.

• Kuganganikwa kwinhwa nyama ningi.
• Kujimva kwinhwa nyama ndo ngabhuji njimbani.

Kiswahili: Umeoneshwa Matako Na Mgawaji

  1. Uhusiano wa damu huvunjwa na nyama ya kuongezewa. Hali kama hiyo ilitokea wakati wa kula. Mzee na wazee wenzake waliweza kuongeza nyama kwa moja kwao na kuwagawia wengine. Kugawana nyama ni kazi ya wote, mtu anaweza kuongeza nyama nyingine. Kitendo hicho huchukuliwa kama ishara ya upendo.
  2. Kama ng’ombe akichinjwa kwenye familia fulani watu wa pale waliambiana, “Hebu tuwapelekee majirani zetu kwa ajili ya kupika na kula.” Kuongeza nyama kwa mtu mwingine, ni ishara ya upendo, “hebu tutume watu kutoka nyumbani kwetu wawapelekee nyama majirani.

Ndugu wa familia ambayo nyama imeongezwa walifurahi kama nyama hiyo ilikuwa kubwa sana kwao kuigawana. Lakini kama nyama hiyo iliyoongezwa kwao ilikuwa kidogo, walikataa kuhudhuria mwaliko mwingine wa kutoka kwenye familia hiyo. Hali kama hiyo imesababisha kufunjika kwa uhusiano wa hao ndugu.

Wale ambao walifikiria kuwa hawakutendewa vyema kwenye jambo hilo, waliamua kuacha kuitembelea familia hiyo, wakisema, “Ni undugu wa aina gani huo wa kupunjana. Undugu huo umevunjwa na nyama ndogo iliyoongezwa kwao.”

Kulazimishwa kupewa nyama nyingi.

Kugawiwa nyama ndogo – mgawaji ni mchoyo.

Kwa hiyo, kuoneshwa matako na mgawaji, maana yake ni kupewa nyama kidogo na mgawaji.

 

people eating food

ENGLISH: YOU HAVE BEEN SHOWN BUTTOCKS BY A MEAT DISTRIBUTOR

  1. Blood relations are broken by meat given by someone else. Such a situation usually occurs during eating. An elder and his fellow elders could share meat with one another by distributing pieces of meat to themselves. Sharing meat is the responsibility of all. Sharing meat was considered to be a sign of love.

2. Whenever a cow was slaughtered in the neighborhood, the people said to one another, “Let us give the meat to our neighbors so that they may cook and eat.” Giving meat to one another, is a sign of love, “Let us send people from our home to take meat to the neighbors.”

The relatives of the family to which meat has been given felt happy if such meat was big enough for them to share. However, if the meat given to them was little, the benefactors promised never to attend other invitations from the family that had given a small quantity of meat. Such a situation led to the disintegration of the relationship of relatives.

Those who considered they had been mistreated  left that place angrily saying, “What kind of relatives are they we have cut it off. The comradeship is broken by the little meat given to them.

     Being forced to be given a lot of meat.

     To be deprived of small meat, the supplier is a stingy.

Therefore, having been given the buttocks by the distributor means, having been given little meat by the distributor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.