43. Wabudulilwa Ngabhuji

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

1. Bhudugu bhukabhulagwa na nyama ya kudaswa. Bhalilya nyama kihamo namhala adugije kundasa, kung’ongeja nyama. Kwidasa nimo gwa bhose, nulu nyama adugije kundasa ngw’iye lulilumeng’ho lwa kwitogwa.

2. Ng’ombe yucha ha bhuzenganwa, bhitambulila, tubhinhe bhazenganwa nyama bhakazuge bhalye. Hukudaswa, lumeng’ho lwa kwitogwa, kutuma bhaha kaya bhabhatwalile bhazenganwa nyama.

Bhadugu bhaha kaya iyo yadasagwa, bhigwa giki bhadasagwa aliyo bhalema kubhinha bhalihaya giki tadasagwa kado itigelile bhise duhu tutudula kung’winha.

Bhinga ho bhasayaga, bhudugu ki wakutugopa nyama, lyacha na libhudugu. Bhudugu bhukabhulagwa na nyama ya kudaswa.

• Kuganganikwa kwinhwa nyama ningi.
• Kujimva kwinhwa nyama ndo ngabhuji njimbani.

Kiswahili: Umeoneshwa Matako Na Mgawaji

  1. Uhusiano wa damu huvunjwa na nyama ya kuongezewa. Hali kama hiyo ilitokea wakati wa kula. Mzee na wazee wenzake waliweza kuongeza nyama kwa moja kwao na kuwagawia wengine. Kugawana nyama ni kazi ya wote, mtu anaweza kuongeza nyama nyingine. Kitendo hicho huchukuliwa kama ishara ya upendo.
  2. Kama ng’ombe akichinjwa kwenye familia fulani watu wa pale waliambiana, “Hebu tuwapelekee majirani zetu kwa ajili ya kupika na kula.” Kuongeza nyama kwa mtu mwingine, ni ishara ya upendo, “hebu tutume watu kutoka nyumbani kwetu wawapelekee nyama majirani.

Ndugu wa familia ambayo nyama imeongezwa walifurahi kama nyama hiyo ilikuwa kubwa sana kwao kuigawana. Lakini kama nyama hiyo iliyoongezwa kwao ilikuwa kidogo, walikataa kuhudhuria mwaliko mwingine wa kutoka kwenye familia hiyo. Hali kama hiyo imesababisha kufunjika kwa uhusiano wa hao ndugu.

Wale ambao walifikiria kuwa hawakutendewa vyema kwenye jambo hilo, waliamua kuacha kuitembelea familia hiyo, wakisema, “Ni undugu wa aina gani huo wa kupunjana. Undugu huo umevunjwa na nyama ndogo iliyoongezwa kwao.”

Kulazimishwa kupewa nyama nyingi.

Kugawiwa nyama ndogo – mgawaji ni mchoyo.

Kwa hiyo, kuoneshwa matako na mgawaji, maana yake ni kupewa nyama kidogo na mgawaji.

people eating food

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.