30. Lugano: Sayayi na Nzabibu

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbith special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Sayayi akabhona nzabibu gwa wiza gulandilile ha ndugu, guli na matwajo ga wiza no, ugikindikila ulebhaho. Ugikindikila hangi na nguzu, aliyo walatudula kuyidima.

Bhuli lwikindiko lwakwe lose walebhaho ha wikindiki wa mbele bhado. Mizabibu yali isundelile ha ndugu, yali ya wiza hangi I hile. Aliyo sayayi uduma kuyipandika. Aho wamana gete gete atujipandika uhaya giki, natajitogilwe nijo mbisi.”

Kiswahili: Hadithi: Sungura Na Mzabibu

Sungura aliona mzabibu mzuri umetaambaa kwenye ukuta, una mazao mazuri mno, alirukia akapelea kuzifikia. Aliruka tena kwa nguvu zaidi, lakini hakuweza kuzifikia.

Kila rukio lake alipelea kufika pale alipofikia mwanzoni. Mizabibu ilikuwa imeegemea kwenye ukuta, ilikuwa mizuri mno na tena ilikuwa imeiva. Lakini sungura alishindwa kuifikia. Alipofahamu kweli kwamba hatazifikia alisema, “sizipendi hizi mpichi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s