793. AHO BHAGALILAGA BHADINGAGA HOYI.

Ahabhulilo bho jiliwa lilipande lya gubhabhilinga bhose abho bhagapandikilaga jiliwa hoyi. Olihoyi munhu uyo ahayaga gubhilinga lugiko kugiki adule guhoya chiza na bhanhu bhingi.

Umunhu ng’wunuyo, agabhasanga bhanhu bhalilya jiliwa abho bhagang’wila, “nzugu dulye japyagaga jiliwa ahenaha.” Uweyi agashosha, “nahene naliza dulye kihamo.” Uweyi agapandika wasa bho gubhalomela abhanhu bhenabho imihayo yakwe, kunguno bhali bhingi noyi.

Aho omala ugulya agabhuja, “gulihoyi nimo ki nayi ahenaha iki ng’wakwilaga chiniki?” Abhazengi bha hene bhagashosha, “Ahenaha bhadingaga abhanhu, kunguno jigazugagwa jiliwa bhuli lushigu ja gulya bhose abho bhatubhaga.” Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “aho bhagalilaga bhadingaga hoyi.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo, agaitumamaga mpaga oyimala imilimo iyo inganpandikilaga jiliwa, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agaidililaga chiza imilimo yiniyo, kunguno yigananhanijaga chiza ikaya yakwe. Uweyi agabhalangaga na bhanhu bhakwe inzila ja gwigulambigija uguitumama imilimo yabho, kugiki nabho bhabhapandikile jiliwa abhanhu bhabho.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga na bhanhu abho bhadingaga aho bhagalilaga jiliwa, kunguno nuweyi adailekaga imilimo iyo igampandikilaga jiliwa ja guilisha ikaya yakwe. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, “aho bhagalilaga bhadingaga hoyi.”

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya gwigulambija guitumama chiza imilimo yabho, iyo igabhapandikilaga jiliwa, umukikalile kabho, kugiki bhadule kupandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho.

Yohana 6: 26-27.

Yohana 6:68.

KISWAHILI: WANAPOLIA HAWAONDOKI HAPO.

 Sehemu ya kulia chakula ni mahali pa kujikusanyia wote wanaojipatia chakula pale. Alikuwepo mtu mmoja ambaye alitaka kuitisha mkutano ili aweze kuongea na watu wengi.

Mtu huyo, alikuta watu wakila ambao walimkaribisha wakisema, “njoo tule chakula kimeiva hapa.” Yeye alijibu, “sawa nakuja tule pamoja.” Yeye alipata nafasi ya kuwasimulia watu wale yale aliyokuwa amepanga kuwaeleza, katika mkutano huo, kwa sababu walikuwa wengi sana.

Alipomaliza kula, aliuliza, “kuna kazi gani hapa, ambapo wamekuja watu wengi hivi?” Wananchi wa hapo, walijibu, “hapa watu huwa hawaondoki kwa sababu, hupikwa chakula kila siku cha kuwalisha wale wanaojisikia njaa.” Ndiyo maana watu husema kwamba, “wanapolia hawaondoki hapo.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huzitekeleza vizuri kazi zile zinazompatia chakula, katika maisha yake. Mtu huyo, huzijali kazi zake hizo, kwa kuzitekeleza vizuri, kwa sababu hizo ndizo zimpatiazo mahitaji ya familia yake. Yeye huwafundisha watu wake namna ya kuongeza bidii ya kuyatekeleza vizuri majukumu yao, ili waweze nao kujipatia mahitaji yao ya kila siku.

Mtu huyo, hufanana na watu wale wasioondoka pale wanapopatia chakula, kwa sababu naye huzitekeleza mpaka huzimaliza vizuri kazi zile zinazompatia mahitaji yake. Ndiyo maana watu humwambia kwamba, “wanapolia hawaondoki hapo.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kujibidisha kuyatekeleza vizuri majukumu yale yawapatiayo chakula, katika maisha yao, ili waweze kupata mafanikio mengi, maishani mwao.

Yohana 6: 26-27.

Yohana 6:68.

eating place

baobab fruit

ENGLISH: WHERE PEOPLE EAT DO NOT MOVE OFF THERE.

 The dining room is a place for gathering all those who get food there. There was one person who wanted to convene a meeting so that he could talk to a good number of people.

Such man found people eating who welcomed him by saying, “Come, let us eat some food here.” He replied, “Ok, I will come and eat with you.” He had an opportunity to tell the people what he had planned to tell them, at the meeting, because there were so many of them.

When he finished eating, he asked, “What work is there, as so many people have come?” The local people replied, “People do not leave here because, they cook food every day to feed those who are hungry.” That is why people say, “where people eat do not move off there.”

This saying is compared to a person who performs well the tasks that feed him, in his life. This man takes care of his responsibilities by doing them well, because they are the ones which provide his family with basis needs. He teaches his people on how to be diligent in fulfilling their responsibilities, so that they may be able to meet their daily needs.

This person is like the people who did not leave when they got food, because he also fulfills his responsibilities until he has successfully completed the tasks that provide his family with basic needs. That is why people say, “where people eat do not move off there.”

This saying imparts in people an idea on how to work hard enough to fulfill their daily responsibilities that give food to them, in their lives, so that they can have more success in their families.

John 6: 26-27.

John 6:68.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.