765. LIWELELO LIDAMEGELAGWA.

Imbuki ya lusumo lunulo, ingilile kumahoya ga bhanhu abho bhali ha mayange ga gumarikilwa na ng’wichabho.  Umo obho agayomba, “umpati ozumalikaga bhujiku!” abhiye bhubhuja, “oyusadaga kiyi iki iyigolo olimpanga?” Uweyi agabhashokeja, “Agandya guyusada na ulemelwa mpaga nose ugamazulika.” Abhoyi bhuyomba “Uwelelo agasolaga munhu osehose uyo utogwa wei.” Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “Liwelelo lidamegelagwa.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhabhudebhile ubhutale bho ng’wa Welelo, umuwikaji bhobho. Abhanhu bhenabho, bhagatumamaga milimo yabho bho guwisanya bhudula bhokwe Uwelelo, kunguno bhanzunije weyi Uyo agabhalanghanijaga bhupanga bhobho. Abhoyi bhang’wisanije Weyi, umukikalile kabho.

Abhanhu bhenabho, bhagikolaga na bhanhu abho bhali ha mayange abho bhagadebha igiki, Iliwelelo ligasolaga munhu oseose, kunguno na bhoyi bhang’wisanije Welelo umukikalile kabho. Bhagabhalangaga na bhichabho ugunkuja na gung’wisanya Welelo, kunguno Uweyi adulile gunsola munhu oseose uyo untogwa weyi. Hunagwene bhagabhawilaga abhanhu bhabho giki, “Liwelelo lidamegelagwa.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gunzunya Welelo bho gubhudebha na guwisanya ubhutale bhokwe, umukikalile kabho, kugiki bhadule gwilunguja ulubhapandikaga mayange, umuwikaji bhobho. Uguzunya gunuyo gugubhapandikila bhupanga ubho bhudashilaga.

KISWAHILI: MUNGU HAMEGEWI.

Chanzo cha methali hilo, kilianzia kwenye maongezi ya watu waliokuwepo kwenye matatizo ya kufiwa na mwezao. Mmoja wao alisema, “fulani amefariki usiku!” Wenzake wakauliza, “alikuwa na anaumwa nini kwa sababu jana alikuwa mzima?” Aliwajibu, “alianza kuumwa usiku na kuzidiwa mpaka akafariki.” Wenzake walisema, “Mungu humchukua mtu yeyote anayemtaka.” Ndiyo maana watu husema kwamba, “Mungu hamegewi.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa watu wale wanaofuhamu na kuuamini ukuu ya Mungu, katika maisha yao. Watu hao, hutekeleza majukumu yao kwa kutegemea uwezo wake Mungu, kwa sababu wanamwamini Yeye Yule awalindiaye uhai wao. Wao humtumaini na kumtegemea Yeye, katika maisha yao.

Watu hao, hufanana na wale waliokuwepo kwenye matatizo ya kufiwa na mwenzao, walioulewa uwezo wa Mungu wa kumchukua mtu yeyote amtakaye, kwa sababu nao humwamini Mungu kwa kumtegemea Yeye, katika maisha  yao. Wao huwafundisha pia wenzao kumtukuza na kumgetemea Mungu kwa sababu Yeye aweza kumchukua mtu yeyote amtakaye. Ndiyo maana huwaambia watu wao kuwa, “Mungu hamegewi.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kumwamini Mungu kwa kuuelewa na kuutegemea ukuu wake, katika maisha yao, ili waweze kufarijiana wanapoondokewa na wapendwa wao, maishani mwao. Imani hiyo, itawapatia uzima wa milele.

1 Samweli 16:7.

Kumbukumbu la Torati 10: 17.

Matendo ya Mitume 10: 34-35.

Warumi 2: 10-11.

Yakobo 9:31.

IMG_20200820_152442_2

IMG_20200820_152830_1

IMG_20200820_135009_6

ENGLISH: GOD IS NEVER GIVEN A SHARE IN ANYTHING.

The origin of the overhead proverb is from a conversation of people who were at group of bereavement. One of them said, “Someone died at night!” His colleagues asked, “What was wrong with him because he was well yesterday?” He replied, “He began to get sick at night and to be overwhelmed until he passed away.” his colleagues said, “god takes anyone whom he wants.” that is why people say, “God is never given a share in anything.”

This proverb is compared to people who understand and believe in the greatness of God, in their lives. These people, in turn, carry out their responsibilities by basing on God’s ability and will, because they believe in Him who protects their lives. They trust and rely on Him, in their lives.

These people are like those who trusted in God during the time of losing their loved one, because they too trust in God by relying on Him, in their lives. They also teach their societal members on how to glorify and trust in God because He can take anyone whom He wants. That is why they tell their people, “God is never given a share in anything.”

This proverb teaches people to trust in God by understanding and relying on His greatness, in their lives, so that they can comfort each other when they lose their loved ones, in their lives. That faith, in turn, will lead them to an everlasting life.

1 Samuel 16: 7.

Deuteronomy 10:17.

Acts 10: 34-35.

Romans 2: 10-11.

James 9:31.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.