1053. KALAGU –  KIZE. ILALE LWANE LITALE LILINA JIGOGO JIMO – NDA NA NKUNDI.

Ikalagu yiniyo, ihoyelile higulya ya Nda na Nkundi ja ng’wa munhu. Inda ya ng’wa munhu isolile ibala litale ilo ligikolanijiyagwa ni ilale, alu nkundi guli gumo duhu, uyo gugikolanijiyagwa na jigogo. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “ilale lyane litale llilina jigogo jimo – Nda na Nkundi.”

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa ku abhanhu abho bhagikalaga bhiyigwile chiza, umukikalile kabho. Abhanhu bhenabho, bhagapangaga kihamo imilimo ya gutumama iyo bhagatumamaga bho gwiyambilija chiza chiniko kunguno ya ng’wigwana gobho na witogwi bhobho bhunubho, umuwikaji bhobho. Abhoyi bhagikalaga na bhuyeji bhutale aha kaya yabho kunguno ya gwikala na ng’wigwano gobho gunuyo, umukikalile kabho.

Abhanbu bhenabho bhagikolaga na nda na nkundi ijo jigikolaga kihamo umumili go ng’wa munhu, kunguno nabhoyi bhagatumamaga milimo yabho kihamo na bho ng’wigwano gutale aha kaya yabho. Hunagwene abhanhu bhagabhawilaga giki, “ilale lwane litale lilina jigogo jimo – Nda na Nkundi.”

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya gubhiza na ng’wigwano go gutumama milimo yabho bho gwiyambilija kihamo umuwikaji bhobho, kugiki bhadule kupandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho.

Waefeso 5:21- 26.

Utatu Mtakatifu.

 

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA.

SHAMBA LANGU KUBWA LINA KISIKI KIMOJA – TUMBO NA KITOVU.

Kitendawili hicho chaongelea juu ya tumbo na kitovu zilizopo pamoja kwenye mwili wa mtu. Tumbo la mtu huchukua sehemu kubwa ambayo hufananishwa na shamba, lakini kitovu ni kimoja tu, ambacho hufananishwa na kisiki. Ndiyo maana watu husema kwamba, “shamba langu kubwa lina kisiki kimoja – tumbo na kitovu.” 

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa watu wale ambao huishi kwa uelewano mzuri, katika maisha yao. Watu hao, hupanga mipango yao ya kazi kwa pamoja kiasi cha kutosha kuzitekeleza vizuri kazi hizo kwa kusaidiana kwa sababu ya uelewano na upendo wao huo. Wao huishi maisha ya furaha kubwa kwenye familia yao, kwa sababu ya ushirikiano na uelewano wao huo, katika maisha yao.

Watu hao hufanana na tumbo na kitovu viishivyo pamoja mwilini mwa mtu, kwa sababu nao hushirikiana kufanya kazi kwa pamoja na kwa uelewano mkubwa kwenye familia yao. Ndiyo maana watu huwaambia kwamba, “shamba langu kubwa lina kisiki kimoja – tumbo na kitovu.”

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kuwa na uelewano wa kufanya kazi zao kwa kusaidiana pamoja, katika maisha yao, ili waweze kupata mafanikio mengi, maishani mwao.

Waefeso 5:21- 26.

Utatu Mtakatifu.

man-7440399__480

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

MY BIG FARM HAS ONE STUMP – STOMACH AND NAVEL.

This riddle talks about a stomach and a navel that are together in the human body. A person’s stomach takes up a large part which is compared to a field, but the navel is only one, which is compared to a stump. That is why a person says that, “my big farm has one stump – stomach and navel.”

This paradox is compared to people who live in harmony with their members in their lives. These people plan their works together enough to carry out those tasks well by helping each other because of their mutual understanding and love. They live a life of great happiness in their family, because of their cooperation and understanding, in their lives.

These people are like the stomach and navel that live together in a person’s body, because they too work together and with great understanding in their family. That is why one of them says that, “my big farm has one stump – stomach and navel.”

This riddle teaches people about having an understanding of doing their works by helping each other, in their lives, so that they can get a lot of success in their societies.

Ephesians 5:21-26.

Holy Trinity.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.