25. Ndikumaja Ng`wana Geni

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Waliho ngosha wali wogoha mihayo ya muchalo. Hamo na gupandika mihayo mitale. Ubhabhona bhanhu bhalicha. Huna lulu usamila ng’wipolu. Wigasha shiku ningi moyi. Myenda yushila, nzwili juliha no.

Lushiku lumo bhayanda, bhakaja gujuyela ung’wipolu bhugamona, bhuhaya isaji. Bhogoha na bhandya gupela. Umo wabho ugwa lyunchima linti ucha. Bhangi bhupela mpaga kaya. Bhugabhawila bhabyaji. “Dabhonaga isaji, bhiza bhunsanga ng’wipolu. Bhumona uhaya, “Lufu ludapelagwa.”

Kiswahili: Ntakumalizia Mtoto Wa Geni

Alikuwepo mwanaume aliyeogopa maneno ya kijijini kwake. “Labda nitapata shida kubwa. Akawaona watu wanakufa. Ndipo sasa alihamia porini. Alikaa humo siku nyingi.  Nguo zake zikaisha, nywere zake zilirefuka mno.

Siku moja vijana walienda kutembea porini wakamuona, wakadhani ni kichaa. Waliogopa na wakaanza kukimbia. Mmoja wao alianguka akachomwa na mti akafa.

Wengine walikimbia mpaka nyumbani. Wakaenda kuwaambia wazazi. “Tumeona kichaa, walikuja wakamkuta porini.” Wakamuona wakasema, “Kifo huwa hakikimbiwi.”

ENGLISH: I WILL FINISH YOU SON OF GENI

There was a man who was afraid of words of people in his village. He said, “May be I will get a lot of trouble.” He saw people dying. He moved to the wild. He stayed there many days. His clothes were gone, and his hairs were too long.depression-man

One day the youngsters went to the wild and saw him.  They thought he was crazy. They were afraid of him to the point of beginning to run away. One of them fell and was chopped by a tree to death.

Others ran home. They went to tell their parents. “We have seen a crazy person, they came and found him in the wild.” They saw him  and said, “One cannot run away from Death.”

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.