927. KALAGU – KIZE. INUNGU JA NG’WIPOLU JIDAB’AZUGILAGA AB’AZUGI B’AJO B’AGABISHAGA – JIGATA JA NZUKI.

Ikalagu yiniyo, ilolile jigata ja nzuki. Ijigata jinijo, jidabhejaga jose jose ijagwiyambilija inzuki ugubheja ub’uki. Ijoyi jili wikalo duhu bho nzuki jinijo. Unimo ugogub’eja ubhuki, guli go nzuki njinikili. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “inungu ja ng’wipolu jidab’azugilaga ab’azugi b’ajo b’agabishaga – jigata ja nzuki.”

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli munhu uyo agibhegejaga ng’winikili bho gwicholela ijiliwa ja ha kaya yakwe. Umunhu ng’wunuyo, alina bhugagaja bhutale ubho gwicholela ijiliwa bho gutumila nzila ja gwib’egeja weyi ng’winikili. Uweyi agapandikaga jiliwa ja gudula gub’alisha pye abhanhu b’a hakaya yakwe, kunguno ya bhugagaja bho masala gakwe genayo, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga ni nzuki ijo jigib’egejaga jiliwa njinikili, kunguno nuweyi agabhutumilaga ubhugagaja bho masala gakwe ugwib’egeja ijiliwa ja hakaya yakwe. Uweyi agabhalangaga abhanhu bhakwe nzila ja gwib’egeja ijiliwa jabho b’inikili. Hunagwene agabhawilaga giki, “inungu ja ng’wipolu jidab’azugilaga ab’azugi b’ajo b’agabishaga – jigata ja nzuki.”

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya gub’iza na bhugagaja bho gwib’egeja ijiliwa jabho bho gutumila masala gabho, kugiki bhadule kupandika jiliwa ja gub’alisha abhanhu bhabho, umuwikaji bhobho.

Mathayo 16: 24-25.

KITENDAWILI – TEGA.

CHUNGU CHA POLINI HAKIWAPIKII WAPISHI WAKE WANAIVISHA – MZINGA WA NYUKI.

Kitendawili hicho, huangalia mzinga wa nyuki. Mzinga huo, hautengenezi chochote cha kuwasaidia hao nyuki katika kutengeneza asali. Wenyewe ni makao tu ya nyuki hao. Kazi hiyo ya kutengeneza asali ni ya nyuki wenyewe. Ndiyo maana watu husema kwamba, “chungu cha polini hakiwapikii wapishi wake wanaivisha –  mzinga wa nyuki.”

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye hujitegemea mwenyewe katika kujitafutia chakula cha familia yake. Mtu huyo, ana ubunifu mkubwa wa kujitafutia chakula hicho kwa kutumia njia za kujitengenezea yeye mwenyewe. Yeye hupata mafanikio mengi ya kumwezesha kuilisha chakula familia yake na yeye mwenyewe, maishani mwake.

Mtu huyo, hufanana na nyuki ambazo hujitegemea katika kujitengenezea chakula chao wenyewe, kwa sababu naye hujitegemea katika kujitafutia chakula kwake mwenyewe na cha kuilisha familia yake. Yeye huwafundisha pia watu wake juu ya njia za kutengenezea chukula yeye mwenyewe. Ndiyo maana huwaambia watu kwamba, “chungu cha polini hakiwapikii wapishi wake wanaivisha –  mzinga wa nyuki.”

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kuwa na ubunifu wa kujitengenezea chakula chao kwa kutumia akili zao, ili waweze kupata chakula cha kutosha kuwalisha wao na watu wao, maishani mwao.

Mathayo 16: 24-25.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.