888. NDUHU UCHIMBA O NG’WAKA.

Ochimba ali munhu uyo alinfuuji  o lombo uyo agabhalagilaga abhalingi b’a ndimu ja mumapolu. Umunhu ng’wunuyo, agabhahangilaga abhalingi bhenabho bho gub’awila giki bhagandya gub’ulaga ndimu ndebhe. Uweyi agadeb’aga kunguno yigab’izaga chene nhana makanza gangi. Aliyo lulu, nduhu umani o ng’waka uogugumana igiki gugub’iza na mbula nulu nduhu. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “nduhu uchimba o ng’waka.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo alina widohya bho gung’wisanya Mulungu, umubhutumami bhokwe. Umunhu ng’wunuyo, agigulambijaga kutumama milimo yakwe iyo ayidulile na gunnekela Mulungu iyo ikililile ubhudula bhokwe, umukikalile kakwe. Uweyi agabhalangaga na bhiye ahigulya ya gubhiza na widohya bhunubho ubho guitumama chiza imilimo iyo bhayidujije, na gunnekela Mulungu iyo bhadayidujije, umubhutumami bhobho.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nu chimba uyo obhahangilaga abhalingi bhakwe bho nduhu ugubhawila ginhu umo guli ung’waka, kunguno nu weyi agigulambijaga uguitumama chiza imilimo iyo ayidulile bho gunnekela Mulungu iyo adaidulile, umubhutumami bhokwe. Hunagwene agabhawilaga abhanhu giki, “nduhu uchimba o ng’waka.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gub’iza na widohya bho gwigulambija guitumama chiza imilimo yabho bho gung’wisanya Mulungu uyo adulile yose, kugiki bhadule kupandika matwajo mingi, umubhutumami bhobho.

Mathayo 24:32-35.

Matendo ya Mitume 13:4-8.

KISWAHILI: HAKUNA MTABIRI WA MWAKA.

Mtabiri wa wawindaji wa wanyama poli ni mpulizaji wa filimbi ambaye huwaaga wanapoenda kuwinda. Mtu huyo, huwatabiria wawindaji hao kwa kuwaambia juu ya mnyama fulani watakaeanza kumuua. Yeye hupatia kwa sababu wakati mwingine huwa hivyo kweli. Lakini basi, hakuna anayefahamu kuutabiri mwaka kama utakuwa na mvua na hakuna. Ndiyo maana watu husema kwamba, “hakuna mtabiri wa mwaka.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye ana unyenyekevu wa kumtegemea Mungu, katika utekelezaji wa majukumu yake. Mtu huyo, hujibidisha kuzitekeleza vizuri kazi zile anazoziweza, na kumuachia Mungu zile zinazozidi uwezo wake. Yeye huwafundisha  wenzake juu ya kuwa na unyenyekevu huo wa kuyatekeleza vizuri majukumu wanayoyaweza na kumtegemea Mungu kwa yale yanayozidi uwezo wao, katika utumishi wao.

Mtu huyo, hufanana na yule mtabiri wa wawindaji aliyewatabiria juu ya kazi yao, bila kuwaambia kitu juu ya mwaka ulivyo, kwa sababu naye hujibidisha kuyatekeleza vizuri majukumu yale anayoyaweza, na kumtegemea Mungu kwa yale yanayozidi uwezo wake, katika utumishi wake. Ndiyo maana yeye huwaambia watu kwamba, “hakuna mtabiri wa mwaka.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwa na unyenyekevu wa kijibidisha kuyatekeleza vizuri majukumu yao kwa kumtegemea Mungu, ili waweze kupata mafanikio mengi zaidi, katika utumishi wao.

Mathayo 24:32-35.

Matendo ya Mitume 13:4-8.

kenya-1

hadzabe-1

hadzabe--

ENGLISH: THERE IS NO FORECASTER OF THE YEAR.

The forecaster of hunters is a whistle-blower who bids farewell when they go hunting. This man predicts to them by telling them about what kind of an animal which they will start to kill. It sometimes becomes true what he predicts. But then, no one knows how to predict the year if it will rain or not. That is why people say that, “there is no forecaster of the year.”

This proverb is related to a man who has humility in trusting in God, in the discharge of his duties. This person, in effect, strives to accomplish the tasks which he or she is capable of doing enough surrender the outcomes to God. He/she teaches others to be humble enough to carry out their duties well and to rely on God for what is beyond their abilities in their service.

This person is like the forecater of hunters who predicted their work, without telling them anything about the year, because he/she too strives to fulfill the daily responsibilities, enough to rely on God for what will happen from service. That is why he/she tells people that, “there is no forecaster of the year.”

This proverb imparts in people a clue on how to be humble and diligent in fulfilling their responsibilities by relying on God, so that they may be more successful in their ministries.

Matthew 24: 32-35

Acts 13: 4-8.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.