887. NHULA MAGONJI IDAB’ONAGWA KAB’ILI.

Inhula majonji yili kubhona jisumva ja lubhango giti Mhulugaga, nulu Sado. Ijisumva guti jinijo jidab’onagwa sagala uwikalo bho bhanhu. Kuyiniyo lulu, uyo ujibhona agajilolelaga bho witegeleja bhutale kugiki jikije ugung’wijimija sagala, kunguno ulu jujimila ilidamu ugujibhona hangi. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “nhula magonji idab’onagwa kab’ili.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo agapandikaga sabho ojilabhila chiza, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agajitumilaga bho witegeleja pye isabho ijo agajipandikaga, umubhutumami bhokwe, kunguno adebhile isolobho yajo, nu bhudamu bho gujipandika ulu jushila. Uweyi agikalaga na sabho ningi aha kaya yakwe, kunguno ya wigulambija bho gutumama milimo na witegeleja bhokwe bhunubho ubho gujitumila chiza ijo agajipandikaga, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo agikolaga nuyo agabhona jisumva jalubhango ujilang’hana chiza, kunguno nuweyi agajilabhilaga bho witegeleja bhutale isabho ijo agajipandikaga, umubhutumami bhokwe. Uweyi agabhalangaga na abhanhu bhakwe inzila ja gujilang’hanila chiza ijikolo jabho. Hunagwene agabhawilaga abhiye bhenabho giki, “nhula magonji idab’onagwa kab’ili.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gujilang’hana bho gujitumamila chiza isabho ijo bhagajipandikaga umubhutumami bhobho, kugiki jidule gubhambilija ugujibheja chiza ikaya jabho kulikanza lilihu, umuwikaji bhobho.

Ufunuo 21: 1-2.

Mathayo 25: 14 -30.

KISWAHILI: BAHATI HAIJIRUDII MARA MBILI.

Bahati ni kuona kitu au kiumbe chenye Baraka kama: kaka kuona au chatu. Viumbe kama hivyo, huwa havionekani hovyo katika makazi ya watu. Kwa hiyo, anayeviona huviangalia kwa umakini mkubwa ili visije vikampotea hovyo, kwa sababu akivipoteza ni vigumu kuviona mara ya pili. Ndiyo maana watu husema kwamba, “bahati haijirudii mara mbili.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule avitunzaye kwa uangalifu mali anazozipata, katika maisha yake. Mtu huyo, hufanya kazi kwa bidii na kuzitumia kwa uangalifu mali zote azipatazo, kwa sababu anafahamu faida ya mali hizo, na ugumu wa kuzipata zikiisha. Yeye huwa na mali nyingi kwenye familia yake kwa sababu ya bidii yake ya kufanya kazi na kuwa na matumizi mzuri ya mali anazozipata, maishani mwake.

Mtu huyo, hufanana na yule aliyeona viumbe vyenye Baraka agavitunza kwa uangalifu, kwa sababu naye huitumia kwa uangalifu mkubwa mali anayoipata katika shughuli zake. Yeye huwafundisha pia wenzake namna ya kuzitumia kwa uangalifu mali wanazozipata. Ndiyo maana huwaambia wenzake hao kwamba, “bahati haijirudii mara mbili.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuzitunza kwa kuzitumia kwa uangalifu mali wanazozipata katika kazi zao, ili ziweze kuwasaidia katika kuziendeleza vizuri familia zao kwa kipindi kirefu, maishani mwao.

Ufunuo 21: 1-2.

Mathayo 25: 14 -30.

madagascar-

donkey-

drums2

ENGLISH: LUCK DOES NOT REPEAT TWICE.

Luck is to see an object or creature of a Blessing such as wild life or a python. Such creatures are rarely seen in human settlements. Therefore, the one who sees them looks at them very carefully so that they do not get lost, because if he/she loses them it is difficult to see them a second time. That is why people say that, “luck does not repeat twice.”

This proverb is compared to a man who carefully observes things which he finds in his life. Such person works hard and uses all his resources wisely, because he knows the benefits of them and the difficulty of finding them while they are lost. He has a lot of wealth in his family because of his hard working and good usage of the wealth which he earns in his life.

This person resembles to the one who saw the blessed creatures and took care of them, because he also uses his wealth very carefully. He also teaches his associates on how to use their resources wisely. That is why he tells them that, “luck does not repeat twice.”

This proverb instills in people an idea on how to take care of properties by carefully using the resources which they earn in their jobs, so that they can help them in taking care of their families for a long time, in their future lives.

Revelation 21: 1-2.

Matthew 25: 14-30.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.