905. UNENE NELA.

Olihoyi munhu uyo aliotung’wa gujubhawila mhayo bhanhu bha muchalo jilebhe. Aho oshiga koyi agayomba, “jilang’hanaji chiza ijiliwa jing’we kunguno igwigela nzala nhale.”

Abhoyi bhaganhalalika bhaliyomba, “nduhu ulidulemba duhu ubhebhe.” Uweyi agashosha, “unene namalaga ugumuhugula nelaga.” Inzala yiniyo igigela yubhakoya noyi abhanhu bhenabho. Hunakubhiza kahayile ulu munhu ugushisha umhayo uyo aliotumagwa guguchala haleb’e giki, “unene nela.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo agayishishaga chiza imihayo iyo agatumagwa na bhiye, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agatumagwa  na bhiye oja ogabhawila abhanhu gitumo utumilagwa bho nduhu ugudila, nulu uguyigalucha imihayo yiniyo. Uweyi ulu ojishisha imhola jinijo agashoshaga imhola ukubhanhu abho bhantumaga, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nuyo agajishisha ukubhanhu imhola ja gujilang’hana ijiliwa jabho, kunguno nuweyi agayishishaga chiza imihayo iyo agatumagwa na bhiye, umukikalile kakwe. Hunagwene agabhawilaga abhiye bhenabho giki, “unene nela.”

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya guyishisha chiza imihayo iyo bhagatumagwa guyichala kuchichabho, kugiki bhadule gujib’eja chiza ikaya jabho, umuwikaji bhobho.

Yohana 19: 13-16.

Mathayo 27:24.

 

KISWAHILI: MIMI NIMETAKATA.

Alikuwepo mtu mmoja aliyetumwa kwenda kuwaambia ujumbe watu wa kijiji fulani. Alipofika kwenye kijiji hicho, alisema, “tunzeni mazao yenu ya chakula itatokea njaa kubwa.” Wenyewe wambishia wakisema, “hakuna wewe unatudanganya tu.” Yeye alijibu, “mimi nimemaliza kuwafikishia ujumbe, nimetakata. Njaa hiyo ilitokea ikawasumbua sana watu hao. Ndiyo ukawa msemo kwa mtu yule aliyefikisha ujumbe wake kwa watu kwamba, “mimi nimetakata.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huufikisha vizuri ujumbe aliotumwa na wenzake, katika maisha yake. Mtu huyo, hutumwa na wenzake akaufikisha ujumbe ule kwa walengwa kama ulivyo, bila kukawia wala kuubadilisha. Yeye akisha kuufikisha ujumbe huo, hurudisha taarifa bila kukawia kwa wale waliomtuma, maishani mwake.

Mtu huyo hufanana na yule aliyeufikisha ujumbe wa kutunza chakula kwa walengwa, kwa sababu naye huufikisha ujumbe ule aliotumwa kuupeleka kwa wenzake, katika maisha yake. Ndiyo maana huwaambia wenzake hao kwamba, “mimi nimetakata.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuufikisha vizuri ujumbe ule wanaotumwa na wenzao, ili waweze kuziendeleza vizuri familia zao, maishani mwao.

Yohana 19: 13-16.

Mathayo 27:24.

women---1

rice-sacks-

rice2

ENGLISH: I HAVE BEEN CLEAN.

There was a man who was sent to tell a message to the people of a certain village. When he arrived at the village, he said, “Take care of your food crops because there will be a great famine.” They threatened him by saying, “No, you are just lying to us.” He replied, “I have finished delivering the message to you, I am clean. The famine took place and had a devastating effect on those people. It became a saying to the one who conveyed a message to the people that, “I have been clean.”

This saying is related to a person who conveys a message to others. This person is sent by his associates and conveyed the message to the targeted audience as it is, without delaying or changing it. Once he has conveyed the message, he immediately returns the information to those who sent him, in his life.

This person resembles the one who conveyed the message of food storage to the beneficiaries, because he also conveys a message which he was given by society to his contemporaries, in his life. That is why he tells them that, “I have been clean.”

This saying imparts in people a clue on how to effectively convey the message that their fellows has given to him, so that they can develop their families, in their lives.

John 19: 13-16.

Matthew 27:24.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.