884. NG’WAB’EJA GULIGINEHE HOYI?

Olihoyi namhala umo uyo agabhatuma bhana bhakwe gujutumama nimo kungunda gokwe. Agabhawila, “jagi mgalimile ingese.” Abhana bhakwe bhagashosha, “nahene B’ab’a.”

Abhana bhakwe bhenabho, bhagaja bhugalimila ingese yiniyo bho gufugila amaswa pye ilibala ilo bhalilimilaga. Unamhala aho oja ugujubhalinguja ugasanga maswa mingi gimilaga ayo bhagafugilaga. Hunagwene agabhabhuja giki, “ng’wab’eja guliginehe hoyi?”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kubhanhu abho bhadatumamaga chiza imilimo iyo bhagatumagwa na bhichacho, umukikalile kabho. Abhanhu bhenabho, bhagatumama heke umo bhaliganikala bhoyi kunguno bhaditegelejaga chiza ulu bhaliwilwa mhayo. Abhoyi bhagaikenagula imilimo yabho kunguno ya gukija gutungilija umo bhawililagwa na bhichabho, umubhutumami bhobho.

Abhanhu bhenabho, bhagikolaga na bhana abho bhadatumamile chiza unimo uyo bhali bhatung’wa gujutumama nu sabho, kunguno nabhoyi bhadatumamaga chiza imilimo iyo bhagatumagwa na bhichabho, umukikalile kabho. Hunagwene abhanhu bhagabhabhujaga giki, “ng’wab’eja guliginehe hoyi?”

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya guitegeleja chiza imilimo iyo bhagatumagwa guitumama, kugiki bhadule guitumama chiza, umuwikaji bhobho.

Waroma 9: 30 – 33.

Mwanzo 3:12-19.

Mathayo 27:3-5.

 

KISWAHILI: MUMETENGENEZA LIPI HAPO?

Alikuwepo mzee aliyewatuma watoto wake kwenda kufanya kazi kwenye shamba lake. Aliwaambia, “nendeni mkapalilie palizi.” Watoto wake walijibu, “sawa baba.”

Watoto wake hao, walienda kupalilia ile palizi kwa kufukia majani kwenye sehemu yote waliyoipalilia. Mzee alipoenda kuwakagua alikuta majani mengi waliyoyafukia yamesimama. Ndiyo maana aliwauliza kwamba, “mumetengezeza lipi hapo?”

Msemo huo, hulinganishwa kwa watu wale ambao huwa hawatekelezi vizuri kazi walizotumwa na wenzao, katika maisha yao. Watu hao, huyatekeleza vingine majukumu yale walioagizwa kuyafanya, tofauti na walivyoelekezwa. Wao huziharifu kazi zao kwa sababu ya kuacha kuyazingatia maagizo waliyopewa na  wenzao, katika utumishi wao.

Watu hao hufanana na watoto wale ambao hawakuitekeleza vizuri kazi waliopewa na baba yao, kwa sababu nao huwa hawayatekelezi vizuri majukumu yale waliopewa na wenzao, katika maisha yao. Ndiyo maana watu huwauliza kwamba, “mumetengezenza lipi hapo?”

Msemo huo, hufundisha watu juu kuwa na umakini wa kuyaelewa maagizo wanayopewa na wenzao, ili waweze kuyatekeleza vizuri, maishani mwao.

Waroma 9: 30 – 33.

Mwanzo 3:12-19.

Mathayo 27:3-5.

dirt-

 

maza-

 

 

 

ENGLISH: WHAT HAVE YOU DONE THERE?

There was an old man who sent his children to work on his farm. He told them, “Go and weed out the weeds.” His children replied, “OK, father.”

His children, however, went to weed the weeds by covering the leaves in all places where they passed. When the old man went to inspect them, he found that most of the leaves which they had covered had appeared. That is why he asked them, “What have you done there?”

This saying is applied to those people who do not perform well the tasks which have been assigned to them by their associates, in their lifetime. These people, in turn, carry out their tasks assigned to them, contrary to their instructions. They ruin their jobs because they do not pay attention to the instructions given to them by their nobles, in their ministry.

These people are like those children who did not do well the work that was given to them by their father, because they also do not fullfill well their responsibilities which have been given to them by their fellows, in their lives. That is why people ask them, “What have you done there?”

This saying instills in people an idea of being careful enough to understand the instructions which have been given to them by their fellows, so that they can carry them out well, in their lives.

Romans 9: 30-33.

Genesis 3: 12-19.

Matthew 27: 3-5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.